Off topic: over straling en 5G.

Logo

12 juni 2019: Onze reactie op Nota Mobiele Communicatie 2019 van het ministerie.

17 mei 2019 The Swiss organization Pro Natura has published new studies, which indicate that the frequencies used by 5G increase the body temperature of insects. Are we taking another step against nature? Source: Androidpit.com Also see Lematin.ch (French)


Eerlijk over straling

“Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Bron.

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

29 april 2019/5G, Gezondheid. Een belangrijke pagina van bovenstaande site.

Please share this very short 4 min video that clearly shows that trees are being chopped down, hedges covered and birds left without nesting habitat to make way for MMwave signals. This video CLEARLY shows that a 5G Geospatial document was created for local councils in 2018 to guide them into what they needed to be aware of and what would affect the 5G signals which includes – 'small trees, large trees and hedges' – so our environment and wildlife is being devastated all in the name of 5G technology and this is solid proof! Take direct action now! PDF file available on my website here https://www.vigiliae.org/5g-planning-a-guide-for-local-authorities/

Geplaatst door Ann Marie Carey op Donderdag 11 april 2019

WEDEROM bewijs dat de bomen die in onze STRATEN worden gekapt te doen hebben met de uitrol van 5G!
(De kaalslag van de bossen die in de biomassa centrales worden opgestookt is er om de CO2 leugen.)
“Please share this very short 4 min video that clearly shows that trees are being chopped down, hedges covered and birds left without nesting habitat to make way for MMwave signals. This video CLEARLY shows that a 5G Geospatial document was created for local councils in 2018 to guide them into what they needed to be aware of and what would affect the 5G signals which includes – ‘small trees, large trees and hedges’ – so our environment and wildlife is being devastated all in the name of 5G technology and this is solid proof!”
THANK YOU Annie!

Petitie tegen 5G haalt drempel voor Duits parlement

maandag 8 april 2019 | 10:55 CET | Nieuws

Fragment: “Wetenschappers en artsen hebben gewaarschuwd voor een landelijke invoering van 5G mobiele normen, aldus de petitie. In het bijzonder gebruikt de nieuwe 5G-standaard millimetergolven tot 200 GHz. Deze straling wordt geabsorbeerd door de menselijke huid of plantenbladeren, met het risico van kanker, cellulaire stress en genetische veranderingen, naast andere ziekten,….” meer: Telecom Paper.

  • Gepland op 21 mei 2019:
    Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

“De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóór dat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.” Bron: AD 4-4-19

Brussel krijgt geen 5G.

“Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet,” zegt milieuminister Céline Fremault in de krant. “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan het toeval overlaten.” Bron: Bruzz.

Reader – 5G Biologisch experiment met dank aan Verminder Electrosmog.

Uitleg waarom 5G beduidend gevaarlijker is dan vroegere generatie draadloze technologie: Het buitengewoon hoge aantal antennes die gepland zijn. De zeer hoge energie-output die gebruikt wordt om zeker te zijn dat het doordringt. Het buitengewoon hoge niveau van pulseren. Het blijkbaar hoge niveau van interactie van de 5G-frequentie met belaste ……” Meer: Verminder Electrosmog.

Bomenkap om veld te ruimen voor 5G?

Bomen houden straling 5G tegen, schema van de universiteit van Surrey.

Algemene brief aan gemeenten van StralingsBewust.info,Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk

Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien.  Bron: 5 april 2019, Melkvee.

We call upon the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations,

(a) To take immediate measures to halt the deployment of 5G on Earth and in space in order to protect all humankind, especially the unborn, infants, children, adolescents and pregnant women, as well as the environment; MORE
English,
Français,
Deutsch,
Português,
Italiano,
Türkçe,
Српски,

More countries.

Teken ook tegen de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte! Meer info:

Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5g space appeal?

En hoe kan het dat zo weinig mensen op de hoogte zijn van dit belangrijke appèl en de onderliggende (wetenschappelijke) informatie? Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal. MEER van StralingsBewust.

April 2019: Nederlandse petitie tegen 5G

1.772 ondertekeningen. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. Bron: A.D. P. Winterman

Je kunt hier tekenen als je ook bezorgd bent.


