Persbericht van De Gentechvrije Burgers betreffende zienswijze IM-MV 17-006.

Persbericht van De Gentechvrije Burgers

Lelystad, 26 februari 2018

Bezwaar tegen gentech therapieproef (kenmerk IM-MV 17-006) op kankerpatiëntjes en jongvolwassenen met kanker.

Op 25 februari 2018 stond er in de Telegraaf een artikel over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. te Utrecht dat in mei geopend wordt door Koningin Maxima. Alle kankerpatiëntjes uit Nederland zullen hier in de toekomst worden behandeld. Natuurlijk twijfelen we er niet aan dat er door de medewerkers zeer zorgvuldig gewerkt wordt. Maar het is 2018 en het wordt tijd dat ook succesvolle alternatieve therapieën zouden moeten worden toegepast naast de reguliere therapieën om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.

Aanvraag voor gentechtherapie proeven

Helaas zullen in datzelfde ziekenhuis gentechtherapie proeven plaatsvinden volgens een aanvraag van het ziekenhuis bij het ministerie van I&W, waartegen De Gentechvrije Burgers een zienswijze hebben geschreven. Een onzekere proef met doodzieke kinderen en jong volwassenen, die mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen ondervinden, voordat er positieve resultaten geboekt worden (hoe lang dat zo blijft is onbekend), volgens eerdere proeven in het buitenland. (1)

Waarover gaat deze proef

Stamcellen die in het bloed en/of beenmerg zitten die men wil gebruiken worden verzameld. Men voegt er een conserveringsmiddel bij en het geheel wordt bevroren. Die cellen gaan naar USA. Daar worden ze genetisch gemanipuleerd (gg) en die sturen ze weer naar Nederland terug. Daarna krijgen de patiënten hun eigen stamcellen, die dus intussen genetisch gemanipuleerd zijn, weer terug. Van het conserveringsmiddel (DMSO) kun je erg ziek worden. Ook kunnen de patiënten erg ziek worden van de gg-cellen die ze terugkrijgen. Dit staat in de aanvullende aanvraag, in de bijlage daarvan blz. 2 en verder (2).

Menselijke embryo cellen

In de VS worden de cellen dus genetisch gemanipuleerd (o.a. veranderd met menselijke embryo cellen en virussen zoals het HIV-virus en hepatitis virus) tot dat de cellen een soort soldaten worden die de kanker aanvallen.

GG-stamcellen

Die cellen die nu bewerkt zijn en weer terug naar Nederland gestuurd zijn worden onder grote veiligheidsmaatregelen weer teruggegeven aan de patiënten. Want wordt er gemorst dan kan het gentech product ontsnappen. De patiënten doorlopen een zwaar traject, waarbij ze dus nog zieker kunnen worden, voordat het wellicht maar tijdelijk helpt. Niemand die weet wat er op lange termijn gebeurt.

Proef is al eerder gehouden

Dezelfde proef is dus al in eerder uitgevoerd zie ook de SNIF (wetenschappelijk rapport), dus moeten we weer constateren dat deze proef volgens ons in gaat tegen Directive 2001/20/EC, overwegingen 2, 3 en 6. Deze feiten werden ons aangereikt door Dr. Andriukaitis, European Commissioner for Health and Food Safety. Conclusie deze proef mag niet plaatsvinden. (3)

Ernstige bijwerkingen met dezelfde proef in de USA

De firma Novartis, die betrokken zou zijn bij een groot corruptie en omkoopschandaal waarbij politici zouden zijn omgekocht in Griekenland, (4) is enthousiast over het resultaat van een eerder maar gelijke proef, terwijl 77% van de patiënten (vanaf 3 jaar tot 21 jaar) ziek is geworden tijdens een proefbehandeling waarbij de patiënten weer een gentech medicijn tegen reuma moesten slikken en er kwamen meer ernstige bijwerkingen voor. Er is geen lange termijn onderzoek gedaan. Toch is het al goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. via een versnelde procedure.(5)

We lezen:

Rijksoverheid: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen.

Fragment: “Toekomstige patiënten

De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om
onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten.

Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.” (6)

Ons commentaar: Het gaat hier om een zeer zwaar traject, waarbij patiënten last kunnen krijgen van ernstige bijwerkingen zoals is gebleken tijdens dezelfde proef in de VS. (1)

Meer over gentech:

Het genetisch manipuleren blijft een onzekere zaak, je weet de uitkomst nooit, en de techniek op zich, blijft hetzelfde of je het nu bij een plant doet of er medische proeven mee probeert te doen.

Alleen een andere etiket

Dr. Devinder Sharma, een Indiase plantengeneticus en publicist (development editor of the Indian Express) betoogde in 2001 tijdens de conferentie “De keerzijde van gentechnologie” in Diligentia in Den Haag, dat een medische gentechproef net zo´n onvoorspelbare proef is, als een proef met een gentech gewas, er zit alleen een ander etiket op.

Het genetisch manipuleren veroorzaakte gezondheidsproblemen

Dr. Árpád Pusztai (een zeer bekende geneticus, dus iemand die gentech bedrijft en hiermee proeven doet, en die op de Britse BBC vertelde dat hij aardappelen had gemanipuleerd en dat de ratten die er van aten ernstige gezondheidsproblemen kregen, zei bovendien: ”De algemene bijwerkingen van het genetisch manipulatieproces (=het manipuleren op zich) was de oorzaak van de enorme gezondheidsproblemen bij ratten die 10 dagen gentech voedsel aten.” Dus het genetisch manipuleren op zich veroorzaakte gezondheidsproblemen. Hij werd de eerste dagen na de uitzending enorm geprezen maar ineens ontslagen en hij mocht hierover niet meer in het openbaar praten.

Zienswijze met bezwaar

Men kan bezwaar maken bij het ministerie van I&W tot en met 19 maart 2018, wij hebben een voorbeeld zienswijze gemaakt. Wilt u die ontvangen, stuur dan een email naar info@gentechvrij.nl. .Zie voor meer informatie: https://www.gentechvrij.nl/aanvraag-kenmerk-im-mv-17-006-alle-info/

Voetnoten

(1) N Engl J Med. 2018 Feb 1;378(5):439-448. doi: 10.1056/NEJMoa1709866.

Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia.

Maude SL1 et all.

“Grade 3 or 4 adverse events that were suspected to be related to tisagenlecleucel occurred in 73% of patients. The cytokine release syndrome occurred in 77% of patients, 48% of whom received tocilizumab. Neurologic events occurred in 40% of patients and were managed with supportive care, and no cerebral edema was reported”.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29385370/

Voor mensen die er meer over willen weten:

Wat is Tisagenlecleucel?

Testing CTL019 in children with B-cell malignancies. CTL019 (tisagenlecleucel) is a novel adoptive cancer immunotherapy whereby autologous T-cells are ex-vivo genetically modified/transduced by a replication-deficient lentiviral vector to express antiCD19 antibody based receptors on the surface of T-cells (the GMO) to target CD19 antigens on the surface of malignant B-cells

Wat is het cytokine release syndroom?

Het cytokine release syndroom – kortweg ‘CRS’ – is een aandoening waarbij een uitgebreide ontstekingsreactie in het lichaam ontstaat. CRS wordt veroorzaakt doordat bepaalde ontstekingsstoffen worden vrijgelaten door ontstekingscellen in het lichaam. Deze ontstekingsstoffen worden ‘cytokines’ genoemd. https://www.simpto.nl/diagnose/cytokine-release-syndroom/

(2) https://www.gentechvrij.nl/wp-content/uploads/2018/02/IM-17-006-kinderziekenhuis-Maxima-aanv-info-openb.pdf

(3) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_nl.pdf

(4) Novartis case file presented in parliament as probe continues.

POLITICS /Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, 18:13:23 / Τελευταία Ενημέρωση: 12:21 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The file on Swiss pharmaceutical giant Novartis that concerns allegations of corruption and bribery and is currently being investigated by prosecutors will not be made public but party representatives and other interested parties will be able to read the file in a designated space in parliament,…. MORE. http://www.amna.gr/print/228200

(5) https://labiotech.eu/car-t-approval-fda-novartis-kymriah/

(6) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/25/meer-mogelijkheden-wetenschappelijk-onderzoek-met-kinderen

Jong volwassene IM 17-006
Jonge mensen willen gewoon gelukkig zijn.