Eijsten, Lily (Biografie)

Biografie

  • Mevrouw Eijsten is geboren in 1916 in Amsterdam. zij overleed in mei 2009.

Zij was:

  • Directie secretaresse bij diverse bedrijven o.a. Stork Hijskranen
  • 1946/47 Verenigde Naties
  • 1961 Zelfstandig fotografe
  • o.a. huisfotografe Hilton Hotel Amsterdam

Na een ongelukkige gebeurtenis in het Beatrixpark, waarbij Lily werd bespoten met het bestrijdingsmiddel glufosinaat-ammonium (Finale SL14) en een jaar later in contact kwam met de drift van datzelfde herbicide, drift die veel langer blijft hangen dan menigeen weet, kreeg Lily een allergie tegen dit herbicide, die in de loop der jaren niet meer overging en steeds ernstiger vormen aannam (o.a. een been dat maar niet wilde genezen en kanker), begon Lily met de heer Han van der Meulen, die chemisch literatuuronderzoeker was, onderzoek te doen naar de eerste generatie gentechgewassen die bestand worden gemaakt tegen verschillende herbiciden waarvan glufosinaat-ammonium er één is en glyfosaat een ander veel gebruikt middel.

Vanwege haar vele bezwaar- en beroepschriften tegen gentech proefvelden kwam Miep Bos woordvoerster van de European GMO-free Citizens [1] met haar in contact. Er ontstond een vriendschap die tot de dood van Lily zou duren. Miep stond nl op het punt ook twee bezwaarschriften te gaan schrijven en had al bijna 100 handtekeningen opgehaald van medestanders in Flevoland. Er volgden lange telefoongesprekken. Tijdens die telefoongesprekken heeft Miep veel van haar geleerd. O.a. dat mais normaal wordt beschermd met kappen die over de plant worden geplaatst. Zo worden de planten beschermd tegen het gespoten herbicide. Bij gentech kun je overal spuiten en krijgt de plant de volle laag: niet alleen het onkruid wordt nl. bespoten, maar de hele plant met het onkruid samen. Deze kennis heeft Miep gebruikt in contact met de vele levensmiddelenbedrijven, die ze daarna opbelde. Niemand had tot dan toe van gentech het fijne vernomen en soms had men er zelfs nog nooit van gehoord. Meer bijzonderheden overhet feit, dat Lily Eijsten met de heer Han van der Meulen bezwaarschriften naar het ministerie van VROM en beroepschriften naar de Raad van State hebben geschreven, kunt u in de onderstaande publicaties vinden. Toen Han van der Meulen in 2001 overleed, ging Lily alleen door en won nog meer zaken.

Publicaties over Lily Eijsten 

  • Llily Eijstens verzet tegen de tovenaarsleerlingen (Agrarisch Dagblad, 17-10-1996)
  • Bejaarden uit Amsterdam bekampen met succes zaadveredelingsbedrijven,  (Reformatorisch Dagblad, 15-04-1999)
  • Speldenprikken van twee actievoerders op leeftijd (Kritisch Consumeren -de Alternatieve Konsumentenbond, jan 1998)

Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten