Open brief aan minister Cramer.

Lelystad, 3 juli 2007.

Aan Minister Cramer, persoonlijk

Ministerie van VROM

Den Haag

Open brief

Geachte minister Cramer,

Ik maak me zorgen, als huisvrouw, en kunstenares, omdat ik in 1996 van de Natuurwetpartij hoorde dat ons voedsel genetisch zou worden gemanipuleerd. En omdat ik een melkallergie heb en aangewezen op soja, ben ik erg geschrokken, want die soja was het eerste voedsel dat genetisch gemanipuleerd en al binnenkwam in de Rotterdamse haven.

Daarna heb ik tal van acties ondernomen o.a. een aantal internationale gentechvrije reizende exposities gehouden, waar o.a. Wieteke van Dort ook aan meedeed. En in 1996 ben ik gestart met de website www.gentechvrij.nl , die nog steeds actueel is. Verder heb ik in de loop van die 10 jaar bezwaarschriften tegen gentechproefvelden geschreven aan het ministerie van VROM.

Mijn nieuwste bezwaarschrift gaat over de markttoelating van gentech koolzaad GT 73 van de firma Monsanto, bestemd voor ons vee als voer. 567 mensen en diverse stichtingen hebben dit bezwaar ondersteund.

Op een gegeven moment werd ik namens Groep Bos, zoals uw ambtenaren mij nu noemen, uitgenodigd voor een hoorzitting op 10 mei 2007 om mijn zegje te doen.

Daar zat ik dan met een aantal medestanders aan een vergadertafel tegenover vertegenwoordigers van uw ministerie. Maar voor ik van wal kon steken, wees de voorzitter erop, dat een particulier wel een pleitnota voor kan lezen, dat mag in deze democratie, maar dat die burger niet meer door kan gaan naar een hoger rechtscollege, vanwege de afschaffing van de Actio Popularis, ook al staan er 567 burgers achter je.

Ruim 5 weken (er werden 4 weken beloofd) later kreeg ik de uitslag: de bezwaren worden ongegrond verklaard.

Eén detail van mijn pleitnota en de overweging van VROM,  daarop wil ik hier als hoogst merkwaardig voorbeeld uitlichten.

De Groep Bos schrijft;

De fijne korrels van het koolzaad kunnen tijdens het transport in het milieu terecht komen, zoals Monsanto zelf opmerkt. Koolzaad is hier een inheemse plant. Ongewilde gentech koolzaadplanten en uitkruising met wilde varianten, die “superonkruiden” kunnen worden, door bestand te worden tegen o.a. Roundup kunnen het resultaat zijn. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, omdat meer en zwaardere bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt tegen dit superonkruid . Tevens vormt één en ander een gevaar voor de biologische- en gangbare landbouw

Uw ambtenaren stelden; ” Dergelijke planten kunnen geen gevaar vormen voor de biologische landbouw, omdat daar niet wordt gespoten met glyfosaat. In de gangbare landbouw kan een ander middel worden toegepast dan glyfosaat.” , dus dan is het niet erg als hun land vervuild wordt met superonkruiden bestand tegen Roundup of gentech koolzaad? Maar wie kent het verhaal niet van de Canadese, biologisch verbouwende boer Percy Schmeiser, op wiens land gentech koolzaad van Monsanto was gevonden. Een rechter oordeelde dat Percy Schmeiser schadevergoeding moest betalen, omdat hij gentech koolzaad ” canola” van Monsanto verbouwde zonder er voor betaald te hebben. Ten tweede zullen de bijen die dit koolzaad bezoeken, besmet raken, de honing kan niet meer verkocht worden als EKO of als gangbaar. Tenslotte kan biologisch koolzaad, dat met gentech koolzaad is besmet, geen EKO-keurmerk meer krijgen.

Hoe kan uw ambtenaar dit bovenstaande nu schrijven?

Heeft u deze tekst wel gelezen, voor u uw handtekening onder dit epistel zette?

Ik denk er sterk over, door te gaan naar de Raad van State en dat wordt mogelijk gemaakt door een stichting, behorende bij de Groep Bos, die ik mag vertegenwoordigen. Het laatste woord over dit gentech koolzaad GT 73 is nog niet gesproken.

Hoogachtend,

Miep Bos, namens de Groep Bos

Lelystad

miep@gentechvrij.nl

Cc ; diverse media


Zie ook het antwoord van de ministers:  Antwoord minister Cramer op mijn open brief