Bezwaren 2014

23 januari 2014

Betreft open brief en zienswijze op GGO IM-L 12-003

Wij sturen u een zienswijze en open brief vanwege:

Een vergunningaanvraag Gemeentemuseum Den Haag. Op 13 december 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Gemeentemuseum Den Haag te Den Haag een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 12-003. De aanvraag heeft betrekking op een tentoonstelling van genetisch gemodificeerde cyanobacteriën (Synechococcus PCC 7002) en genetisch gemodificeerde zandraket planten (Arabidopsis thaliana) in een gesloten systeem. De tentoonstelling was voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Den Haag vanaf 15 maart 2013 tot en met 1 september 2013. Advertentie

Fragment zienswijze en open brief van De Gentechvrije Burgers:

Men wil dus d.m.v. een expositie, waarbij het argeloze publiek zeebravis embryo’s met reeds ingeïnjecteerde gentechbacteriën van algen en gentech zandraketplanten d.m.v. licht en geluid kan beïnvloeden en zo, het beeld van GMO’s nuanceren”. Hier uit blijkt het echte doel: de tentoonstellingmakers willen gentech promoten. Dit fragment is overgenomen door de COGEM. blz. in Gentechdebat op scherp. Blz. 148 o.a.

Doch, bij ontsnapping van het GGO, door een ongeluk o.i.d., genereert het genetisch gemanipuleerde organisme tenslotte een genetisch gemodificeerd organisme, zoals dit met de genetische gemanipuleerde pollen in de honing ook is gebeurd. Ook mét een vergunning.

De kunstenaar, Adam Zaretsky, heeft al in 2012 een Errorarium opgesteld in de Hortus Botanicus in Leiden* en één die te vinden was op LLowlab,** het laboratoriumeiland van het Lowlands muziekfestival in Biddinghuizen, waar het werd gevuld met zebravis embryo’s die na aanmoediging door begeleiders door argeloze bezoekers met algen werden geïnjecteerd.

Nadat zij een aantal dagen oud waren, werden de zebravis embryo’s afgevoerd, omdat het experiment anders onder de wet op de dierproeven zou vallen.

Dit laatste geldt ook voor de zebravis embryo’s bij deze expositie. Alleen deze embryo’s zouden na het afvoeren, gedood worden. Dit op zich vinden we al onethisch, laat staan het genetisch manipuleren van de bacteriën en de zandraket planten op zich, die in het Gemeentemuseum te zien zouden zijn. Een onethisch speeltje voor kunstenaars en wetenschappers.


28 juni 2014

Bezwaar tegen een gentech veulenvaccin van Intervet (wijziging vergunning).

Kenmerk IM 09-004/03

BEZWAAR/open brief van 28 juni 2014,

Aanvulling 1 en open brief van 10 juli 2014,

Aanvulling 2 en open brief van 18 juli 2014.

Aanvulling 3. Email aan de heer van Slijpe).

Brief van ministerie van 14 augustus 2014. We konden tot 1 september 2014 ons bezwaar aanvullen.

Onze reactie daarop als aanvulling 4 en open brief van 26 augustus 2014. (Data en foto’s van de Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN, een overzicht van 1997-2014. Download-tijd 15 sec.)

Aanvulling 5 en open brief, zie deze site.

11 september 2014. Brief van ministerie vanwege hoorzitting op 30 sept. 2014.

15 september 2014 aanvulling 6 en open brief.


29 september 2014

Hoorzitting in het Ministerie van IenM Vanwege een gentech veulen vaccin.

Kenmerk IM 09-004/03

Pleitnota

Het gaat hier om de toestemming van het ministerie van IenM (Kenmerk IM 09-004/03) voor een aanvraag betreffende een wijziging van een gentech dierenvaccinproef (levend vaccin) bij veulentjes vanaf 2 dagen oud, die al eerder (ook in Duitsland, waar de proef wegens teleurstellende resultaten is gestopt, later is de proef ook gestopt in Ierland) geïntroduceerd is in het milieu (IM) tegen het live (levende) wildtype Rhodococcus equi van Intervet International uit Boxmeer. Het vaccin heet Equilis RhodE. De proeven zouden uitgevoerd worden in de gemeente Sint Anthonis (Stevensbeek om precies te zijn, dit werd echter in de advertentie en de Ontwerpbeschikking niet vermeld, ook bij IM 09-004 niet). fragment.

