Antibioticum resistentie, aantekening bij

== Aantekening ==

Aantekening bij antibioticum resistentie

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Aantekening bij Antibioticum resistentie (volledige tekst) ==

Als er in een plant (een GGO) een antibioticum-resistentie-gen is ingebracht, dan maakt die plant (in het geval dat dat gen in die plant tot expressie komt) een GEN-PRODUCT, dat in de orde-grootte van procenten van het gewicht van de plant kan voorkomen. (Het gen zelf weegt bijna niks).

Dit gen-product NEUTRALISEERT een groot aantal antibiotica.

Het toevoegen van antibiotica aan voer om snellere groei te bereiken wordt dan zinloos als dit gen-product wordt vervoederd. Ook de dierenarts staat machteloos wanneer dit gen-product reeds in het voer zit. Met lulkoek, als zou het gen-product door vertering onwerkzaam worden, moet je je niet ophouden.

Er worden in principe twee antibiotica-resistentiegenen gebruikt:

* A.  Kanamycine-resistentie.
Deze komt vrijwel altijd tot expressie. De antibiotica van het aminoglycoside-type, zoals kanamycine, neomycine, gentamycine, worden geneutraliseerd. In de veehouderij wordt jaarlijks 30.000 kg kanamycine gebruikt.

* B.  Ampicilline-resistentie.
Ampicilline-resistentie komt niet altijd tot expressie. Antibiotica, zoals gewone penicilline, welke betalactem-ring bezitten, worden geïnactiveerd (=geneutraliseerd).
De veearts staat bij ziekte nu niet geheel machteloos. Hij kan het medicijn van zijn keuze (penicilline) toch toedienen, maar dan tesamen met een INACTIVAT0R van de resistentie, een betalactamase-inhibitor.

Maar dit is toch wel een lachwekkende situatie.

Duidelijk: Het is absurd om antibioticum-resistentie in het veevoer toe te laten.

Het gebruik van antibiotica in veevoer leidt ertoe, dat er in het milieu steeds minder antibiotica-gevoelige bacteriën voorkomen. De kans dat je bij een besmetting te maken krijgt met een voor antibiotica-ONgevoelige bacterie wordt steeds groter. En de kans dat je een besmetting kunt genezen met een antibioticum wordt steeds kleiner.

* P.S. De Zweedse wet verbiedt het toevoegen van antibiotica aan het voer!
* P.S. Alle stammen van de tuberkel-bacil zijn ongevoelig voor alle antiblotica!

L.Eijsten en J. van der Meulen

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.