Bezwaren 2015

 

4 mei 2015:

Zienwijze en bezwaar tegen een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie.

9 juni 2015: Aanvraag van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-008. De aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie. Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. Werkzaamheden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht.

Alle  informatie is uit de database verdwenen. Bij eerdere en latere proeven in 2 andere ziekenhuizen. Volgens Bureau GGO zijn er geen patiënten geïncludeerd. 

Fragment uit onze  zienswijze:

Tamaris proef

Zo als u weet is de gentechproef tegen CLI (Tamaris) teruggetrokken na het mislukken van fase III experimenten. Waarom verwijst de aanvrager dan naar onderstaande proef ?

Effect of fibroblast growth factor NV1FGF on amputation and death: a randomised placebo-controlled trial of gene therapy in critical limb ischaemia.

Jill Belch, William R Hiatt, Iris Baumgartner, I Vickie Driver, Sigrid Nikol, Lars Norgren, Eric Van Belle, on behalf of the TAMARIS Committees and Investigators.

CRITICAL LIMB ISCHAEMIA Setback for gene therapy in TAMARIS Pages 30-34 Although earlier trials were promising, the TAMARIS trial showed that an experimental gene therapy growth factor failed to prevent death or amputations in patients with severely blocked lower limb blood vessels. Is there a future for gene therapy in the treatment of peripheral arterial disease? http://bioconnectsystems.com/files/Vascular_News-Optiflow_01-11.pdf

Heeft journalist Martijn van Calmthout gelijk als hij het volgende noteert: (fragment van ” Medisch onderzoek lijdt onder werkdruk”, Volkskrant van 29 april 2015) Ze hebben te weinig tijd voor diepgang, nauwelijks tijd om andermans research te bekijken en geen ruimte om eerder werk te reproduceren.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/medisch-onderzoek-lijdt-onder-werkdruk~a3986508/

Beschikking. 


18 mei 2015

Klinische studies in patiënten met hemofilie B.

18 mei 2015: De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Beschikking

Zienswijze.

Aanvulling op zienswijze.

BIJLAGE 3 BIJ BESCHIKKING GGD IM-MV 15-001 VERSLAG VAN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN (ontvangen 2016).

3.2 Vermeld het aantal patiënten of proefpersonen dat- in de verslagperiode nieuw is geïncludeerd;
– reeds eerder werd geïncludeerd, en dit jaar nog deelnam aan het onderzoek;
– in de toekomst nog geïncludeerd kan worden.
Antwoord: In de studie zijn drie hemofllie B patiënten in het Erasmus MC te Rotterdam behandeld met gentherapie. Allen zijn behandeld in 2016. Een van de patiënten is onder behandeling van het UMC Utrecht en is na de toediening in het Erasmus MC verder vervolgd in het UMCU. In totaal zijn 10
patiënten in Europa in de studie geïncludeerd en daarmee is het beoogde inclusie aantal bereikt. Er worden in het Erasmus MC geen nieuwe patiënten meer geïncludeerd in deze studie.


Maize MON 87427

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified glyphosate tolerant maize MON 87427 and food and feed produced from this maize.

Soybean MON 87708 x MON 89788

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified dicamba and glyphosate tolerant soybean MON 87708 x MON 89788 and food and feed produced from this soybean.

 • EFSA opinion: 18 June 2015
 • Deadline: 20 July 2015

 • 17 augustus 2015.
 • Bezwaar tegen een Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

GG appelbomen.

Op 29-07-2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 15-001. De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Wageningen. Gentech appel met rood vruchtvlees. Beschikking.


17 augustus 2015.

Geachte mevrouw Mansveld,

Bezwaarschrift en open brief.

Wij maken bezwaar tegen twee Beschikkingen op de vergunningaanvragen van Florigene Ltd.

Op 9 juli 2015 zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM), vergunningen verleend, met kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02 , voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd., gevestigd in Melbourne, in Australië. De beschikkingen zijn op 20 juli 2015 aan Florigene Ltd. verzonden . Op 12 maart 2009 had Florigene Ltd. daartoe strekkende aanvragen ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van anjer ( Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens stam AGL0, met behulp van de vector pCGP3366 respectievelijk pCGP2355, wat lijn 25958 (C/NL/09/01) en lijn 26407 (C/NL/09/02) heeft opgeleverd. Advertentie Volkskrant 20-07-2015.

Hoorzitting anjer den haag 2015
Hoorzitting bij het voormalige ministerie van IenM vanwege markttoelating van 2 GM-trosanjersoorten.  Den Haag 2015

Alle informatie.


26 augustus 2015

Bezwaarschrift vanwege malariaparasieten toegediend aan proefpersonen.

26 augustus 2015: De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 15-004 en GGO IM-MV 15-009. De aanvragen betreffen klinische studies waarin genetisch gemodificeerde malariaparasieten toegediend worden aan proefpersonen. Het doel van de klinische studies is om een vaccin te ontwikkelen tegen malaria dat bestaat uit een levende genetisch gemodificeerde parasiet. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Leiden en Nijmegen. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvragen te beslissen. Beschikking


28 augustus 2015

Bezwaar tegen een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus geïnduceerde (pre)maligniteiten.

De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-MV 15-003. De aanvraag betreft een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus geïnduceerde (pre)maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam. Beschikking.


Soybean MON 87705 x MON 89788

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of herbicide tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 x MON 89788 and food and feed produced from this soybean

Soybean FG72

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified herbicide tolerant soybean FG72 and food and feed produced from this soybean

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified herbicide tolerant maize NK603 x T25 and food and feed produced from this maize.


 • Cartoon Appel (Miep Bos)
  Cartoon Appel (Miep Bos)

  15 oktober 2015

  Appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte.

  Zienswijze, bezwaar en open brief tegen de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.
  Op 29-07-2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Stichting DLO te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 15-001. De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Wageningen. Gentech appel met rood vruchtvlees. Beschikking.


  1 december 2015.

  gentechproef kuikens Intervet.
  Gentechproef op kuikens Intervet.
 • Zienswijze plus bezwaar en verbeterde aanvulling daarop wederom tegen een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerd kalkoenen herpes virus (HVT) wordt toegediend aan ééndagskuikens/eieren. De kuikens worden na afloop van de gentechproef gedood. In totaal 60.000 ééndagskuikens/eieren. 10.000 à 12.000 kuikens per stal. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 15-012 Beschikking.