Glufosinaat-resistente T25-Chardon LIBERTY LINK mais, brief aan Greenpeace 2-3-2002

== Correspondentie uit Archief TSS  ==

Brief van L.Eijsten, aan Greenpeace

== Omschrijving ==

Reactie van Lily Eijsten op het Rapport van P(Piet)Schenkelaars
– Glufosinaat-resistente T25-Chardon Liberty Link Mais -.
Dit rapport was opgesteld in opdracht van Greenpeace.

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==

Amsterdam, 2 maart 2002.

Stichting Greenpeace Nederland, Keizersgraeht 174,  AMSTERDAM 1016 DW.

Mijne Heren

Vandaag kreeg ik in mijn vingers het verhaal geschreven door Schenkelaars Biotechnology Consultancy over de Genetisch veranderde,  Glufosinaat-resistente T.25 Chardon L.I.- mais, in opdracht van Greenpeace.

Helaas moest ik constateren, dat de conclusies op pag. 25 hiaten vertonen, en bij lezing van het hele rapport meen ik, dat er veel onjuiste informatie in staat.

Ik wil slechts aanvoeren: Aventis mag tot 1.7.02 op juridische gronden Liberty toepassen. Zij moet dan aantonen, dat Liberty niet schadelijk is voor vogels, vissen, zoogdieren, invertebraten.

Bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heb ik een proces aangespannen tegen de geheimhouding van de samenstelling van herbiciden waaraan het CTB gehouden is door Aventis, ten nadele van de volksgezondheid.

Verder geeft het rapport volgens mij een verkeerde interpretatie over een aantal zaken. Zo vermeldt het rapport, dat slechts Oostenrijk, Noorwegen en Zweden bezwaren indienden tegen markttoelating van T.25 Op 10.2.99 zonden wij eveneens een bezwaarschrift – 5 pagina’s – over de markttoelating van T.25 en Mon 810 (dossier C/NL/98/08) aangevraagd door Pioneer HiBred – zonder enige reactie.

Indertijd trok Dekalb hun aanvrage terug voor Mais DBT 418. Een van de redenen was, dat wegens 2 aantoonbare eiwitten, er geen sprake was van Substantial Equivalenee – in een produkt voor vee, maisgluten en pluimvee. Een referentie-punt.

Ook een aardig punt is of in het geval van Chardon LL, Herbicide-resistentie een voldoende “onderscheidende” eigenschap is voor het verkrijgen van kwekersrecht!

”’Welke instantie”’ heeft deze vraag met “ja” beantwoord?
Resistentie tegen wat? Tegen GLA of tegen de gehele formulering van het handelsprodukt Liberty? Van deze formulering is 10% propaandiol dat dermatitis veroorzaakt, en 30 AES Alkylethersulf., dat cardiovasculaire effecten geeft?  Een slechte beurt!

Er is geen protokol voor de vrijwillige diervoedertest.
RIKILT kan zich alleen baseren op een ingevulde vragenlijst!!!
Het effekt van voederen van GLA-resistente mais aan herkauwers is natuurlijk zo niet te beantwoorden. Er blijkt niet dat deze mais in het veld bespoten werd met herbicide. Zo ja, dan komen de gedeacetyleerde stoffen (ik bedoel GLA) in het vlees, melk, enz.

Het is misleidend te spreken over glufosinaat, dat toegepast zou worden. Het is de toegepaste formulering die schadelijker is dan GLA — een van de werkzame stoffen.

Pag.19: Hoe gaat de directe toepassing van “glufosinaat” (technical) op T.25 in zijn werk? In het veld. Waar is het verslag van deze proeven???

Mag ik Uw reactie?

Vriendelijke groeten,

L. Eijsten.

== Zie ook ==

  •  Glufosinaat-resistente T25-Chardon LIBERTY LINK mais

Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.