.

Zie ook hier. (5G and GMO – Partners in Genocide).

Vraag aan Jesse Klaver op 2 april 2019
4 april 2019:

Miep Bos‏ @MiepBos 3m3 minutes ago
More
GroenLinks wil onderzoek gezondheidseffecten 5G https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-onderzoek-gezondheidseffecten-5g … via @
groenlinks
.

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”. Bron: jrseco.com

Ga naar de website

PDF paper van Martin L. Pall, PhD, één van de initiatiefnemers: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

Zie ook Reformatorisch Dagblad: Oproep tegen komst 5G-netwerk

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

We the undersigned scientists and doctors recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry.  5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.    

Appeal translated to: / DE / ES / FI / FR / IT / SV/ PL

Link naar de full-text PDF

Zie ook https://www.brighteon.com/6021697599001


New Earth Project

Gepubliceerd op 23 mrt. 2019
Een volledige documentaire van Sacha Stone die de 5G-existentiële bedreiging voor de mensheid blootlegt op een manier die we ons nooit voor mogelijk hadden gehouden! Deel dit alstublieft zo wijd als je je aangetrokken voelt … gebruik het om je lokale bureaucraten, technocraten, gezondheidswerkers, lokale en federale overheidsinstanties en meer dan wat dan ook … te richten op je familie en vrienden.
Fragment:

Bron: https://ehtrust.org/


Paper uit 2017:

2017 Sep 26;32(3):291-299. doi: 10.1515/reveh-2017-0014.

Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic fields.


Pas op de Plaats voor Ongezonde Straling, werktitel van een bezorgde burgergroep uit Lelystad, heeft gereageerd op een internetconsultatie van het ministerie van EZ en K betreffende de uitrol van 5G. U kon tot 11 april 2018 reageren.

Maar wat lezen we nu:

“De problematiek van elektrosensibiliteit beperkt zich niet tot zendmasten alleen, maar elektrosmog heeft velerlei vertakkingen in aanverwante gebieden en is veelomvattender dan menigeen denkt.
www.milieuziektes.nl (nu offline maar inhoud is  behouden zie “Meer”) probeert tot de kern van de zaak door te dringen, maar houdt zich niet bezig met politiek.
Wel worden in onze ogen onjuiste voorstellingen, bekritiseerd.” Meer

“Laagfrequent is schadelijker dan Hoogfrequent.

Dat hele gedoe over UMTS is veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens, terwijl er een aantal andere stralingsbronnen zijn, die wellicht nog grotere gevolgen voor de gezondheid hebben, maar buiten beschouwing gelaten worden.
*Hoera, we konden een UMTS mast tegenhouden* wordt er geroepen, terwijl nieuwe GSM masten geen strobreed in de weg worden gelegd.
Ook blijft iedereen zich van een mobieltje bedienen, en denkt niemand er over zijn DECT telefoon en draadloos modem in de vuilbak te gooien.

Veel duitse (milieu-) artsen zien een direct verband tussen ingebruikname van mobiele telefonie en een aantal gezondheidsklachten. Zij hebben zich verenigd in een aantal Appells.
Bij elkaar zijn dat nu zo’n slordige 2.000 artsen, tandartsen, apothekers, wetenschappers, etc.
Zouden die allemaal gek zijn om de alarmbel te luiden?”

Laagfrequent + Dirty Power – VLF – filters

Met tips en voorbeelden.

Van: http://www.milieuziektes.nl/ (offline vanwege overlijden) samenvatting nu te lezen via deze site.

Meer over de uitrol van 5G:

Het is in eerste instantie de bedoeling dat gemeenteraden beslissen over in welke vorm 5G wordt uitgerold. Bijvoorbeeld via lantaarnpalen of via een aantal zendmasten.

Straling gemeente advies

Straling lantaarnpaal
Conclusie en advies en stralingstoepassingen lantaarnpalen getoond tijdens gemeenteraad bijeenkomst Utrechtse Heuvelrug.

