Wat zijn chemtrails en wat is het verband met gentech gewassen?

Teken de petitie aan de Tweede Kamer! Petitie: Stop chemtrails en weermanipulatie nu. 42.945 ondertekeningen. Dit is een burgerinitiatief en heeft nu meer dan 40.000 (is genoeg) handtekeningen verzameld. Men gaat dit nu aan de Tweede Kamer overhandigen. Site.

Vier vliegtuigen naast elkaar..nog nooit eerder gezien!

Mensen worden wakker:

Coronacrisis en blauwe lucht. Condensstrepen en gevolgen voor zonnestroom, boeren en het klimaat

•16 apr. 2020

Gentech en chemtrails, (valt onder geo-engineering) is er een connectie? We wisten al wel dat Monsanto een gewas heeft ontworpen, dat bestand is tegen aluminium, (nano)aluminium wordt o.a. in water gevonden.

Laatste nieuws:

2 november 2019. Monsanto Bees and Aluminium resistant seeds by Terry Lawton

17-05-2019 Tweet van Texas patriot @rexhh: “I submitted some Houston rain water for analysis. Here are the results. The first column are the levels in micrograms per liter, or ppb. The second column is the min. detectable level. Alum over 200 ppb is considered not safe for drinking water.

Water analyse Houston.

Vertaling: “Ik heb wat regenwater van Houston ingediend voor analyse. Dit zijn de resultaten. De eerste kolom zijn de niveaus in microgram per liter, of ppb. De tweede kolom is het minimale detecteerbare niveau. Aluminium van meer dan 200 ppb wordt als niet veilig voor drinkwater beschouwd.

Monsanto creëert aluminiumresistent zaad en genetisch gemanipuleerde bijen

Marije Freeve · 8 mei 2019

In onderstaand filmpje vertelt de Ierse geoengineering-klokkenluider Terry Lawton over een paar manipulatiepraktijken waarmee Monsanto zich bezighoudt.

https://www.youtube.com/watch?v=lv5X8fZdjYA

De ene praktijk is het creëren van aluminiumresistent zaad.
De andere praktijk is het creëren van genetisch gemanipuleerde bijen. Meer op Transitie Web.

Pdf van chemtrails die zich ontwikkelden in Lelystad. Wat doen die met de gewassen, dieren, mensen en het milieu?

Teken de petitie  aan de Tweede Kamer!

Chemtrails deel 2 en laatste nieuws.


Aluminium vergiftiging van de mensheid en alle levende organismen in een regio of ecosysteem van de aarde door clandestiene geoengineering activiteit: wat heeft dat tot gevolg voor India.

CURRENT SCIENCE, VOL. 108, NO. 12, 25 JUNE 2015: Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India  author: J. Marvin Herndon

Quote: ” In response to an urgent call through an article in Current Science for assistance to understand the geological association of high aluminum mobility with human health in the Ganga Alluvial Plain, I describe evidence of clandestine geoengineering activity that has occurred for at least 15 years, and which has escalated …….MORE

Chemtrails met vliegtuig 14 april 2013 Lelystad Miep Bos detail
Vliegtuig met chemtrails 14 april 2013 Lelystad Miep Bos detail

Petitie: Stop chemtrails en weermanipulatie nu.

35.259 ondertekeningen

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het heimelijk toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails en o.a. HAARP op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten.


Het Volkskrantartikel van 3 december 2018  schrijft over de uitstoot van vliegtuigen en zet onder een foto:  Condensstrepen, deels verwaaid in de lucht bij Almere Hout. Het is al heel wat dat ze schrijft dat het condensstrepen zijn die verwaaien.

Verder begint het artikel van Peter van Ammelrooymet: Ook op de klimaattop in Katowice zullen geen dwingende afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te beperken. Hoe kan het dat deze grote vervuiler bij alle internationale klimaatakkoorden altijd buiten schot blijft?

Tweet Volkskrant en antwoord van Miep Bos condensstrepen
Tweet Volkskrant en antwoord van Miep Bos
https://youtu.be/Lt_r2xi2qhM

Diepgaand onderzoek Fred Teunissen naar chemtrails | Hemel onder vuur

Gepubliceerd op 19 dec. 2017

(Earth Matters | door Arjan Bos) Fred Teunissen is een schrijver voor verandering. Dat doet hij al sinds de jaren 70 en in de laatste jaren onderzocht hij onder meer ecodorpen, vrije energie, het kosmische geheugenveld (de Akashakronieken) en kunstmatige intelligentie. Zijn laatste boek is getiteld ‘Hemel onder vuur’, de vrucht van 2 jaar diepgaand onderzoek naar het fenomeen chemtrails.

Een onthullend interview over onder andere klimaatveranderingsbedrog, de gijzeling van onze atmosfeer door een complex geheel van veelal militaire toepassingen, het nano gevaar en oplossingen vanuit de samenleving. Hij pleit onder andere voor een Sky lab waarbij onafhankelijk en continue metingen worden verricht naar de luchtkwaliteit en aanvullende politieke en juridische acties. Het interview sluit af met niets minder dan een ode aan de chemtrails.

