Bezwaren 2011

Lelystad, 9 juni 2011

Open brief aan Raad van Nijmegen om haar gentechvrij te verklaren.

Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500HG Nijmegen. Ook per e-mail verzonden OPEN BRIEF Lelystad, 9 juni 2011.

Het resultaat: 28 november 2012:

De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in  Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone.

Onderstaand persbericht werd op 28 november 2012 uitgegeven door Greenpeace Nederland. *De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente in  Nederland met een juridisch bindende gentechvrije zone. In het bestemmingsplan Ooyse Schependom is bepaald dat in delen van dit Nijmeegse buitengebied geen gentechgewassen mogen groeien.


29 juli 2011.

Bezwaar en aanvulling daarop op 4 augustus 2014tegen gg kalfvaccin Van Intervet. Kenmerk  PorM/RB IM 10-004.

Betreft; zienswijze, bedenkingen en bezwaar tegen:
Vergunningsaanvraag van het Intervet International.

Op 23-09-2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Intervet International te Boxmeer een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 10-004. De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin genetisch gemodificeerde bacteriën worden toegediend aan kalveren. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen Pasteurella multocida en Mannheimia haemolytica pneumonie in kalveren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Sint Anthonis. Advertentie.

Petitie van De Gentechvrije Burgers tegen een gentechvaccinproef van Intervet op zeer jonge kalfjes
Petitie van De Gentechvrije Burgers tegen een gentechvaccinproef van Intervet op zeer jonge kalfjes.

Op 4 juli 2011 startten wij een internationale petitie vanwege deze gentechproef op http://www.change.org/petitions/stop-the-permission-for-an-introduction-in-the-environment-of-a-gmvaccine-tested-on-little-calves

2.139 mensen uit allerlei landen hebben tenslotte getekend! Onder hen zijn mensen uit Sint Anthonis, Boxmeer en een senator uit de Eerste Kamer. 77 Mensen voegden een commentaar toe. Enkele commentaren van ondertekenaars:

Eugene Chattelle
I too believe that GM Vaccines are really dangerous, in fact from all the information that l have researched, ( and there has been a great deal of it ) l cannot find one good thing to say about anything to do with the GM Industry. Every aspect is fraught with danger to our planet and to all those creatures that live on this planet, including us!

Simon Validzic
This is wrong on two fronts since it involves genetic engineering and the exploitation of animals. All animal products involve the killing of animals, whether directly or indirectly. We should be eliminating animal killing industries, not introducing new ones.

Ned Rollins
Please comprehend this; what you are doing is being a tool for the sickness that is destroying OUR planet……the sick belief that power, control, money, brings happiness. WRONG Your actions say, “Someone else is going to do it; it might as well be us.” So you are involved in competition to destroy OUR planet, as fast as you can……what arrogant myopia!

Delma S. Fleming, Ph.D.
NEVER IN MY LIFE WILL I BUY ANYTHING FROM YOUR CRUEL COLD BLOODED COMPANY, And will make sure to tell everyone I know!


De gentechaardappeleters door Miep Bos
De gentechaardappeleters door Miep Bos

12 april 2011, 30 april  2011 aanvulling.

Bezwaarschrift en eerste aanvulling tegen gg aardappel proefvelden o.a. in Lelystad van WUR (St. DLO). Kenmerk PorM/RB IM 10-006.

Bezwaarschrift over gentech aardappelproefvelden waar cisgenese is toegepast aan de VROM op 12 april 2011

Beschikking

Persbericht

Fragment:

103 mensen hebben onze bezwaren ondersteund. Wij hebben op 10 april 2011 beroep aangetekend bij de Raad van State samen met 82 mensen en stichting VoMiGEN uit Rotterdam, die ons hebben gemachtigd. Er komen nog steeds machtigingen binnen. Nawoord: Niemand is tenslotte tot belanghebbende verklaard door de Raad van State, ook de stichting niet.

Waar gaat het over?

Blijft de opgewekte Phytophthora infestans besmetting beperkt tot het proefveld?

De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform, hebben een bezwaarschrift gestuurd naar het ministerie van IenM en later een beroepschrift naar de Raad van State, vanwege geplande kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde consumptie- en fabrieksaardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans (een bekende aardappelziekte, eigenlijk een pseudo- schimmel). Het kenmerk is PorM/RB IM 10-006.

Om dat uit te proberen injecteert men de planten die aardappelen moeten vormen in het proefveld met opzet met Phytophthora infestans (anders kan men niet testen of de gentech aardappelen inderdaad bestand zijn tegen Phytophthora infestans.)Van pseudo-schimmels is bekend dat zij zich kilometers kunnen verspreiden.

Dat kan gebeuren door de wind, insecten of door vogels en dieren. Verder maken we bezwaar tegen antibioticumresistentiegenen die bij deze proeven gebruikt worden. De mogelijke aanwezigheid van het nptIII gen in deze gentechaardappelen zou er voor kunnen voor zorgen dat dit gen door HGT (Horizontale Gen Transfer) naar micro-

organismen kan worden overgedragen. Daardoor zou het antibioticum (m.n.amikacine) dat o.a. het laatste redmiddel bij TBC is, op termijn niet meertoegepast kunnen worden. De EU verbiedt deze genen dan ook en het wordt tijd dat Nederland de RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD volledig in een wet toepast.

De werkzaamheden zouden plaatsvinden in de gemeenten: Borger -Odoorn, Lelystad, Wageningen, Venray en Binnenmaas.

Beroep bij de Raad van State vanwege bovenstaande proef.

Uitspraak op 25 juli 2012.

Fragment aanvraag Wageningen UR (Waqeningen University, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences and various research institutes) is specialised in the domain of healthy food and living environment.

DATUM 17 november 2010
ONDERWERP
Aanvraag Introductie in het
milieu (veldproef)

Veldproeven met Phytophthora infestans zullen worden uitgevoerd conform daarvoor geldende regels omschreven in de “verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008”, Experimenten zullen verder worden uitgevoerd op een voor
aardappel – en Phytophthoraproeven gebruikelijke wijze. Deze methode bestaat globaal uit de volgende handelingen:
Het perceel zal pootklaar gemaakt worden door de grond te cultiveren of frezen en een bemesting al worden uitqevoerd.
De aardappelen zullen gepoot worden in de periode april-mel conform de “verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008”. Kort voor opkomst zal een herbicidebespuiting worden uitgevoerd tegen onkruiden.
Na opkomst zullen aardappelruggen verder worden opqebouwd.
Op 1 juli of kort na 1 juli zal kunstmatig worden geïnoculeerd in de
epidemiologische proeven.
De zogenaamde vangveldjes worden niet kunstmatig qeïnoculeerd.
In de periode mei t/m oktober zullen kwantitatieve waarnemingen worden uitgevoerd aan de epidemische ontwikkeling van P. infestans in de epidemiologische proeven. Blz. 28. Kenmerk PorM/RB IM 10-006.

22 augustus 2011. Onze 3de petitie bij Change.org! Die gaat over bovenstaande gentech aardappelproefvelden waarbij men opzettelijk phythophtora heeft ingespoten in de planten.

DLO-proefveld-gm aardappelen petitie change org
Petitie bij Change Org vanwege gentech aardappelproeven door DLO in 2011.

In een artikel van het Agrarisch Dagblad van 26 augustus 2011: “Phytophthora slaat toe in heel Nederland” (gratis inloggen) , wordt o.a. gezegd: “Maar we zien op al onze proefvelden in Lelystad, Valthermond, Westmaas en Vreedepeel aantastingen door de ziekte”. Ons commentaar:

In Lelystad, Wageningen en Vathermond bevinden zich precies de proefvelden waarbij gentech aardappelplanten opzettelijk zijn geïnjecteerd met Phytophthora door stichting DLO. Wij waarschuwden hier voor in een bezwaarschrift aan de VROM op 12 januari 2011 en later op 12 april 2011 via een beroepschrift aan de Raad van State.    Datum uitspraak: 25 juli 2012

Uitspraak 201102876/1/A4. De uitspraak was:  Het beroep, voor zover ingesteld door VoMiGEN, is niet-ontvankelijk.


