Gentechvrij, melding aan C1000 van ons verzoek aan de NVWA ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Inleiding.

Op 29-10-2014 hebben we onze klacht met betrekking tot het niet nakomen door C1000 van de etiketterinsplicht bij gentech voedsel bij de C1000 organisatie Ingediend. Een maand later hebben we nog steeds geen enkele reactie ontvangen. De verkoop van deze producten blijft doorgaan. We hebben dan ook besloten om de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) te vragen om over te gaan tot handhaving. (meer info>)

Door middel van onderstaande mail hebben we C1000 organisatie hiervan op de hoogte gesteld.


Lelystad, 28-11-2014

Uw kenmerk: dossiernr 29896-1
Ons kenmerk: Dossier C1000 (Jumbo) GMO

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 29-10-2014 hebben wij u er op attent gemaakt dat u gentech voedsel verkoopt dat niet voorzien is van de in Nederland verplichte etikettering. 
Op 18-11-2014 hebben we u via een aangetekende brief hier nogmaals op gewezen. Met daarin het verzoek een reactie op onze klacht te geven.

We zijn nu een maand verder. We hebben geen enkele reactie van uw kant mogen ontvangen. De verkoop van deze producten gaat nog steeds door.

Wel hebben we de afgelopen 4 weken kunnen constateren dat het om minimaal 25 verschillend producten gaat die qua etikettering niet voldoen aan de Nederlandse wetten en regels.

We kunnen niet anders concluderen dat u voor deze producten bewust de Nederlandse wetten en regelgeving m.b.t.  etikettering van levensmiddelen negeert. 

En dat u bij de gentech producten uw klant schandelijk misleidt, door dit niet te melden. 

Vanochtend hebben we dan ook de NVWA verzocht om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wetten en regels m.b.t. etiketteren levensmiddelen bij C1000.

Met vriendelijke groet,

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers
Donaustraat 170
8226 LC Lelystad
0320-258421
info@gentechvrij.nl www.gentechvrij.nl


Overzicht ondernomen acties in het C1000 (Jumbo) dossier GGO

 

disclaimer