In dit  artikel vind je meer links, video’s en contactgegevens.

http://www.earth-matters.nl/7/14314/a…

Bron: http://www.earth-matters.nl

Website van Fred Teunissen.

Op vliegtuigradar zul je deze vliegtuigen waarschijnlijk niet zien.

Chemtrails vreemde bochten Miep Bos 2012-2
Chemtrails vreemde bochten boven Lelystad. Miep Bos 2012-2

Deze vliegtuigen hebben geen andere bestemming dan het sproeien van chemtrails . Alle andere vliegtuigen vliegen maar één kant op en in een rechte lijn.


“Why in the World are They Spraying?” Full Length Documentary HD

Gepubliceerd op 18 aug. 2012

People around the world are noticing that our planet’s weather is dramatically changing.  They are also beginning to notice the long lingering trails left behind airplanes that have lead millions to accept the reality of chemtrail/geoengineering programs.
English met Nederlandse ondertiteling

Belangrijke webstek van Het Carnicom Institute.


27 mei 2017. Uitleg van onderstaande video.

Fragment video:

Chemtrails still van video
Chemtrails still van video

Volgens het NOS journaal van 10 mei 2016 wordt er op een “wolkenlucht”  gewezen en de weerman spreekt over “dit soort bewolking” en hij wijst op een “bijzon”. Maar het zijn chemtrails! Wanneer wordt men nu eens eerlijk!

16-05-2014: Chemtrails in the city of Lelystad, after half an hour. It was a bright day and now it becomes cloudy. The Netherlands, EU.

What is the EP going to do about it? Ask your EP! Pers)contacten voor Nederland. Ask your questions to/Stel u vragen aan @EPinNL via Twitter.

De lucht toen (vóór 1999) en nu (2013). Pdf. van Clifford E Carnicom. Laat het je kinderen zien, wat voor mooie, gezonde lucht er van hen gestolen is.

25 augustus 2013 was er een : Wereldwijde march against geo-engeneering | Ook in Groningen en Den Haag.

Nederlandse vertaling van onderstaande video:

Sensationele stellingname van voormalige FBI Chef agent Ted Gunderson betreffende Chemtrails. Hij is overleden.

De voormalige FBI-Chef van Zuid-Californië, Ted L. Gunderson, nam op 12 Januari 2011 stelling tegen Chemtrails, de “Dodelijke dumpings” (death dumps): “De Dodelijke dumpings” , ook bekend onder de naam Chemtrails,worden over de gehele USA en Engeland, Schotland, Ierland en Noord-Europa versproeid. Ikzelf heb ze niet alleen in de USA maar ook in Mexico en Canada gezien. Vogels sterven in de hele wereld. Dat is genocide. Dat is gif, dat is moord, uitgevoerd door de VN. Dit element binnenin onze gemeenschap moet gestopt worden. Ik weet toevallig van twee plaatsen, waar die vliegtuigen gestationeerd zijn, die de mist over ons uitstorten.

Vier van de vliegtuigen zijn van de Nationale Garde in Lincoln, Nebraska. Die andere stammen van Fort Still, Oklahoma. Ik zelf heb de vliegtuigen gadegeslagen, die nog altijd in Nebraska staan — in Lincoln, Nebraska — in de luchtmachtbasis van de Nationale Garde, zij hebben geen kentekens. Het zijn reusachtige vliegtuigen, zoals bommenwerpers: en zij hebben geen kentekens. Dat is een misdaad: een misdaad tegen de mensheid, een misdaad tegen Amerika en een misdaad tegen de mensen in dit geweldige land. Zij moeten gestopt worden. WAT IS ER MIS MET HET CONGRES? Dit heeft een uitwerking op haar bevolking, op haar volk, haar vrienden en op haar familie en op haarzelf. Wat is met die mensen niet in orde? Wat is er met de piloten, die die vliegtuigen bedienen en dit vuil op hun eigen familie uitstorten, dit gif. Iemand moet daartegen wat ondernemen. Een lid van het Congres moet naar voren treden en de zaak nu stoppen. Ik dank u, ik ben Ted Gunderson.”

Deutsche sprache:

Sensationelle Stellungnahme des ehemaligen FBI Chef Agenten Ted Gunderson zu Chemtrails.

Der frühere FBI-Chef von Südkalifornien, Ted L. Gunderson, nahm am 12. Januar 2011 Stellung zu Chemtrails, den “Todesladungen” (death dumps): “Die Todesladungen, auch bekannt unter den Namen Chemtrails, werden über die gesamte USA und England, Schottland, Irland und Nordeuropa versprüht. Ich selbst habe sie nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Mexiko und Kanada gesehen. Vögel sterben rund um die Welt. Fische sterben zu Hunderttausenden rund um die Welt. Das ist ein Genozid. Das ist Gift. Das ist Mord, ausgeführt durch die UN. Dieses Element innerhalb unserer Gesellschaft muss gestoppt werden. Tch weiß zufällig von zwei Orten, wo die Flugzeuge stationiert sind, die den Mist über uns abladen.

