Horizontal Gene-Transfer

== Aantekening in Archief TSS (circa 1998)

Horizontale gene-transfer

Overdracht van genen tussen verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==

HORIZONTAL GENE – TRANSFER

= OVERDRACHT VAN GENEN TUSSEN VERSCHILLENDE SOORTEN PLANTEN, DIEREN, MICRO-ORGANISMEN

Komt gewoon in de natuur voor en is in twee gevallen reeds zeer lang bekend (50 jaar)
* I – Natural Transformation
* II – Virus infecties.

I. Natural Transformation.

Natural Transformation is de natuurlijke tegenhanger van Biotechnologie en het maken van TRANSgene organismen. Het gebeurt tussen Bacteriesoorten.

Als bacteriën onder stress worden gezet (honger, warmte enz.) dan houden ze op met groeien en zich door deling te vermeerderen.

In deze gestreste toestand zijn ze COMPETENT geworden. Via heel dunne buisjes op hun oppervlak wisselen ze DNA uit met soortgenoten en ook met NIET-soortgenoten.

Het uitgewisselde DNA is in de vorm van gehalveerde spiraalstukjes (een gen is dubbel gespiraliseerd).

Op een onbegrepen manier “herkent” de bacterie bruikbare stukjes en incorporeert deze (dubbel) in zijn eigen genoom.  Bijv. in het geval dat kosmische straling zijn genoom heeft beschadigd en de bacterie niet “weet” hoe dat gen er uitzag en niet “weet” hoe de reparatie uit te voeren, kan hij nu een bruikbaar stukje “herkennen” en voor reparatie gebruiken.

In de competente toestand leeft de bacterie op een laag pitje verder. (Er zijn indianenverhalen van 200.000.000 jaar oude nog levende bacteriën in holtes in zoutkristallen) totdat het in betere omgeving zich weer kon ontplooien, misschien met behulp van een opgepikt stukje gen.

II. Virus-infecties van planten en dieren.

Het moet uit I duidelijk zijn, dat het stukje gen, dat het virus aan het dier aanbiedt, aan voorwaarden moet voldoen; het moet “herkend” worden wil het dier het in zijn eigen genoom incorporeren. Als het dier ontdekt, dat er iets fout zit, dat kan hij het foute stukje METHYLEREN (een CH<SUB>3</SUB>-groep aanhangen; vergelijk ACETYLEREN, dat is een CH<SUB>3</SUB>COO-groep aanhangen).

Virussen worden gebruikt om soortvreemde genen “piggyback” in het dierlijke genoom te incorporeren en transgene dieren te maken analoog aan de plasmideinserties bij planten via Agrobacterium tumefaciens.

Horizontale gen-overdracht komt naast I en II natuurlijk vaker voor en wel:
* A Tijdens de evolutie der soorten, aantoonbaar of vermoedelijk, maar in een ver verleden.
* B Tussen plant als donor en bacterie als recipiënt.
* C Tussen schimmel als donor en plant als recipiënt.
* Tussen dier als donor en procaryoot (bacterie) als recipiënt. Tussen procaryoor als donor en (uitzoeken niet te lezen)

Waar het om gaat is B, de overdracht van antibioticum-resistentie-genen in transgene planten terug naar bacteriën waar ze oorspronkelijk vandaan komen (en dus herkenbaar voor de bacterie!).

Hoe vaak gebeurt dit?

Is het te bewijzen? Aangezien we zelf transgene planten maken is het uiteraard ONMOGELIJK OM TE ONTKENNEN dat het gebeurt!!

Het KANA-rapport (1991) bagatelliseert de frequentie, door te zeggen, dat het NOG NIET GELUKT IS OM DIT (in het veld, toevallig in het lab experimenteel) AAN TE TONEN.

MAAR

* In 1990 is aangetoond, dat bacteriën, los DNA, gebonden aan klei of zand kunnen opnemen.
* In 1994 in LAB-OPSTELLING aangetoond, dat de plant donor kan zijn voor schimmel (Hoffmann);
* In 1995 Schlüter in LAB OPSTELLING plant —- bacterie.;
* In 1996 lijst met 90 rapporten! enz.
* Aantonen is kostbaar en moeilijk
* Eigen literatuuronderzoek: 44 rapporten
** zonder Hoffmann (dus 44 is top van ijsberg)
** MET Schlüter
** veel evolutie
** veel Natural Transformation.
** zijn die 90 rapporten ook niet evolutionair?

* Het Hoffmann-rapport
** gaat over plant — schimmel
** het blijkt, dat de schimmel in contact met niet-transgene planten spontaan muteert en het gen zo verwerft, echter in contact met transgene planten zijn er meer Schimmels, die dit gen bevatten en zelfs aantoonbaar met een brokje aanhangend plante-gen!  De schimmel “herkende” blijkbaar dit gen!!

* Het Schlüter-rapport!
** gaat over ONS BELANGRIJK ONDERWERP: plant …. bacterie;
** geeft experimentele voorwaarden, waarbij gen-overdracht wordt bevorderd;
** wordt door HO afgekat om zijn beredenering, dat het insignificant zou zijn.

L. Eijsten.

== Zie ook ==
* Erfelijk materiaal
* Literatuur aantekeningen
* Kanamycine rapport kritisch bekeken
* Bezwaarschrift tegen aanvraag (van MOGEN International NV) voor veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een veranderde Koolhydraathuishouding
* Bezwaarschrift tegen verlenen van vergunning voor teelt van genetisch veranderde aardappelrassen
* Een en ander. Beschouwing over bezwaarschriften resp.beroepsschriften aan VROM en Raad van State

== Externe links ==
* Horizontal gene transfer (Wikipedia, en)


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.