Aanvraag kenmerk IM-MV 17-006, alle info.

 


Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. Schilderijtje M. Bos.
Kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. © M. Bos.

“Niemand mag schade worden berokkend, zelfs niet als daar voor anderen iets goeds uit zou komen.” – Edmund D. Pellegrino, hoogleraar Medicijnen en Medische Ethiek.

Gentech therapieproef (kenmerk IM MV 17-006) op kankerpatiëntjes en jongvolwassenen met kanker.

Rijksoverheid: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen . Fragment:

Toekomstige patiënten

De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om
onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten.

Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.”

Ons commentaar: Het gaat hier om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van ernstige bijwerkingen zoals is gebleken tijdens een eerdere proef in de VS.

Zienswijze en aanvulling 1 en 2 daarop vanwege IM MV 17-006.

Ontwerpbeschikking

Aanvraag

Aanvullende info aanvraag

Aanvullende info aanvraag 2

Advertentie van het ministerie van I&W

Advies COGEM uit 2016, dus oud!

SNIF

Persbericht van 26 februari 2018

Beschikking dus helaas goedgekeurd, hoe kunnen ze dat doen!

Standaard reacties van het ministerie op onze zienswijze via de Beschikking (fragment).

Uitleg Novartis

Jong volwassene IM 17-006

Jonge mensen willen gewoon gelukkig zijn. © Miep Bos.

Vergunningsaanvraag

Op 29 november 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 17-006.
De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel maligniteiten ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor (CAR-19) tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht.

Waarover gaat deze proef:

Stamcellen die in het bloed en/of beenmerg zitten die men wil gebruiken worden verzameld. Men voegt er een conserveringsmiddel bij en het geheel wordt bevroren. Die cellen gaan naar USA. Daar worden ze genetisch gemanipuleerd (gg) en die sturen ze weer naar Nederland terug. Daarna krijgen de patiënten hun eigen stamcellen, die dus intussen genetisch gemanipuleerd zijn, weer terug. Van het conserveringsmiddel kun je erg ziek worden. Ook kunnen de patiënten erg ziek worden van de gg-cellen die ze terugkrijgen. (Staat in de aanvullende aanvraag, in de bijlage blz. 2 en verder).

In de VS worden de cellen dus genetisch gemanipuleerd (o.a. veranderd met menselijke embryo cellen en virussen zoals het HIV-virus en hepatitis virus) tot dat de cellen een soort soldaten worden die de kanker aanvallen.

Die cellen die nu bewerkt zijn en weer terug naar Nederland gestuurd zijn worden onder grote veiligheidsmaatregelen weer teruggegeven aan de patiënten. Want wordt er gemorst dan kan het gentech product ontsnappen. De patiënten doorlopen een zwaar traject, waarbij ze dus nog zieker kunnen worden, voordat het wellicht maar tijdelijk helpt. Niemand die weet wat er op lange termijn gebeurt. De firma is enthousiast over het resultaat van een eerder maar gelijke proef, terwijl 77% van de patiënten (vanaf 3 jaar tot 21 jaar) ziek is geworden tijdens een proefbehandeling waarbij de patiënten weer een gentech medicijn tegen reuma moesten slikken en er kwamen meer ernstige bijwerkingen voor. Er is geen lange termijn onderzoek gedaan. Toch is het al goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. via een versnelde procedure.

Je kunt nog bezwaar maken via een voorbeeld zienswijze tot 19 maart 2018, wil je die ontvangen, stuur dan een email naar info@gentechvrij.nl.

Meer over gentech:

Het genetisch manipuleren blijft een onzekere zaak, je weet de uitkomst nooit, en de techniek op zich, blijft hetzelfde of je het nu bij een plant doet of er medische proeven mee probeert te doen.

Dr. Devinder Sharma, een Indiase plantengeneticus en publicist (development editor of the Indian Express) betoogde in 2001 tijdens de conferentie “De keerzijde van gentechnologie” in Diligentia in Den Haag, dat een medische gentechproef net zo´n onvoorspelbare proef is, als een proef met een gentech gewas, er zit alleen een ander etiket op. Dr. Árpád Pusztai zei tevens: ”De algemene bijwerkingen van het genetisch manipulatieproces was de oorzaak van de massieve gezondheidsproblemen bij ratten die 10 dagen gentech voedsel aten.” Árpád Pusztai is evenals Prof. Séralini gerehabiliteerd.

Op 25 februari 2018 stond er in de Telegraaf een artikel over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht dat in mei geopend wordt door Koningin Maxima. Alle kankerpatiëntjes uit Nederland zullen hier in de toekomst worden behandeld. Natuurlijk is er al veel bereikt wat genezing betreft maar reguliere en alternatieve geneeswijzen zouden moeten kunnen samenwerken om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Helaas zullen in datzelfde ziekenhuis dus gentechtherapie proeven plaatsvinden waartegen wij net bovengenoemde zienswijze (nog niet online) hebben geschreven. Een onzekere proef met doodzieke kinderen en jong volwassenen, die mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen ondervinden, voordat er positieve resultaten geboekt worden (hoe lang dat zo blijft is onbekend), volgens eerdere proeven in het buitenland.

Fragment zienswijze:

Leeg cel product zakje als aandenken? (Bron). Zie bijlage, blz. 3 “Nazorg”.

Verder valt ons op dat in de aanvraag eerst werd geopperd om het lege cel product zakje waar de gentech cellen zich in bevonden, als aandenken mee te geven aan de patiëntjes/patiënten! Hier is niet over nagedacht! Hoe wordt er dan verder omgegaan met de veiligheid? Gelukkig heeft Bureau GGO hier adequaat op gereageerd. Ook constateren we spel- en taalfouten in de aanvraag. Zeer slordig!

Reactie hierop door Ziekenhuis:

3: Dit was aan onze aandacht ontsnapt en natuurlijk zullen we dit aanpassen in het document. Het cel product zakje zal aansluitend aan de infusie altijd direct worden afgevoerd in het SZA afval vat. De ouders mogen wel een foto maken van het zakje als herinnering. Aanvullende info aanvraag en antwoord op vraag.