Fosfor

== Aantekening uit het archief tss ==

Fosfor, 1998-06-2

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== F O S F O R (volledige tekst) ==

=== Vergelijking met keukenzout ===

Zonder het natrium en het chloride van natriumchloride in keukenzout (100% natriumchloride) kan je niet leven. Ook koeien niet, daarom LIKSTEEN.

Zout is heel goedkoop. Daarom wordt er van dit goedkope bestanddeel altijd te veel in soeppakjes etc. gedaan.

=== Vergelijk fosfor ===

Zonder fosfor kun je niet leven.

Door het afschuwelijk goedkope fosfor toe te voegen, wek je misleidend de indruk, dat je iets EXTRA’s verkoopt.

Echter: er bestaat geen plantaardig voedingsmiddel — althans onbewerkt — met een tekort aan fosfor voor dieren.

Daarbij komt, dat de extra fosfor de calciumhoeveelheid in de voeding, welke beschikbaar is voor het dier , vermindert, omdat de overtollige fosfor met dit calcium in de mest verdwijnt.

Nu heel slim: Voeg de fosfor toe als “calciumfosfaat” (beendermeel), en tel uit je winst. De boer draait op voor fosfaatrijke mest.

Een van de vormen, waarin fosfor in ons eten zit is fytinezuur.

Dit is een verbinding van het B—vitamine Inositol met fosforzuur.

Het is een verbinding, welke zich weer met zink kan verbinden, en onverteerd met het zink in de mest terecht kan komen, en zo ZINKTEKORT geeft.

Gist in brood en ook in onze darm, splitst fytinezuur zich in Inositol en fosforzuur met het enzym fytase.

Het is correct om aan veevoer fytase toe te voegen:
* — betere fosforhuishouding met minder fosfor in de mest.

Helaas: fytase is duur.

L. Eijsten en J. van der Meulen

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.