Bezwaarschrift gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004, dat we in 2010 indienden, kreeg een vervolg bij de Raad van State.

Zie de uitgebreide informatie hierover via Bezwaren 2012.

Op 3 oktober 2011 om 12.15 was een zitting zijn bij de Raad van State over ons beroep tegen een proef met gentech vaccin (verzwakt Rhodococcus Equi bacterie, waar 4 genen uit zijn verwijderd) voor veulens met veulens vanaf 3 dagen.
De zitting was openbaar. De uitslag was: “Het beroep, voor zover ingesteld door VoMiGEN, is niet-ontvankelijk.” . Het vaccin werd nogmaals veranderd, de dosis werd verhoogd, waartegen we weer in het geweer kwamen, er werd een hoorzitting gehouden in Den Haag in 2014, we werden weer niet belanghebbend verklaard. tenslotte werd het vaccin, waartegen in Duitsland een stevig protest was, tegen dezelfde vaccinproef aldaar, niet meer gebruikt door Intervet vanwege teleurstellende resultaten in Ierland.
We hielden een petitie bij Change.org tegen dit GM dierenvaccin bij kleine veulens vanaf 3 dagen oud.

Verschillende teksten bij de Beslissing op Bezwaar.

Eind oktober 2014: De tekst van de Beslissing op Bezwaar op maat gemaakt voor degene die hem ontving, vanwege de zaak van de gentechvaccins voor veulens vanaf 1 dag oud in Sint Anthonis is dan eindelijk ontvangen. Burgers uit Sint Anthonis, die bezwaar maakten (41) kregen hem al eerder, maar met een andere tekst en werden afgeserveerd, alsmede burgers uit andere steden. Ze kregen dus verschillende teksten opgestuurd. Een opvolgende advertentie over deze vergunning ten aanzien van de Beslissing is tot nu toe nog niet in de Volksrant verschenen, terwijl dat volgens de Europese regels wel verplicht is. Dat is bizar, niet waar? Deze advertentie, de zienswijzen en de verschillende teksten van de Beslissing op Bezwaar staan ook niet in de Database van het ministerie van IenM. Dat is meestal wel het geval.

Burgers uit het land kregen te lezen dat “de gentech bacterie (…) in het oppervlaktewater terecht kan komen en zich op die wijze mogelijk op grotere afstand van Sint Anthonis kan verspreiden (…)”, een opmerking van de Raad van State (in 2012) bij een eerdere zaak, die De Gentecvrije Burgers en Stichting VomiGEN in 2011 hadden aangespannen. De burgers uit Sint Anthonis kregen deze tekst niet, opmerkelijk, want zij wonen wel naast een rivier, die langs het proefproject stroomt! Nee, zij konden lezen dat zij geen directe omwonenden zijn! Heeft u het ooit zo zout gegeten?

De Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN blijken nu toch weer niet belanghebbend, terwijl op de hoorzitting mocht worden voorgelezen namens deze twee groeperingen en dat kan alleen als je belanghebbend bent! Kunt u het nog begrijpen? Volledige willekeur. Waar is de rechtplichtstaat gebleven? Stichting Ekopark blijft wel belanghebbend en beraadt zich op verdere stappen.

Er kwam een verslag van het ministerie van de hoorzitting.

Beslissing op bezwaar voor Stichting Vomigen en de Gentechvrije Burgers.

Lees ook onze pleitnota van 29 september 2014voorgelezen op de hoorzitting.


29 oktober 2011.

Zienswijze GGO besluit.

Geachte mevrouw van der Leij,
Graag maak ik de zienswijze dd. 26 oktober 2011 van de Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform, betreffende Besluit van ………., houdende regels met betrekking tot het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012) aan u bekend. Ondanks het feit dat wij door u niet op de hoogte zijn gebracht.


Grote foto: Ministerie van VROM in 2007. Fotograaf: Miep Bos.