Erfelijk materiaal

== Aantekening uit het archief TSS ==

Het Erfelijk Materiaal, aantekening 1998-03-12

== Auteur(s) ==
* Eijsten, Lily
* Meulen van der, J (Han)

== Het erfelijk materiaal (volledige tekst) ==

De erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd in een structuur, die we genoom noemen.

Dit genoom bestaat uit Deoxyribonuclëinezuur (DNA) dat in de vorm van een dubbele spiraal allemaal nuclëinezuren in een (eindeloze) doorlopende rij bevat. Bij de mens 100 miljard!!

Er zijn 4 nuclëinezuren, welke paarsgewijs de dubbele spiraal bezitten, dus 100 miljard baseparen bij de mens.

Een opeenvolging van een 3-tal baseparen heeft een CODON (omdat dit codeert voor een aminozuur bij de eiwitsynthese).

Een reeks van codons, welke een compleet eiwit coderen tesamen met een start-codon en een stop-codon noemen we een GEN. De meeste genen tellen duizenden codons.

De lengte van een gen wordt uitgedrukt in KILO-BASEPAREN Kb.

De genen (opgebouwd uit codons, welke op hun beurt opgebouwd zijn uit baseparen) vormen grotere structuren, de chromosomen en plasmiden. De plasmiden zijn cirkelvormig, met daarin startpunten en richtingaanwijzers, die de richting aangeven, waarin de info moet worden gelezen.

De chromosomen zijn lineaire structuren met aan de uiteinden talomeren en middenin een centromeer.

De chromosomen (46 voor de mens) vormen samen het genoom.

Er zijn twee manieren om de chromosomen aan te tasten:
* 1. een virus knipt een chromosoom ergens open (meestal op steeds dezelfde zwakke plaats) en plaatst in het chromosoom een aantal genen in de rij van genen;
* 2. een plasmide knipt zichzelf open en knipt ook een planten-chromosoom open, en plaatst daarin een deel van zijn eigen genen.

Het DNA en de dubbele helix is een gewone chemische stof; we kunnen in een lab de gewenste codons en volgorde in een reageerbuis aan elkaar rijgen tot genen en deze in plasmiden of virussen incorporeren voor RECOMBINANT GENETISCHE HODIFICATIE.

L. Eijsten en J. van de Meulen.

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.