Samenvatting van 20 minuten van het video “De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet besluiten over aanbesteding van slimme lantaarnpalen.”

-WIFI- totaal VERBOD op scholen. (advies; Raad van Europa!)

Bron: You Tube, Straling Thuis,  gepubliceerd op 11 apr. 2018.

 
Posted on: Tuesday, March 27th 2018 at 1:15 pm Written By: Lloyd Burrell. GreenMedInfo.

Judge REFUSES to gag campaigners over 5G rollout in Britain

5.152 weergaven

Smombie Gate

Gepubliceerd op 13 okt. 2018

Britain’s First 5G Court Case and the People Won
Mark Steele, a 5G campaigner, has been highlighting the dangers of a secret 5G rollout by Gateshead Council where it’s apparently already causing Cancer and and illnesses in the affected area. Gateshead Council said:
“Please be assured that there is no scientific basis or credible evidence for any of these scare stories about street lights causing cancer and other illnesses.”
They used the Police to gag Mark Steele and yesterday he left Gateshead Council to fork out £11k court fees to their legal team; and none of the Council Officers or their experts could even explain what 5G is. The Judge refused to gag Mark, stating:
“The public have a right to know.”
The secret 5G rollout issue in Gateshead is now officially of public interest and will be treated as a landmark case for other people to start using this Court’s ruling to challenge their Councils. We know Surrey, Westminster and Luton all have these 5G capable arrays installed on their new LED streetlights. We now know even if these arrays are currently 2G, 3G or 4G they can be 5G enabled by fitting a ‘lens’ that ‘focuses’ the frequency.
Councils are struggling at the moment, over 50% are almost bankrupt because over half of their resources are being spent on the increase of Adult Social Care, so any supplier proposal with the promise of more revenue is irresistible.
5G infrastructure, i.e. the lampposts on streets and motorways is the basis for a Smart County. The benefits will be:
• Police surveillance that sees through walls
• Smart road signs
• Driverless vehicles and public transport
• 4k live streaming on the move, realistic mobile virtual reality and mobile augmented reality
• Fast connection for Elon Musk’s new brain implant called the Neuralink.


De 6 onderstaande links zijn voldoende bewijs om iedereen te overtuigen wat er om ons heen gebeurt zonder onze toestemming. 

1. Zie het videobewijs van de giftige 5G-signalen van Gateshead

2. 18 nieuwe wetenschappelijke studies 


3. 3D-mapping met behulp van WIFI en 5G

4. Midlands 5G-uitrolplannen

5. Lekkende bedrijfspresentatie over de gevaren van 5G-masten

“In landen met EMF-limieten die aanzienlijk lager liggen dan de internationale wetenschapsgebaseerde ICNIRP-limieten, zal de uitrol van 5G-netwerken een groot probleem zijn.”:

6. Elon Musk’s ‘5G-paraplu‘ die is gepland voor de atmosfeer van de aarde zonder onze toestemming: © 2018 Smombie Gate Alle rechten voorbehouden

Maar liefst 8040 wetenschappers uit meer dan 63 landen trekken aan de noodbel tégen 5G! de overheid (en mainstream media) doet alsof haar neus bloedt.

Teken de petitie ook… !

Bron: Verminder electrosmog., 29-10-2018.

Dr. Sharon Goldberg Testifies at Michigan’s 5G Small Cell Tower Legislation Hearing October 4, 2018

18.700 weergaven
Gepubliceerd op 9 okt. 2018
SB 637 and SB 894, industry-sponsored 5G wireless infrastructure legislation passed though the Michigan House Energy Policy Committee this week with a vote of 15 to 4.

For more information see:

MichiganSafeTechnology.com
https://wearetheevidence.org/
http://5ginformation.net/
http://www.bioinitiative.org/conclusi…
https://emfscientist.org/

http://www.justproveit.net/studies 

5G and GMO – Partners in Genocide

From Julian Rose, March 2019, International Times, quote: GMO and 5G share the same basic goal: to alter living matter in such a way as to exert 100% control over it. In the case of GMO, for example, genetically altering the DNA of maize, soya, cotton or a tomato, so they can be sprayed with …