Wat voor smaak heeft een allergeen?

Amsterdam, 31 oktober 2001.

Ministerie van LNV,
Postbus 20401,
2500 EK Den Haag

Ministerie van VWS,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag

Ministerie van VROM
Postbus 20951,
2500 EZ Den Haag – IPC 100

Mijne heren,

Wat voor smaak heeft een allergeen?
De advertentie in diverse bladen (o.a. NRC 10/10/01) over Uw zintuigen slaat werkelijk alles! Ik had nooit gedacht, dat de overheid een advies van Jomanda met haar zesde zintuig zou inroepen om te weten te komen hoe gezond en veilig ons eten is. Ook al had ik nooit gedacht, dat U in zou spelen op de gevoelens van de niet-ge-informeerde meerderheid. Zeer zwak en onverantwoordelijk handelen.

Is Uw zesde zintuig voor ons een waarborg voor veiligheid? De beleidsmakers zitten in een duiventil met wisselende bezetting. Wat houdt uw “waarborg” in? Is daar een soort contract, dat de overheid borg staat voor herstel van onze gezondheid, als Uw zesde zintuig op hol slaat? Resp. financiële regelingen treft? B.v. bij een levenslange allergie, vooroorzaakt door sensibilisatie tengevolge van toegepaste herbiciden (b.v. Liberty/Basta/Finale, of door een stof uit de formulering van een pesticide. Ik kan zo nog wel even doorgaan).

Wat als wij straks

1. Bt-maizen gesprayed met Btk delta endotoxine binnenkrijgen, of

2. inhalatieproblemen krijgen bij toepassing van de Bt-spray in de biologische landbouw?

Bt (thuringiensis), Bc (cereus), en Ba (Anthracis) zijn nauw verwant en ik lees, dat transfer van genetisch materiaal voorgekomen is. De kans daarop zal wel weer klein zijn: waar haal je hier die Anthrax vandaan. Die sporen zitten wel hier en daar in de bodem – sinds mensenheugenis. Zelfs Vondel schreef hier een gedichtje over. Wormen en muizen kunnen dat spul naar boven werken.

Hoe zit het met de PH in het darmstelsel van insecten? Bij een PH boven 7 worden insecten slachtoffers van de delta-endotoxines. Verschillen in de PH bij verschillende insecten be-invloeden de werkzaamheid van de toxines. (Een bepaald toxin doodt een specifieke groep insecten, lees ik.)

Ik lees ook, dat door teveel gebruik van pesticiden bepaalde insecten resistent worden. Dat is iets anders. Is hiernaar wel genoeg onderzoek gedaan?

“Each of the more than 800 strains of Bacillus thuringiensis may exhibit toxicity to insects, rodents and humans”. Die Bt-sprays in gentech-mais zouden op den duur wel eens problemen kunnen geven, ieder op zijn eigen wijze. We weten vandaag niet wat we morgen kunnen verwachten door een veelheid van wisselwerkingen.

Bt.israëlensis veroorzaakte na injectie in de abdomen en de brain de dood (bij ratten), en “The irritancy of Bt.i. to eyes depends on the physical characteristics of the formulation”.

De delta-endotoxin from Bt.israëlensis also caused destruction of rat, mouse, sheep, horse and human blood cells” Enz.

Betr. Bt.kurstaki wordt ook veel misère beschreven bij de toepassers wanneer ze dat in hun gezicht kregen. Interessant is het geval van een wetenschapper, die zichzelf per ongeluk injecteerde met Bt.israëlensis “and another kind of bacteria commonly found on human skin”.

Ook aardig is, dat the Oregon Health Division suggested before a Bt.k. spray program that “individuals” with … physician-diagnosed causes of severe immune disorders may consider leaving the area during the actual spraying”.

En
“The 1991 Material Safety Data Sheet for Foray 48B states “Repeated exposure via inhalation can result in sensitization and allergic response in hypersensitive individuals.”

En

“Inert Ingredients
All Bt-products contain ingredients other than Bt. These are identified only as “inert”ingredients and are called trade secrets by the manufacturers of the products. The “inert” ingredients are potentially the most toxic components of the formulations”. Volgen voorbeelden.

Because “inerts” are called trade secrets, there, there is little public information that is available indicates they could cause health problem”. Volgen sodium hydroxide, sulfuric acid, phosphoric aced, methyl paraben and potassium phosphate as “inerts”. Deze maken minder dan 10% uit van Foray 48B, “they pose hazards”. Volgt een lijstje met gevolgen: mild cases to irritation of the mucous membranes of the nose; damage of the upper respiratory tract; corrosive; severe deep skin burns, permanent loss of vision; severe bronchial constriction, and bronchitis; irritant to skin and mucous menbranes; throat irritation and both methyl paraben and potassium phosphate were once registered by EPA as pesticide active ingredients. Sodium sulfite (inert) in Dipel 8AF: Up to ten per cent of asthmatics (about one million people in the United States) may react to sulfites, particularly those people who are treated with steriods. Symptoms of exposure in those sensitive to sulfites usualy involve the respiratory system, and can also include nausea, diarrhea, lowered blood pressure, hives, shock, and loss of consciousness.”Enz.

Genoeg ellende. nog even: formuleringen van Bt.i. zijn buitengewoon ongezond, omdat de “inerts” in the product deplete the dissolved oxygen in water. the Bt.i formulation Teknar was acutely toxic to brook trout fry, probably because of xylene used as “inert” in the product.

Er is zoveel literatuur over die Bt en andere pesticiden en de formuleringen en hun effecten, dat ik er een vieze smaak van in de mond krijg:
de smaak van allergieën, ziekten en dood.

Met vriendelijke groeten,

L. Eijsten.


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.