Chemtrails (verband met gentech gewassen?) deel 2.

9 augustus 2019: Saudische prinses Basmah Bint Saud over geo-engineering, lucht en wolken verandering met als bonus sneeuw in woestijn (ترجمة اللغة العربية)

Net (28 februari 2019) heb ik mijn cartoon afgemaakt die over chemtrails (ook wel geoengineering genoemd) gaan. Zie hierboven de cartoon (ware grootte). Ik heb in de loop van de tijd ook veel chemtrails via foto´s vastgelegd. Vaak werd ik uitgescholden als ik een tweet hier aan wijdde. Maar nu gaat een officiële instantie er in 2020 over buigen in Zwitserland en ontkent het fenomeen niet.

Fragment: “Untested technologies to manage solar radiation – essentially, dim the sun –  pose the biggest concerns. Ideas include releasing aerosol particles from airplanes to reflect sunlight away (mimicking the effects of volcanic eruptions) and spraying seawater drops into clouds to make them more reflective.” Bron: Climat Home News
door Sara Stefanini. Switzerland puts geoengineering governance on UN environment agenda. Published on 26/02/2019, 6:00 am.


Deze (verkorte, volledige video hier onder) video uit Arizona van zeer bezorgde burgers daar moet iedereen zien. Zij vonden zaken in hun bloed die daar niet horen nl o.a. barium en aluminium. ook het regenwater is besmet. Bijeenkomst met politieke vertegenwoordigster Senator Kelli Ward. Ook de bomen sterven massaal! Deze video is al van 2014 en het vervuilen van het luchtruim over de hele wereld gaat maar door!

Volledige video

Solar Geoengineering nu officieel

Onderzoekers van Harvard hebben een plan ontwikkeld om sulferdioxide in de atmosfeer te spuiten om zodoende de opwarming van de aarde te verminderen. Zie onderstaande video. (Bericht van Chemtrails Nederland.)

Source / Bron / Quelle:
RT America
op 10 April 2019
“Researchers at Harvard have developed a plan to spray sulfur dioxide into the atmosphere to reduce global warming. RT America’s Michele Greenstein joins Rick Sanchez to discuss how “solar geoengineering” would mimic the effect of volcanoes and reduce global temperatures.”

Geoengineering no longer a conspiracy theory

Source / Bron / Quelle:RT Americaop 10 April 2019Researchers at Harvard have developed a plan to spray sulfur dioxide into the atmosphere to reduce global warming. RT America’s Michele Greenstein joins Rick Sanchez to discuss how “solar geoengineering” would mimic the effect of volcanoes and reduce global temperatures.https://www.facebook.com/RTAmerica/videos/2434179610151789/

Geplaatst door Chemtrails Nederland op Vrijdag 12 april 2019
Het dempen van de zon. Foto Miep Bos. 2018

Scientific Articles Related to Ongoing Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering,
Source URL

Voorbeeld (landbouw): Scientific Paper by J. Marvin Herndon, PhD: Adverse Agricultural Consequences of Weather Modification (click here) AGRIVITA Journal of Agricultural Science 2016, 38, 213-221.

Scientific Paper by J. Marvin Herndon, PhD: Aluminum Poisoning of Humanity and Earth’s Biota by Clandestine Geoengineering Activity (click here) Current Science, 2015, 108, 2173-2177. Press Release: Nederlands

Persbericht over bovenstaande paper in het Nederlands:

Aluminium vergiftiging van de mensheid en biota van de Aarde

J. Marvin Herndon

Persmededeling
SAN DIEGO, 23 juni 2015

In een wetenschappelijk artikel in Current Science (Indian Academy of Sciences) onthult geowetenschapper J. Marvin Herndon uit San Diego: “Wereldwijd wordt onze planeet sinds de laatste tien jaar of langer, en met een dramatisch toenemende intensiteit, doelbewust en heimelijk blootgesteld aan een niet-natuurlijke, zwevende en giftige stof, mobiel aluminium, hetwelk in het milieu gedistribueerd wordt. Maar tot nu toe heeft er geen publieke erkenning van de feiten, geen begrip, geen wetenschappelijk onderzoek, geen toestemming en geen openbaarmaking over de aard van de geloosde giftige stoffen in onze atmosfeer plaatsgevonden.

