Bezwaar tegen klinische studies met een gentech virus op patiënten met hemofilie B.

Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers hebben bezwaar gemaakt tegen aanvragen die geregistreerd zijn met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001.
De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren.

Citaat uit beroepschrift toevoegen

Het volledige bezwaarschrift is te vinden op: /////// oude naam gentechvrijnl/BZ????

Gentech insuline niet zo onschuldig.

Een Engelstalig artikel uit 2006. Niet ieder diabeet kan gentech insuline goed verdragen. Er moeten alternatieven blijven bestaan.

Fragment:

Complaints from patients were not heeded. “I was not told at the outset what I was getting”, said Armin Schenk. Like Schenk, hundreds of patients in Germany suffered; they lost the early warning signals of an impending hypo and some people had an allergic reaction showing up as anaphylactic shock and nausea.

Gentherapie-proef kan onveilig zijn.

De voorgenomen uitbreiding van een proef in Nederland met gen-therapie bij kankerpatiënten gaat voorlopig niet door. Het ministerie van VROM is niet van plan de daarvoor benodigde vergunning af te geven.

Een door de aanvrager Schering-Plough uitgevoerde dierproef met vijftien varkens, om na te gaan of dit bij de hogere dosering al dan niet het geval is, vindt de COGEM , `te mager’ om te besluiten dat de hogere dosering veilig genoeg is voor mens en milieu.

Bron: Volkskrant, 4-7-1998: Gentherapie-proef kan onveilig zijn.


(Krantenknipsel uit het Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.)