Nieuwe voedingsmiddelen.

In 1996 komen na goedkeuring van de Europese Unie nieuwe landbouwgewassen aan in de haven van Rotterdam. Het zijn de eerste Amerikaanse sojabonen die door het DNA te veranderen (DNA zijn erfelijke eigenschappen, allerlei eigenschappen die worden doorgegeven aan een volgende generatie, (zowel bij mensen als bij planten en dieren) aangepast zijn en daardoor bestand zijn gemaakt tegen een bestrijdingsmiddel. Ze zijn genetisch gemanipuleerd (andere woorden: genetisch gemodificeerd, gentech).

Gewassen gaan dood als je er mee spuit, maar verander je iets in het DNA van de plant, dan blijven ze leven ook al worden ze zwaar bespoten met dit giftige bestrijdingsmiddel dat Roundup heet.

Veevoer en voedsel

Daarna volgt toestemming door de EU voor gentech mais, gentech koolzaad, gentech katoen, één soort gentech suiker en voor gentech anjers waarvan de kleur van de bloem is veranderd. Deze worden (behalve de anjer, die niet bedoeld is om te eten) toegelaten voor veevoer en voedsel. Slechts één soort gentech mais is ook toegelaten voor teelt. Een Nederlandse professor, Lucas Reijnders, maakt hier bezwaar tegen, omdat hij er niet van overtuigd is dat dit gentechvoedsel veilig is voor consumptie. Later sluiten meer mensen en organisaties zich bij hem aan. Zoals De voormalige Natuurwetpartij, De Groep Bos, die het eerste met witte en zwarte lijsten op internet kwam (later De Gentechvrije Burgers). De Natuurwetpartij kwam met een  gentechvrije boodschappenlijst en later kwam Greenpeace met rode en groene lijsten. Helemaal achteraan komt de Consumentenbond die het  in eerste instantie goed vindt, dat de gentech producten ongelabeld in de schappen komen. Later veranderen ze alsnog van mening.

Meer burgers horen er van door de  inspanningen van eerste genoemden. En in de hele EU wil de meerderheid van de burgers dit dan ook niet eten.

Wetten

Daarom komen er Richtlijnen vanuit de EU, wetten, die er voor zorgen, dat deze nieuwe levensmiddelen en dit nieuwe veevoer een etiket moeten krijgen waarop staat dat er gentech ingrediënten in zitten. Het is dus niet zo dat er op het ogenblik gentech aardappelen of gentech groente en gentech fruit op de EU markt toegelaten zijn. Uitsluitend de bovengenoemde gewassen zijn tot nu toe toegelaten en kunnen in onze producten zitten of daarvan gemaakt zijn. En als er meer dan 0,9% gentech in zit moet dat op een Nederlands etiket staan. Er staat dan het volgende op: “Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen”. Daar mag niet van afgeweken worden.

Producten uit de USA

Nu worden er al een poos producten uit de USA in onze Nederlandse supermarkten en via internetwinkels aangeboden, die geen goed of helemaal geen Nederlands label hebben en waar bij de ingrediënten niet vermeld staat dat het gentech is. In de USA is etikettering niet verplicht.  Daar zijn de soja, mais, koolzaad, katoen en suiker zeker voor 90% genetisch gemanipuleerd. Ze weten daar dus niet wat ze precies eten. De EU wet schrijft echter voor, dat de Nederlandse supermarkten en internetwinkels er voor moeten zorgen dat de etikettering in orde is. Veel jonge mensen (Vloggers)  op internet maken reclame voor deze  genetisch gemanipuleerde kant-en -klare bakproducten, – softdrinks en – snoep uit de USA. Zij weten niet dat daar gentech inzit omdat het er vaak niet op staat. Het is nl. via een omweg op de Nederlandse markt gebracht en eigenlijk bestemd voor de Amerikaanse markt.

M. Bos 18-04-2017.