Aanvulling op onze zienswijze bezwaar en open brief tegen kenmerk GGO IM-MV 16-011

Staatssecretaris van IenM, Mevr. S.A.M. Dijksma

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Lelystad, 16 oktober 2017.

Geachte mevrouw Dijksma,

Aanvulling op onze zienswijze, bezwaar en open brief van 9 oktober jl. reeds in uw bezit, tegen de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organisme.

Vergunningsaanvraag

 Op 2 november 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 16-011.

De aanvraag betreft een klinische studie in patiënten met tumoren waarbij T-cellen van de patiënten of van gezonde donoren ex vivo getransduceerd (genetisch gemodificeerd) worden met een retrovirale vector. Deze vector brengt een gamma-delta T cel receptor tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden aan de patiënten gegeven met als doel het opwekken van een afweerreactie tegen diverse hematologische en vaste tumoren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht. Advertentie.

 We lezen:

“De aard van en de risico’s verbonden aan gentherapeutica lopen sterk uiteen. Sommige nieuwe methodieken en technologieën, waaronder het gebruik van replicerende virussen om tumoren te bestrijden, brengen risico’s met zich mee die om extra maatregelen vragen, terwijl andere typen gentherapie weinig tot geen risico vormen”.

 Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Gezondheidsraad, 2016. Trendanalyse biotechnologie 2016, Regelgeving ontregeld. COGEM ; Bilthoven. MEER.. http://www.cogem.net/index.cfm/nl/publicaties/publicatie/trendanalyse-biotechnologie-2016-regelgeving-ontregeld?q=trendanalyse&category=&from=30-09-1998&to=15-10-2017&order=relevance

 Gerelateerd, fragment van de COGEM:

“Het volgende project staat open voor inschrijving:

1) Titel: Risicobeoordeling gg-T-cellen In de afgelopen jaren zijn er in (vooralsnog kleine klinische studies) hoopvolle resultaten geboekt met genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen om verschillende vormen van kanker te bestrijden. De gg-T-cellen worden aan patiënten gegeven met als doel om een effectieve afweerreactie tegen tumoren te genereren. Voor verschillende typen tumoren is aangetoond dat deze benadering kan werken en het aantal wereldwijd uitgevoerde klinische proeven met gg-T-cellen neemt dan ook toe. Bij het gebruik van lichaamsvreemde donor T-cellen, – bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf niet voldoende T-cellen aanmaakt, – kan het noodzakelijk zijn om de T-cellen ook dusdanig genetisch te modificeren dat ze niet als lichaamsvreemd herkend en vernietigd worden. Een andere modificatie die aangebracht kan worden in het geval van o.a. leukemiepatiënten, is er op gericht dat de T-cellen niet herkend en vernietigd worden door antilichamen die als onderdeel van de behandeling aan patiënten worden toegediend. Aangezien het hier gentherapie betreft, d.w.z. toepassing van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) bij mensen, vallen deze klinische studies onder de ggo-regelgeving en moet een (milieu)risicoanalyse worden uitgevoerd. Hoewel de behandeling voor de betrokken patiënten risico’s met zich mee kan brengen (geen onderdeel van de ggo-milieurisicobeoordeling), lijken de risico’s voor derden (cq het milieu) beperkt tot afwezig.” knip 

“Doel van het project: de COGEM wil 1) inzicht verkrijgen in eventuele risico’s voor ongeboren kinderen tijdens de zwangerschap, en pasgeboren kinderen bij het geven van borstvoeding door patiënten die eerder behandeld zijn met gg-T-cellen. Dit is van belang voor de risicobeoordeling bij klinische gentherapiestudies met T-cellen en het voorschrijven van eventuele maatregelen. Daarnaast geven de resultaten de betroffen patiënten ook inzicht in de aan- of afwezigheid van risico’s voor hun kinderen. En 2) inzicht verkrijgen in de risico’s verbonden aan bloed- en orgaandonaties door personen die eerder behandeld zijn met gg-T-cellen en de eventuele tijdstermijnen verbonden aan het opleggen van maatregelen. MEER. http://www.cogem.net/index.cfm/nl/nieuws/item/4e-onderzoekscall-2017

Onze vraag is:

Hoe kunt u deze proef goedkeuren als er zo veel risico´s kunnen zijn? De CCMO (De mogelijke risico’s, eventuele voordelen voor de patiënten en andere medisch ethische aspecten verbonden aan klinische studies worden beoordeeld door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). moet deze risico´s toch ook opgemerkt hebben en toch geven de COGEM en de CCMO het groene licht. Onvoorstelbaar!

Opvallend:

In de vakliteratuur gaan niet minder dan 32.755 artikelen rond die zijn gebaseerd op verkeerde cellen, schrijven de Nijmeegse onderzoekers Serge Horbach en Willem Halffman in vakblad Plos One. Bron: Maarten Keulemans, Volkskrant van 13 oktober 2017. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186281

Tot slot nog een opmerking. We weten dat Hek runderen bestaan, maar er bestaan dus ook HEK embryo´s. Die worden bij deze gentechproef gebruikt. De HEK293T cellijn komt van de nieren van een gezonde foetus. Dit vinden wij als moeders en vaders hartverscheurend! Kunnen we deze toepassing niet een vorm van kannibalisme noemen? En is er daardoor een kans op de Creutzfeldt-Jacob ziekte? Is daar wel eerst onderzoek naar gedaan?

De retrovirale transfervector wordt getransfecteerd in HEK 293T cellen (humane embryonale niercellijn)”. Blz. 4 OB

Deze gentechproef mag geen doorgang vinden!

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens), en namens die Gentechvrije Burgers. Ook in opdracht van (i.o.) Stichting Ekopark,  Lelystad en in opdracht van (i.o.) Wieteke van Dort, Den Haag. De Gentechvrije Burgers worden ondersteund door: Stichting Natuurwetmoeders, Bussum.