Observaties, weergegeven in beelden: “Sinds het voorjaar van 2014, observeerde ik dat het veelvuldig voorkomen van giftige geo-engineering aërosolen in de lagere luchtlagen (troposfeer), die zich vermengen met de lucht die we inademen, steeg in frequentie. Op z’n laatst vanaf november 2014 ontwikkelde zich het sprayen uit militaire tankervliegtuigen tot een bijna dagelijkse gebeurtenis, soms totdat de normaliter blauwe lucht volledig was bedekt met kunstmatige wolken.

Zorgwekkend was dat de burgemeester en politiechef van San Diego geen waarschuwing voor de gezondheid uitsprak, zelfs niet voor de meest kwetsbare leden van de gemeenschap, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem en respiratoire systemen.“

Kennisgeving: „De verbranding van een fossiele brandstof zoals kolen door elektriciteitsbedrijven produceert bodemas, hetgeen niet opstijgt maar blijft liggen, en bovendien vliegas, die vroeger door de schoorsteen in de atmosfeer opsteeg, maar vandaag de dag wordt opgevangen en opgeslagen omwille van hun bekende gevaren voor de menselijke gezondheid en schade aan het milieu…. water loogt giftige elementen.”

Wetenschappelijk bewijs, later bevestigd en uitgebreid, onthult dat steenkool vliegas de giftige stof is die over de mensheid heen gesprayd wordt: In “… de naast elkaar vergelijking van aluminium ten opzichte van barium (Al/Ba) zijn de gewichtsverhoudingen van regenwater en het percolaat uit steenkool vliegas… wat betreft het bereik van de waarden van Al/Ba vrijwel niet te onderscheiden….
Desgelijks… wat betreft het bereik van… strontium ten opzichte van barium (Sr/Ba) zijn de gewichtsverhoudingen van regenwater en steenkool vliegas percolaat… vrijwel ononderscheidbaar.”

Bovendien: “Deze clandestiene geo-engineering activiteiten stelde de mensheid en biota van de aarde bloot aan hoogmatig gemobiliseerd aluminium, een giftige stof, die in het algemeen in deze vorm niet mag worden gevonden in de natuur en waarvoor geen natuurlijke immuniteit werd ontwikkeld. Gedurende de periode van gebruik van steenkool vliegas voor illegale geo-engineering toepassingen ervoeren met aluminium in verband gebrachte neurologische aandoeningen een explosief groei profiel, inclusieve autisme, Alzheimer, Parkinson, ADHD en andere stoornissen, evenals veelvuldige vernietiging van flora en fauna. Hoogmatig gemobiliseerd aluminium uit de gesprayde, fijnverdeelde steenkool vliegas ten behoeve van geo-engineering, ik benadruk, is de oorzaak.”

Buitendien: “Nadat de Amerikaanse president Barack Hussein Obama op 20 januari 2013 werd beëdigd voor een tweede ambtsperiode, escaleerden de geo-engineering activiteiten sterk en vormden een bijna dagelijks waargenomen gebeurtenis in vele delen van Amerika. Wanneer de geo-engineering activiteiten met steenkool vliegas de belangrijkste oorzaak van aluminium betrokken neurologische aandoeningen zijn, dan zou er uiterlijk na 20 januari 2013 een scherpe piek omhoog moeten zijn, die dit aantoont. Bewijs, zij het een gruwelijk bewijs, van misdaden tegen de menselijkheid en biota van de aarde – van een omvang en ernst als nooit eerder meegemaakt.”

Informatie en PDF: Herndon, J. M. Current Science, 25 juni 2015 J. Marvin Herndon, Ph.D. Transdyne Corporation 858-271-4030 E-mail Website: http://www.NuclearPlanet.com BRON J. Marvin Herndon

Vertaling uit het Engels: Ria den Breejen

Canadian Lawsuit Update (click here)

Meer/more papers. Return Home original homepage (click here)

Ziekten die voortkomen uit gassen die de vliegcabine binnen kunnen komen. (Aerotoxic).

Chemtrails deel 1: Wat zijn chemtrails en wat is het verband met gentech gewassen?