Ierse aardappel misoogst in de 19e eeuw

== Aantekening ==

De Ierse aardappel misoogst in de 19e eeuw

Uit het Archief TSS, Datum: 17-01-1999

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Volledige tekst ==

DE IERSE AARDAPPEL MISOOGST in de 19e eeuw

=== Situatie ===
Het gehele Ierse landbouwareaal was ”’bezit”’ van de Engelse adel, welke dit nooit bezochten maar lieten beheren door ”’rentmeesters”’.

Deze rentmeesters lieten dit areaal bebouwen met ”’tarwe”’ door een soort slavenbevolking – de Ieren. Deze slaven mochten van de tarweoogst ”’niets”’ zelf houden, maar mochten op een klein percentage van de grond voor eigen gebruik een soort volkstuintje hebben. Op dit “volkstuintje” kweekten deze slaven aardappels: voor ontbijt, middagmaal, en avondeten.

Aardappels hebben qua voeding een uitzonderlijk hoge opbrengst; bij tarwe zit de meeste voeding in het stro en maar weinig in de korrel; en je oogst maar lx per jaar.
De aardappeloogst kan gevolgd worden door een tweede oogst van wintergroenten, zoals kool (spruitjes enz.) op het volkstuintje.

Toen de aardappeloogst door een toentertijd geheel nieuwe onbekende pest, waarmee absoluut geen ervaring was, mislukte, pleegden de rentmeesters genocide, door de Ierse “slaven”
(de slavernij bestond nog!!!) de tarwe te ontzeggen: die werd gewoon als altijd naar Engeland verscheept. Ze lieten de Ieren verrekken. Geld om iets te kopen hadden de hongerlijders niet.

Het Engelse volk treft een eeuwigdurende blaam voor deze genocide en draagt nu de eeuwigdurende haat van de Ieren voor deze genocide: van 1 miljoen Ieren, vergelijkbaar met de holocaust (6 miljoen) van Hitler.

=== Achteraf ===
”’Achteraf”’ weten we dat de toentertijd volkomen onbekende pest te vermijden zou zijn geweest door
* Niet steeds op hetzelfde stukje land de aardappels te kweken, maar slechts lx per 6 jaar met welgekozen verschillende tussenoogsten – niet bijv, 5 jaar tarwe;
* Als pootaardappel met bijzondere zorg gekweekte pootaardappels te gebruiken;
* Bestrijdingsmiddelen zijn niet echt effectief, maar ”’marginale lapmiddelen”’,(en zeer duur);
* Het zoeken naar Phytophtora-resistente aardappelvariëteiten met traditionele veredelingsmethoden is zonder echt resultaat gebleven;
* Het maken van Phytophtora-resistente aardappels met genetische modificatie is tot op heden niet geslaagd. Het draagt bovendien het risico van het optreden van een volkomen onverwachte nieuwe misoogst door het ontstaan van een nieuw recombinant virus.

=== Leerzaam ===

”’Leerzaam”’
* Het belang van keuzevrijheid en keuze-mogelijkheden.
* Het gevaar van onverantwoord handelen om geldelijk gewin door multinationals met gemengde aanvoeren van WEL en NIET gemodificeerd produkt en Terminator Seed en Amikacine resistentie verkoop.
* De dwaasheid om de :Ierse hóngersnood als argument voor moderne wijsheid te gebruiken.

Wij zijn heden nog even kwetsbaar als de Ieren toen!


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.