Rectificatie van pleitnota. Sommige jaartallen zijn of verkeerd of niet allemaal genoemd:

Het uitrijden van de mest van de gevaccineerde dieren mag volgens ons niet in de open lucht plaatsvinden, omdat het verzwakte GM-vaccin, zoals eerder geschreven, weer teruggevormd kan worden tot de oorspronkelijke bacterie of één, die nog virulenter is. Dat werd door Intervet in Duitsland en Ierland wel serieus genomen. Daar werd de mest en het stro na afloop verbrand. ( volgens SNIF’s) Allebei de proeven zijn daar gestopt. In Duitsland in 2013 én in 2014 en in Ierland in 2014. In Nederland zal de mest opnieuw uitgereden worden op een onbekende plaats. Moet dit in Nederland weer zo nodig doorgaan met weer een experiment met teleurstellende uitkomst? In 2013 waren er ook in Nederland geen gentechvaccinproeven op kleine veulentjes. Er werd niet aangegeven waarom niet. En in 2015 zijn er wel proeven?

19. August 2014, BUND: Risiken durch Gen-Impfstoff für Anwohner immer noch ungeklärt!

28. März 2014, BUND: Einziger Gentechnik-Freisetzungsversuch abgebrochen – mögliche Risiken, Ausbreitung und Langzeitwirkung sind ungeklärt! Die betroffene Klägerin, Frau Roeschke sagt zu ihrem weiteren Vorgehen: ” Ich lasse gerade durch meine Anwältin prüfen, ob Intervet trotzdem weitere Versuche plant. Denn die Firma verbreitete die Nachricht, dass sie ihren Impfstoff im Labor verbessern wolle.”

vom 5. März 2014: SVZ: Pharmafirma bricht Impfversuch an Fohlen ab.

Vertaald fragment:

Op 5 maart 2014 schrijft de Duitse krant  SVZ al:  De Hollandse chemiefirma Intervet heeft haar omstreden inentingproef op veulens in Europa´s grootste stoeterij afgebroken. “We hebben de eerste proef afgesloten, wij zijn met het resultaat niet tevreden” , zei de woordvoerster Sabine Schüller gisteren .

Ministerie van IenM, hoorzitting gentech veulens Plesmanweg 2014
Ministerie van IenM, hoorzitting gentech veulens Plesmanweg, 2014.

Erasmus ziekenhuis gentechproef prostaat 12-002
Diverse ziekenhuizen begonnen met gentechprostaatkankerproef.

22-07-2014
Zienswijze en bezwaar tegen de volgende vergunningsaanvragen.

Op 27 februari 2014, 19 maart 2014, 19 maart 2014 en 8 mei 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, te Amsterdam, het Erasmus Universitair Medisch Centrum, te Rotterdam, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht en de Stichting VU-VUmc, VU medisch centrum, te Amsterdam vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-001, GGO IM-MV 14-002, GGO IM-MV 14-003 en GGO IM-MV 14-004. De aanvragen betreffen fase 3 klinische studies in mannen met prostaatkanker. In de studies wordt gebruik gemaakt van twee levend verzwakte virus vaccins, die zijn gebaseerd op vaccinstammen van respectievelijk het vacciniavirus en het fowlpox (vogelpokken) virus. Deze vaccins bevatten sequenties die coderen voor het prostaat-specifiek antigen (PSA) en drie immuun-costimulatoire eiwitten. Het doel van de studies is om in de proefpersonen afweerreacties te induceren en hierdoor de prostaatkankercellen te vernietigen. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Maastricht . Advertentietekst.Verslag van de werkzaamheden 12 december 2016.

Voortgangsreportages.

