Open brief aan Raad van Nijmegen om haar gentechvrij te verklaren.

De Raad van de Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500HG Nijmegen
Ook per e-mail verzonden

OPEN BRIEF

Lelystad, 9 juni 2011.

Geachte Leden van de Raad van de gemeente Nijmegen,

Ik schrijf u namens De Gentechvrije Burgers, (The European GMO-free Citizens) een onafhankelijk Europees consumentenplatform, dat zetelt in Lelystad.

De Gentechvrije Burgers

De Gentechvrije Burgers zijn vrij recent opgericht en vertegenwoordigen nu al meer dan 1000 bewuste boeren en burgers die er voor kiezen gentechvrij te eten. Zij hebben een voorkeur voor biologische – en duurzame landbouwmethoden. Zij geven o.a. voorlichting via hun website www.gentechvrij.nl Ook schrijven zij bezwaar- en beroepschriften aan het ministerie van IenM en aan de Raad van State vanwege voorgenomen vergunningen voor gentech proefvelden en voor gentech markttoelatingen.

Burgerinitiatief “Nijmegen gentechvrij”

Wij feliciteren u dan ook met het behandelen van het Burgerinitiatief “Nijmegen gentechvrij” op 22 juni 2011 a.s. U als Raad van de mooie groene en historische gemeente Nijmegen kan trots zijn op deze dappere inwoners die al hun energie geven en zich sterk maken voor een duurzame – en gentechvrije gemeente.

Lelystad gentechvrij

Veel steden, in Nederland b.v.Culemborg (Friesland wil zich ook gentechvrij verklaren), dorpen, streken en landen in de EU zijn u al voorgegaan. (GM-free regions). Zie voor een opsomming, voetnoot 1.
Waarom wij tegen gentech en voor biologische landbouw zijn:
In ons beroepschrift aan de Raad van State van 30 april jl., met 112 machtigingen tegen de beschikking met het kenmerk PorM/RB IM 10-006 van het ministerie van IenM, het gaat om proefvelden van GG- fabrieks- en consumptieaardappelen, schreven wij waarom wij tegen gentech zijn:

De introductie van GMO’s is in strijd is met artikel 1, 1e protocol EVRM.

Art. 1 Eerste Protocol EVRM: het recht op ongestoord genot van eigendom.

Dat kan niet meer bestaan, als men andermans land vervuilt met gentech.
De introductie van GMO’s is in strijd is met artikel 5 EVRM.
Art. 5 Recht op vrijheid en veiligheid 1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: etc.

Dat kan niet meer bestaan als men gentech voedsel eet, terwijl men dat niet weet. Pas bij 0,9% vervuiling hoeft dat op het etiket vermeld te worden. Gentechpesticiden gevonden in bloed van Canadese vrouwen zie voetnoot 2.

De introductie van GMO’s is in strijd is met artikel 8 EVRM.
Art. 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. 1. 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Er is geen respect meer voor de burger, als het voedsel dat men eet zo genetisch manipuleert dat alleen wetenschappers nog weten hoe dit voedsel gemaakt wordt. Dit is een bundeling van oneigenlijke macht. Er is geen respect meer als met andermans land verontreinigt met gentech gewassen door overwaaien van pollen, door wind of insecten of het overwaaien van drift van gentechherbiciden, herbiciden die nog eens erg giftig zijn, bv glyfosaat of glufosinaatammonium, dat bovendien nog eens verboden is in de EU!

Voetnoot 3.
En in strijd met het internationale verdrag van Burgelijke en Politieke rechten (BuPo).

EHEC gevaar.

Wij maken ons ook zorgen over de E-coli bacterie, die vaak een rol speelt bij het manipuleren. Zie voetnoot 4. Dr. Mae Wan Ho vroeg zich in 2001 al af of dit heeft geleid tot het ontstaan van E. coliO157:H7(EHEC). Voetnoot 5.

Wij hopen dat u zo wijs zult zijn het burgerinitiatief Nijmegen gentechvrij te willen ondersteunen.

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers.
Lelystad

Open brief van de Gentechvrije Burgers aan de Raad van de gemeente Nijmegen.

VOETNOTEN
Voetnoot 1. http://www.gmo-free-regions.org/fileadmin/files/gmo-free-regions/full_list/List_GMOfree_regions_Europe_update_September_2010.pdf Culemborg ontbreekt maar is wel gentechvrij verklaard.

Voetnoot 2. Gentechpesticiden gevonden in bloed van Canadese vrouwen
http://www.gentech.nl/alle_berichten/gezondheid/gentechpesticiden_gevonden_in_bloed_van_canadese_vrouwen.

Voetnoot 3. https://www.gentechvrij.nl/glyfosaat.html

Voetnoot 4. Model organism in life science research
Main article: Escherichia coli (molecular biology)
[edit] Role in biotechnology
Because of its long history of laboratory culture and ease of manipulation, E. coli also plays an important role in modern biological engineering and industrial microbiology.[72] The work of Stanley Norman Cohen and Herbert Boyer in E. coli, using plasmids and restriction enzymes to create recombinant DNA, became a foundation of biotechnology.[73]
Considered a very versatile host for the production of heterologous proteins,[74] researchers can introduce genes into the microbes using plasmids, allowing for the mass production of proteins in industrial fermentation processes. Genetic systems have also been developed which allow the production of recombinant proteins using E. coli. One of the first useful applications of recombinant DNA technology was the manipulation of E. coli to produce human insulin.[75] Modified E. coli cells have been used in vaccine development, bioremediation, and production of immobilised enzymes.[74] E. coli cannot, however, be used to produce some of the larger, more complex proteins which contain multiple disulfide bonds and, in particular, unpaired thiols, or proteins that also require post-translational modification for activity.[72]
http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli

Voetnoot 5. Escherichia coli is al jarenlang gebruikt bij gentech . Dr. Mae Wan Ho vroeg zich in 2001 al af of dit heeft geleid tot het ontstaan van E. coliO157:H7.(EHEC)
ISIS Report – March 21 2001
E. coli 0157:H7 and Genetic Engineering
The food-borne pathogen E. coliO157:H7 has been sequenced. Dr. Mae-Wan Ho asks whether genetic engineering might have contributed towards its emergence.
E. coli 0157:H7 is a food-borne pathogenic strain of bacteria that emerged in the United States in the 1980s, and is now responsible for some 75 000 cases of infection annually in that country. It has also been responsible for major outbreaks in Scotland, Japan and elsewhere since. Knip. Voetnoot 6.
. http://www.i-sis.org.uk/ecoli.php
Internationale wetenschappers waarschuwen ook tegen gentech.
Voetnoot 7. https://www.gentechvrij.nl/wetenschappers.html