Vier der Fluzeuge sind von der Nationalgarde in Lincoln, Nebraska. Die anderen stammen von Fort Still, Oklahoma. Ich selbst habe die Flugzeuge beobachtet, die immer noch in Nebraska stehen — in Lincoln, Nebraska — in der Luftwaffenbasis der Nationalgarde, Sie haben keine Markierung. Es sind riesige Flugzeuge, wie Bomber; und sie haben keine Markierung. Das ist ein Verbrechen: Ein Verbrechen gegen die Menschheit, ein Verbrechen gegen Amerika und ein Verbrechen gegen die Menschen in diesem großartigenLand. Sie müssen gestoppt werden. WAS IST MIT DEM KONGRESS LOS? Dies hat Auswirkungen auf ihre Bevölkerung, auf ihr Volk, ihre Freunde und auf ihre Verwandten und auf sie selbst. Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Was ist mit den Piloten, welche die Flugzeuge fliegen und diesen Müll auf ihre eigenen Familien abladen, dieses Gift. Jemand muss was dagegen unternehmen. Einer aus dem Kongress muss vortreten und die Sache jetzt stoppen. Ich danke ihnen. Ich bin Ted Gunderson.”

Chemtrail public warning Free Nikola Aleksic! monsanto serbia inc.

https://www.youtube.com/watch?v=ISk9vTQ9lJQ&feature=player_embedded

Belangrijke site: Bomen, vissen, vogels gaan dood door wat de chemtrails sproeien. Zonlicht bereikt de aarde niet meer, alle wezens op aarde zijn afhankelijk van de zon!

Geoengineering Destroying our Atmosphere [Rosalind Peterson] Chemtrails & LightBulbs eXposed!

Wat zijn chemtrials?(worden in verband gebracht met gentech gewassen die bestand worden gemaakt tegen aluminium).

https://m.youtube.com/watch?v=ogp44qKfGts

De Duitse regering informeert haar bevolking sinds enige tijd op internet over chemtrails. Dat meldt het Duitse Kopp Online. Waarnemers vermoeden dat geo-engineering, het bewust ingrijpen in het functioneren van de Aarde, al tenminste 20 jaar lang wordt toegepast. Geo-engineering wordt op de website van het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) verkocht als een onschuldige methode om klimaatverandering tegen te gaan. Met behulp van geo-engineering wil het ministerie straling van de Zon tegenhouden en CO2 in de atmosfeer reduceren als gevolg waarvan de Aarde minder snel zou opwarmen en het broeikaseffect zou verminderen. Op haar website erkent het ministerie dat de maatregelen niet zonder risico zijn en dat sommige vragen vooralsnog onbeantwoord blijven. Ook wordt duidelijk dat chemtrails slechts een klein onderdeel zijn van de ingrijpende maatregelen die effect hebben op grootschalige systemen op Aarde. Wetenschappers zijn bezorgd dat de chemicaliën die wereldwijd worden verspreid kunnen leiden tot serieuze aandoeningen.

Meer hier over zie: ” Gezielte Eingriffe in das Klima? Eine Bestandsaufnahme der Debatte zu Climate Engineering” van het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 2011).

Chemtrails onderzoek Duits ministerie voorblad 2011
Klimaat engineering, onderzoek Duits ministerie voorblad 2011.

CDU-politicus wil openheid over chemtrails na aantreffen aluminium en barium in de lucht.

De Duitse CDU-politicus Martin Bäumer, lid van het deelstaatparlement van Nedersaksen, blijft strijden voor openheid over chemtrails en geo-engineering, zo meldt de Neue Osnabrücker Zeitung…..knip

……Aanleiding hiervoor is een rapport van de Beierse Rijksdienst voor Milieu waaruit blijkt dat in de lucht sporen van aluminium en barium zijn aangetroffen.

Lees ook hier verder (2017).

 Schokkende video. Attention! Shocking video.

Chemtrails die op 8 oktober 2018 werden gezien in Lelystad
Chemtrails die op 8 oktober 2018 werden gezien in Lelystad.
Chemtrails met nano particles gezondheid
Chemtrails met nano particles gezondheid

Er is van alles mis met de ‘natuurbranden’ in Californië

door · 15 november 2018

“Wat moeten we aan met de apocalyptische ‘natuurbranden’ in Californië? Ze leggen duizenden gebouwen met angstaanjagende precisie in de as en maken schokkend veel dodelijke slachtoffers, terwijl veel kurkdroge bomen en struiken in de tuinen van de getroffen huizen onaangetast blijven. De vraag rijst dan ook: zijn dit wel ‘normale’ natuurbranden?” Zie ook deel 2 hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=oO0SWaZpbc8

Chemtrails deel 2.


Grote foto: Miep Bos.