Misleidende voorlichting transgene aardappelen

Transgene aardappel zorgt voor resistente ziekteverwekkers. Dit is een reactie op een artikel dat in het Agrarisch Dagblad is verschenen onder de kop: Avebe transgene aardappel blijft speerpuntproject.


Amsterdam, 15 december 1999.

Redactie Agrarisch Dagblad,
Postbus 200,
7000 AE DOETINCHEM

Mijne Heren,

Amylopectine aardappel / Amikacine aardappel
Met verbijstering las ik onlangs het stuk dat Avebe/Hr. Jasken weer eens losgelaten heeft in het Agrarisch Dagblad. Dat iemand een dergelijk artikel kan schrijven is slechts mogelijk als er op misleidende – de waarheid verbergende – mededelingen niemand op de rem trapt. Als consument wil ik niet misleid worden.

In vorige mededelingen van de Heer Jasken wordt ook met geen woord gerept over de redenen waarom er tegen de aardappelen À Propos en À Priori – industrie – aardappelen zoveel bezwaren zijn.

De pulp: vezels, eiwit, diksap, snippers (standaard co-produkten), ook zetmeel en de aardappelen zelf die in diervoeder verwerkt kunnen worden, kan zorgen voor RESISTENTE ZIEKTEVERWEKKERS, ten gevolge van interactie in de genenpool van alle bacteriën (in bodem, darm, in de fermentatie-produkten van de pulp enz.) Daarover moet AVEBE zich grote zorgen maken. Misschien zit het buitenland te wachten op resistente ziekteverwekkers. Beter marktonderzoek zou op zijn plaats zijn.

De oorzaak van die resistentie ziekteverwekkers is nl. de aanwezigheid van het nptIII-gen, dat resistentie geeft, niet alleen tegen Amikacine, maar ook tegen nog 8 (acht) andere antibiotica, nl. Kanamycine, Neomycine, Paromomycine, Ribostamycine, Lividomycine, Butirosin, Gentamycine en Isepamicine, en dat wéét Avebe. “Niks veronderstellingen”.

Amikacine wordt zeer terughoudend gebruikt bij o.a. lage longontsteking en TBC. Vooral nu die TBC weer onrustbarend de kop opsteekt, vind ik het misdadig, dat dit Amikacine, dat zoals gezegd, in moeilijke gevallen voorzichtig wordt gebruikt (vooral in het buitenland – het RIVM-rapport spreekt over Nederlandse toestanden) straks niet meer medisch zal kunnen worden gebruikt.

Dit is ook de echte reden van alle commotie. TBC kan zich snel verspreiden, vooral in de tegenwoordige “volksverhuizingen”. Moeten we terug naar de toestanden aan het eind van de vorige eeuw, toen TBC “bon ton” was (Couperus etc.) of tijdens de Exodus naar Palestina na de 2e wereldoorlog. (ik interviewde vele Poolse jongeren op weg van de Oeral naar Palestina 25% had TBC). Sinds eind vorige eeuw werd de rest van de bevolking langzaam resistent tegen TBC. Die resistentie is nu verloren gegaan, en de TBC kan nu dus gemakkelijk de kop opsteken.

Dringend verzoek in het belang van de volksgezondheid om dit artikel te plaatsen.

Hoogachtend,

L. Eijsten.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten