Gentechvrij, C1000 (Jumbo) verkoopt minimaal 20 producten die onjuist geëtiketteerd zijn. Melding bij C1000 service ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Reactie van C1000 / Jumbo Consumentenservice op onze klacht m.b.t. het niet juist etiketteren van minimaal 20 producten.

Onze klacht betreft het overtreden van alle NL/EU regels omtrent etiketteren van levensmiddelen.

Het gaat hier ons vooral om dat, naast het ontbreken van een Nederlandse tekst, er bij de meeste van deze Amerikaanse producten sprake is van GMO's (genetisch gemanipuleerde organismen), dit staat nu dus niet vermeld. De consument wordt hier dus bewust misleid.

Mogelijk is hier ook sprake van GGO's die niet in de EU zijn toegestaan. Door deze rechstreekse import is dit door de consument niet de controleren.


 

Datum 29 oktober 2014
Dossiernr 29896-1
Onderwerp Algemeen C1000

Geachte mevrouw Bos,

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om ons te informeren over uw ervaring met Amerikaanse producten bij C1000. Wij stellen uw reactie zeer op prijs, omdat het ons de gelegenheid biedt de kwaliteit van onze C1000  diensten en producten verder te optimaliseren.

Wij hebben uw opmerking in ons registratie systeem vastgelegd en inmiddels doorgegeven aan de betreffende inkoop afdeling.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

C###############
medewerker consumentenservice

C1000 Consumentenservice


Benieuwd, hoe snel en welke actie C1000 gaat ondernemen, we wachten af.

Overzicht ondernomen acties in dossier C1000 (Jumbo) GMO dossier>


 

GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

 

disclaimer