Gentech en Gentechvrije zone

== Titel ==
Gentech en Gentech-vrij zone

== Soort ==

Aantekening/losse notitie, 1998-11-20, uit het archief TSS

== Auteur(s) ==
*Eijsten, Lily
*Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==

GEN-TECH en GEN TECH-VRIJ ZONE

* Teelt, welke nieuw is grijpt in in een bestaande situatie, en kan voor biologische boeren hinderlijk zijn.

DUS: HINDERWET in stelling brengen. Vergunning afgeven volgens Hinderwet.
** De vergunning moet geld kosten.
** De vergunninghouder mag alleen GMO’s verbouwen op een stukje grond, dat door een brede zone van de omringende landerijen is gescheiden. Die zone moet de vergunninghouder gentech-vrij beheren.

* Gentech vrije-zone is tot nog toe een zwamverhaal; moet geconcretiseerd worden – zoals hierboven genoemd.

* Gentech-vrije ketens
Naast de analyseerbaarheid, waarachter men zich ten onrechte wil verschuilen, moet er ruimte zijn voor certificering zonder analyse, maar door een monitoring-systeem.
Op het etiket moeten batch-nummers worden vermeld, met bijbehorend certificaatnummer.
Foute aangifte vervolgbaar als VALSHEID in GESCHRIFTE.
Etikettering moet afgekocht kunnen worden door een accijnstarief op het NIEUW INGEBRACHTE PRODUKT.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.