Gentechvrij, verkoop van niet gelabelde genetisch gemanipuleerde producten (vervolg). ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

C1000 (onderdeel van Jumbo) verkoopt gentech producten zonder dat op het etiket staat vermeld dat het genetisch gemodificeerde organisme bevat. (zie dossier GMO C1000-Jumbo).

Samenvatting ondernomen acties:

Op 29-10-2014 constateerden we in onze lokale C1000 de verkoop van ongelabelde Amerikaanse producten. Plm 70 % van Amerikaanse producten bevatten genetisch gemanipuleerde organismen. In de EU geldt een wettelijke etiketteringsplicht met betrekking GGO's.
We hebben dit meteen bij C1000 via hun online klachtenformulier gemeld.

Na 3 weken hadden we nog geen enkele reactie van de C1000 (Jumbo) organisatie gekregen op onze klacht. Ook op een aangetekende brief van ons kwam geen enkele reactie, terwijl de verkoop van deze ongelabelde gentech producten gewoon doorging.
Op 28-11-2014 hebben we de NVWA (Nederlanse Voedsel- en Waren Autoriteit) dan ook verzocht om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wet en regelgeving met betrekking tot etikettering bij C1000 (Jumbo). De C1000 (Jumbo) organisatie hebben we hiervan op de hoogte gesteld. Eén C1000 winkel heeft toen besloten deze producten meteen uit het schap te halen, bij andere C1000 winkels gaat de verkoop nog door. Vanaf die datum hebben we dit dossier ook online gezet.

Uiteindelijk heeft de NVWA op ons verzoek een onderzoek ingesteld en geconstateerd dat de etiketten bij C1000 (Jumbo) niet aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel genomen.

 

Ondernomen acties In chronologische volgorde:

29-10-2014 Registratiemelding bij C1000 Klantenservice.
Een standaardbericht ontvangen dat vraag/klacht is vastgelegd (dossier 29896-1) en ter behandeling aan betreffende afdeling is gezonden. Sindsdien niets meer vernomen van C1000. (meer info>)

10-11-2014 Contacten met diverse fabrikanten en Nederlandse vertegenwoordigingen van betreffende producten.
Een aantal was zeer verbaasd dat de Amerikaanse versie van hun producten bij C1000 (Jumbo) te koop waren. Een aantal anderen heeft geen reactie gegeven.

17-11-2014 Contacten met importeurs van Amerikaanse producten.
Een aantal heeft gereageerd met de verklaring dat zij de geïmporteerde producten van labels voorzien. Een aantal heeft helemaal (nog) niet gereageerd.

17-11-2014 Melding bij C1000-van Leijen te Lelystad. Snelle reactie,
Alhoewel onze communicatie direct aan de C1000 organisatie gericht is, en we het niet onze taak vinden om alle C1000 winkels te informeren, hebben we toch de winkel bij ons in de buurt, waar we het ook geconstateerd hebben, ingelicht.
Ze hadden het al geconstateerd, maar ze zijn niet van plan de huidige voorraad aan te passen of te verwijderen. Ze hebben de leverancier op de hoogte gesteld. (meer info>)

18-11-2014 Aangetekende brief aan C1000 Klantenservice.
Daar we totaal geen reactie van de C1000 organisatie kregen, hebben we onze klacht ook formeel d.m.v. een aangetekende brief nog eens onder hun aandacht gebracht. Met het verzoek deze producten alsnog van een juiste label te voorzien of uit de schappen te verwijderen. En ons binnen 5 dagen een reactie op deze brief te geven. (meer info>)

24-11-2014 Wie is verantwoordelijk voor handhaving wetten en regels m.b.t. etikettering voedsel?
In dit dossier gaat het om misleiding van de consument, we twijfelden of de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk is voor Handhaving. Volgens Consuwijzer (ACM) kunnen we ons wenden tot de NVWA. (meer info>)

27-11-2014. 'Genetische modificatie van voedsel kan wereldwijd schade aanrichten'
Dit is de kop van een krantenartikel in Trouw (28-10-2014).(meer info>)

Een citaat uit dit artikel "Maar in de praktijk liggen er tot op heden maar zo'n 15 genetisch gemodificeerde producten in de Nederlandse supermarkten. Dit omdat vanuit de EU een verplichtte etikettering is opgelegd voor gentech-levensmiddelen"

Nu dit citaat is inmiddels achterhaald: C1000 (Jumbo) houdt zich niet aan deze verplichtte etikettering, "dankzij" de nieuwste actie van C1000 liggen er nu zo'n 30 (en inmiddels meer!) genetisch gemanipuleerde producten in de winkel!!!

28-11-2014 Verzoek aan NVWA om over te gaan tot handhaving bij C1000
Er is sinds de klachtmelding bij de C1000 (Jumbo) organisatie, over het niet voldoen aan de wettelijke verplichte etikettering van gentech voedsel, een maand verstreken. We hebben geen enkele reactie op onze klacht ontvangen. Ook een aangetekende brief leverde geen reactie op. De verkoop van deze gentech producten gaat gewoon door. We kunnen niet anders dan concluderen, dat C1000 bewust de consument misleidt. We hebben dan ook de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wet en regelgeving m.b.t etikettering levensmiddelen bij C1000. (meer info>)

28-11-2014 Melding aan C1000 (Jumbo) van ons verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving.
Ook al heeft de C1000/ Jumbo organisatie totaal geen enkele reactie op onze melding en aangetekende brief gegeven, wij blijven netjes en houden ze op de hoogte van onze acties. (meer info>)

28-11-2014 11.00 uur:.

C1000-van Leijen te Lelystad stopt per direct met de verkoop van niet gelabelde gentech producten!!!!!! .

Onze eigen buurtsuper hebben we ook op de hoogte gebracht van onze aangifte bij NVWA tegen C1000. Deze C1000 winkel heeft daarop alle betreffende artikelen direct verwijderd.

Maar waar blijft nu de C1000/Jumbo organisatie? Al een maand lang geen enkele reactie op onze klacht ontvangen. Een aangetekende brief hielp ook niet. Wat is daar aan de hand? Andere C1000 winkels gaan gewoon door met de verkoop.

29-12-2014 Bezoek gebracht aan C1000 (Jumbo) - Mark Blaauw te Wassenaar
Deze winkel staat vol met producten met genetisch gemanipuleerde ingredienten, en wederom niet als zodanig gelabeld. Veel groter aantal dan de 25 Amerikaanse producten die we te Lelystad aantroffen.

01-12-2014 Aanvulling op verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving bij C1000
In ons oorspronkelijk verzoek was de C1000 van Leijen te Lelystad als winkel opgegeven waar de constatering heeft plaatsgevonden. Deze heeft als nog de betreffende artikelen verwijderd. Maar de verkoop gaat gewoon door in de andere winkels van C1000 die dit assortiment voeren. Hiervan hebben we de NVWA in de vorm van een aanvuling op ons verzoek tot handhaving op de hoogte gesteld. (meer info>)

03-12-2014 Via reactie op een tweet vraagt Jumbo om contactgegevens.
Wat is dit voor flauwe kul. Jumbo inkoop is volledig op de hoogte van dit dossier. Wij doen nooit iets anoniem. Klacht (29-10), Aangetekende brief (18-11) email (28-11), bevat al onze contact gegevens. En natuurlijk email op info(at)gentechvrij.nl lezen we altijd.

06-12-2014 Bezoek gebracht aan C1000 (Jumbo) 't Y, te Amsterdam.
Tot onze verrassing lijkt er beweging te komen in de etikettering van Amerikaanse producten, een flink aantal producten had al een verbeterde tekst, helaas niet de wettelijke verplichte tekst, maar het is al een verbetering. Maar ook hier nog gentech producten die geheel ongelabeld waren. (meer info>)

12-01-2015 Bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Onderzoek n.a.v. onze melding heeft vertraging opgelopen.
Bericht van de NVWA. Organistatie is nog bezig met het onderzoek. Door omstandigheden heeft dit onderzoek vertraging opgelopen. Zodra dit onderzoek is afgerond, ontvangen we bericht.

09-03-2015 Bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). NVWA heeft een passende maatregel genomen tegen C1000 (Jumbo).
Naar aanleiding van ons verzoek heeft NVWA een onderzoek ingesteld. En net zoals wij hebben ze geconstateerd, dat de etiketten niet aan de wettelijke eisen voldeed. Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel genomen. (meer info>)


Conclusie:
Ook C1000/Jumbo zal zich aan de wettelijke eisen moeten houden. En de klant niet misleiden door het niet vermelden van Genetisch Gemanipuleerde ingredienten. Door de de actie van de NVWA kunnen we dit dossier nu sluiten.

Voetnoot:

C1000/Jumbo heeft nooit op onze emails, aangetekende brieven etc. over deze misstand gereageerd, ze nemen niet eens de moeite om te antwoorden.
Bij C1000/Jumbo zit er dus niets anders op dan bij constatering van overtredingen meteen de NVWA in te schakelen.


Reactie en open brief aan de Minister Ploumen naar aanleiding van het interview met de Minister in de volkskrant van 18-4-2014.

Een ingezonden stuk in de Volkskrant en een Open Brief aan Minister Ploumen betreffende de ongelabelde Amerikaanse gentechproducten:

Ploumen en gentech, ingezonden brief in de Volkskrant, van Miep Bos

Ingezonden brief geplaatst in de Volkskrant "Opinie en Debat" van 20-04-2015.

Open Brief aan Minister Ploumen.

18 april 2015. Open brief van de Gentechvrije Burgers aan minister Ploumen:

Geachte mevrouw Ploumen,Vandaag lazen we in de Volkskrant de volgende uitspraak van u:

"Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen wij niet." MEER>


Complete Dossier C1000/Jumbo ->

Paar voorbeelden van GMO producten gekocht bij C1000 (Jumbo) ->

Verzoek aan NVWA om tot Handhaving bij C1000/Jumbo over te gaan ->

 


GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

 

 

disclaimer