Liberty koolzaad

== Omschrijving ==

Ingezonden brief van Lily Eijsten, Stichting tegen Schadelijke Stoffen in het lichaam, gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad, donderdag 30 maart 2006

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily

== Uitgever ==
Agrarisch Dagblad

== Volledige tekst ==

Liberty-koolzaad
Zoals bekend vervalt de toelating van Liberty per 1 juli 2007, evenals die van Finale SL14. Op verzoek van de toelatingshouder Liberty – Bayer CropScience  – heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) besloten het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing te wijzigen: de toepassing in gebieden waar particulieren ongewild met deze middelen in aanraking kunnen komen, wordt verwijderd. Dat betekent dat bijvoorbeeld SL14 niet meer in parken toegepast mag worden! Met welk middel gaan hoveniers nu aan de slag in onze parken?

In de aardappelteelt worden in plaats van Finale SL14 Reglone en Spotlight gebruikt. Dit laatste middel, op basis van Carfentrazone, is ook niet van smetten vrij. Van Spotlight 12361N is de concentratie werkzame stof met driekwart verminderd. Derhalve wordt een andere stof in de formulering (vloeimiddel) verhoogd. Aantekening: het product mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Schadelijk voor de biodiversiteit (Arthropoden).

Komen we nu van de regen in de drup? De problemen met Liberty hebben nog andere verstrekkende gevolgen: tegen de toelating van het koolzaad-hybride C/B/96/01 (van Bayer BioScience NV, Gent) voor alle toepassingen in de EU, maakten wij reeds in 1997 groot bezwaar. De toestemming voor import in de EU is nog steeds lopende.

Na koude persingen van het koolzaad, mengen met oplosmiddel zoals wasbenzine, verhitting, destillatie of – moderner – na extractie met vloeibaar koolzuur, resteren in de veekoeken/krachtvoerbrokken nog steeds de herbicide-residuen (de genproducten gaan meestal ook niet kapot), die via veevoedering in de menselijke voedselketen komen. Dat is een bekend feit.

De opbrengst van de teelt in ons kleine land is beperkt, dus zou koolzaad geïmporteerd moeten worden om straks aan de vraag naar meer autobrandstof te kunnen voldoen (denk ook eens aan suikerbieten!). Dus meer krachtvoerbrokken!

Met betrekking tot de zaak die ik heb aangekaart bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tegen het CTB/Bayer, is het zeer vreemd dat het CBB mij schrijft dat de toelating van Liberty vervalt in 2006. Moet dus zijn: 1 juli 2007. Zou dit zijn om de import van Liberty-koolzaad nog een tijdje te rekken, ten nadele van de volksgezondheid?

Vraag: welke stof zal straks gebruikt worden om het gewas vlak voor het oogsten dood te spuiten in plaats van Glufosinaat ammonium (GLA), zodat de zaaddozen niet voortijdig openbarsten (dus geringer verlies)?

Resumerende doemt een ander probleem op: veekoeken/krachtvoerbrokken moeten worden verboden, zolang zij herbicide-residuen bevatten.

Lily Eijsten, Stichting Tegen Schadelijke Stoffen in het lichaam, Amsterdam


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.