NKI-AVL

3.1 What were the results of the performed activities?
No results are available yet, since the trial is continuing in long term follow up phase worldwide. Two interim analyses took place during this reporting period. The DMC met by teleconference on 25 July 2016 and shared the following recommendation: Continue the trial without modification.

3.2 State the number of patients or test subjects that
were newly included during the report period; – had already been included, and that took part in the study this year; – can still be included in the future. • 1 patient was randomized in 2014. The randomized patient completed the trial in 2015 and is followed in Long Term Follow up. • No patients will be inciuded in the NKI-AVL in the future.

VU MC

3.1 What were the results of the performed activities?
Answer:
No results are available yet, since the trial is continuing in Long term follow up phase world wide. No interim analyses took place during this reporting period. The DMC met by teleconference on 11 May 2015 and shared the following recommendation: Continue the trial without modification.
3.2 State the number of patients or test subjects that
– were newly included during the report period;
– had already been included, and that took part in the study this year;
– can stil! be inciuded in the future.
Answer:
o Recruitment closed on 17 Dec 2014
o 4 patients were screened of which 3 patients were randomized in 2014, 1 patient screen failed. The 3 randomised patients completed the trial in 2015, one patient past away during Long Term Follow up, one patient is still followed in Long Term Follow up.
o No patients will be included in the future

Rotterdam

3.1  What were the results of the performed activities?

Answer:

No results are available yet, since the trial is continuing in Long term follow up phase worldwide. Two interim analyses took place during this reporting period. The DMC met by teleconference on 25 July 2016 and shared the following recommendation: Continue the trial without modification.

3.2  State the number of patients or test subjects that

  • –  were newly included during the report period;
  • –  had already been included, and that took part in the study this year;
  • –  can still be included in the future. Answer:

o  Recruitment closed on 17 Dec  2014.
o  2 patients were screened and randomized in 2014. Both patients completed the treatment period in 2015 and are followed in Long Term Follow up.

o No patients will be included in the future.

 Academisch Ziekenhuis Maastricht

RESULTS
3.1 What were the results of the performed activities?
Answer:
No results are available.
3.2 State the number of patients or test subjects that
– were newly included during the report period;
– had already been included, and that took part in the study this year;
– can still be included in the future.
Answer:
o in 2014 1 patient was screened, but failed. No patients were included
o No patients will be included in the future.

Dezelfde proef in België:

“Contactoverdracht van het op vaccinia gebaseerde pokkenvaccin is zeldzaam (Neff, 2002; CDC, 2004). Er werd geen secundaire contactoverdracht van recombinante pokkenvirussen, waaronder PROSTVAC-V en PROSTVAC-F gerapporteerd bij mensen. PROSTVAC-V en PROSTVAC-F zijn echter levende virussen en houden aldus een
risico van mogelijke overdracht in. Daarom moeten gezondheidswerkers die in rechtstreeks contact staan met besmet verbandmateriaal en ander geïnfecteerd materiaal van deelnemers aan klinische studies zich houden aan aangepaste maatregelen rond infectiecontrole.” Uit: INFORMATIE VOOR HET PUBLIEK.
BNIT-PRV-301: Een gerandomiseerd, dubbelblind, fase III-onderzoek naar de werkzaamheid van PROSTVAC-V/F ± GM-CSF bij mannen met asymptomatische of minimaal symptomatische, gemetastaseerde, castratie-resistente prostaatkanker. Europees aanmeldingsnummer B/BE/11/BVW2.

Kritiek

Bron: Kerrisdale Capital Management, LLC. Kritische geluiden over het gentech vaccin. Fragment uit de conclusie:

An abundance of scientific literature clearly shows that treatments like Prostvac have never worked, and Prostvac itself is an unusually ineffective agent even within the profoundly futile category of therapeutic cancer vaccines.


6 november 2014

Zienswijze, open brief en bezwaar van De Gentechvrije Burgers tegen een vergunning via WABO voor een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met gentech organismen op de Platinastraat 33 te Lelystad. Aanvraagnummer: 1433589.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen. 

Aanvrager: Prionics Lelystad BV.


Grote foto: Ministerie van IenM Plesmanweg, Den Haag, 2014. Foto: Miep Bos.