Zienswijze tegen nummer C/NL/04/02-001, gg anjers.

Geachte Mw. Bos,

In afwezigheid van mw, De K. kan ik u als volgt berichten.

Het beoordelingsrapport dat is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag van Suntory Flowers Limited is bij de Europese Commissie ingeschreven onder nummer C/NL/04/02-001. De aanvraag, het beoordelingsrapport en bijbehorende stukken liggen vanaf 19 augustus 2016 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

De Europese Commissie heeft om onduidelijke redenen het beoordelingsrapport nog niet op de EU-website geplaatst voor consultatie terwijl dat al wel had gemoeten. Ons is niettemin gebleken dat uw commentaren al wel zijn ontvangen door de Europese Commissie. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de Commissie de publieke consultatie start. Op dit moment kan ik u slechts adviseren om de consultatiewebsite goed in de gaten te houden totdat daar de consultatie over dit dossier zal verschijnen.

Met vriendelijke groet,

JK K

……………………………………………………………… Directie Veiligheid en Risico’s Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1-6 | Den Haag Postbus 30945| 2500 GX | Den Haag

…………………………………………………………….

Van: Gentechvrij (Miep Bos) [mailto:miep(a)gentechvrij.nl] Verzonden: zaterdag 15 oktober 2016 16:03 Aan: Kwisthout, J.K.B.H. (Jan-Karel) – DGMI Onderwerp: Fw: hernieuwingsaanvraag

From: Gentechvrij (Miep Bos)

Sent: Saturday, October 15, 2016 3:49 PM

To:

Subject: hernieuwingsaanvraag

Geachte mevrouw de K.,

Volgens de bekendmaking in de database van het ministerie kunnen we via een email van de EC reageren op een hernieuwingsaanvraag van een gentech anjer Moonlite genaamd.

Maar volgens ons kan men op het ogenblik helemaal niet reageren op deze gentech anjer Moonlite dat kan volgens ons pas over een jaar.

Zie de officiële website van de EU:

Public consultations on GM food & feed authorisation applications:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/public_consultations/index_en.htm

Website bezocht op 15 10 2016

Database:

Aankondiging van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van Genetisch Gemodificeerde Organismen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt bekend dat zij, conform artikel 17 van de Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen, een afschrift heeft verzonden aan de Europese Commissie van een aanvraag tot hernieuwing van een toestemming voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen. Het betreft een hernieuwingsaanvraag voor import, distributie en verkoop van genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur.

De aanvraag is ingediend, door Suntory Flowers Limited (voorheen Florigene), gevestigd in Tokyo, Japan. De aanvraag is bij de Europese Commissie ingeschreven onder nummer C/NL/04/02-001. De aanvraag, het beoordelingsrapport en bijbehorende stukken liggen vanaf 19 augustus 2016 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e- mail (030 274 2793, bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie. De aanvraag, het beoordelingrapport en bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl.

Deze aankondiging betreft geen Nederlandse inspraakprocedure! Opmerkingen bij de hernieuwingsaanvraag kunnen per e-mail, gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu, uitsluitend aan de Europese Commissie worden gericht.

Graag opheldering.

Vriendelijke groet, Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers www.miepbos.nl www.gentechvrij.nl