Lelystad www.gentechvrij.nl

Laatste nieuws over Roundup en glyfosaat:

Bron: Rtl Nieuws. Unilever: “Glyfosaat zit overal in”.

13 oktober 2017: Ondanks dat er na onderzoek bekend is geworden dat Ben en Jerry ijs ook in enkele Europese landen glyfosaat bevat (ook in Nederland), is het ijs nog normaal te koop bij o.a. Jumbo. De supermarkten wachten op het oordeel van Unilever die het ijs hier op de markt brengt en verklaard heeft dat ” glyfosaat overal in zit”. https://www.rtlnieuws.nl/economie/berucht-bestrijdingsmiddel-roundup-gevonden-in-ben-jerrys

13 oktober 2017: “Een nieuw onderzoek van de EC JRC en twee Nederlandse laboratoria laat zien dat 45 % van de bovenlaag van de Europese bodem glyfosaatresten bevat.” knip

A new research study[1] from the European Commission’s Joint Research Centre and two Dutch laboratories shows that 45% of Europe’s top soil contains glyphosate residues, demonstrating the over-reliance of the EU agricultural model on this harmful herbicide chemical. In contrast to what its manufactures[2] purport, glyphosate persists in soils affecting not only soil fertility and crop quality, but also human and environmental health.”

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/20171013%20Glyphosate%20and%20soil_final.pdf

12 oktober 22017.

How are GMOs and Roundup linked to cancer?

 GMOs and Cancer by Jeffrey Smith

 1. The very process of creating a GMO creates side effects that can promote cancer. Monsanto’s Roundup Ready corn, for example, has higher levels of putrescine and cadaverine. These are not only linked to cancer and allergies, they produce the foul smell of rotting dead bodies.
 2. Bt-toxin, which is manufactured by the altered DNA in every cell of genetically modified varieties of corn, cotton, and South American soy, pokes holes in cell walls. It may create “leaky gut,” which is linked to cancer and numerous other diseases.
 3. Most GMOs are “Roundup Ready”—designed to be sprayed with Monsanto’s Roundup herbicide. These include Soy, Corn, Cotton, Canola, Sugar Beets (for sugar), and Alfalfa. Glyphosate, the active ingredient in Roundup, is classified as a class 2A carcinogen by the International Agency for Research on Cancer (part of the World Health Organization). They said it probably causes cancer in humans, does cause cancer in animals, does cause mutations in DNA that can lead to cancer, and where it is heavily sprayed, cancer rates are higher.
 4. Roundup is also sprayed on numerous non-GMO crops just before harvest as a desiccant, to dry down the crop as it is killed by the herbicide. Some of these other crops include: Wheat, Oats, Flax, Peas, Lentils, Dry Beans, Sugar Cane, Rye, Triticale, Buckwheat, Millet, Potatoes and Sunflowers. Canola, Corn and Soybeans labeled non-GMO may also be sprayed with Roundup.
 5. To avoid Roundup, eating non-GMO is not sufficient. It is better tochoose organic, which does not allow the use of GMOs, Roundup, or other synthetic poisons. (Products labeled both Organic and Non-GMO Project Verified are even better, because the latter requires tests for possible inadvertent GMO contamination.) Since Roundup is sprayed on most US cotton, residues are found in cotton products including tampons. BUY ORGANIC! 
 6. Several cancer rates in the US are rising in parallel with increased use of glyphosate on GMO soy and corn fields. These include leukemia and cancers of the liver, kidney, bladder, thyroid, and breast.
 7. In Argentina, the rate of cancer in communities living near Roundup Ready soybean fields has also skyrocketed, as have birth defects, thyroid conditions, lupus, and respiratory problems.
 8. The following are just some of the health effects of glyphosate, all of which are known to increase cancer risk. Glyphosate:
 9. Damages the DNA
 10. Is an antibiotic
 11. Promotes leaky gut
 12. Chelates minerals, making them unavailable
 13. Is toxic to the mitochondria
 14. Interferes with key metabolic pathways
 15. Causes non-alcoholic fatty liver disease
 16. Degrades into Sarcosine and formaldehyde
 17. The full Roundup formulation is up to 125 times more toxic than glyphosate alone. It also has a greater endocrine disruptive effect.
 18. Thousands of people who were exposed to Roundup and are now suffering from non-Hodgkin’s lymphoma are suing Monsanto. The lawsuit forced Monsanto to make public secret documents, emails, and texts. These are smoking guns, providing clear evidence that Monsanto colludes with government regulators, bullies scientists, ghostwrites articles, pays off journal editors and scientists, and publicly denies evidence of harm that it privately admits to.

Email van Institute for Responsible Technology PO Box 469 – Fairfield IA 52556 641-209-1765

Jeffrey Smith Canada CETA warning

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaxGD5KbdMQ

Dodelijk gif in honing van over de hele wereld. Wetenschappers komen tot deze onthutsende conclusie.

honing giftig over de hele wereld pesticiden

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f9mVz4yMX20  

11 oktober 2017: Glyfosaat in de 5 voornaamste merken sinaasappelsap in de USA.

Er wordt in de landen die sinaasappelbomen kweken en het sap naar de USA exporteren glyfosaat tussen de sinaasappelbomen gespoten tegen het onkruid. Daarom is er 50% meer water nodig en wordt de bodem vergiftigd. Er blijkt nu glyfosaat in het sinaasappelsap van de 5 voornaamste merken sinaasappelsap in de USA te zitten. Zit er ook in ons sinaasappelsap glyfosaat?

 http://www.momsacrossamerica.com/all_top_5_orange_juice_brands_positive_for_weedkiller