Teken de petitie tegen gentech mais en alle andere gentech toepassingen

Heb je nog niet eerder getekend tegen gentech proefvelden of markttoelatingen en je wilt dat graag, teken dan de petitie van de Groep Bos tegen verder alle beschikkingen.
Nu aan de orde; gentechmaisproefvelden IM 07-008 en IM 07-009.

Teken voor 18 februari 2008 onderstaande petitie van de Groep Bos:

Lelystad, 12 januari 2008.

Aan de ministers van VROM, en LNV en aan de Vaste Kamercommissies van VROM en LNV.

Petitie/bezwaren tegen beschikkingen DGM/SAS onder nr. IM 07-008 en IM 07-009.

Wij willen niet dat deze gentech maïzen, elk ander gentech gewas, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland.

Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan.

En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, – bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, e-mailadres,  Handtekening

Betreffende petitie tegen gentechproefvelden is ook geplaatst op Nu.nl op 8-2-2008

P.m.:  18-02-2008 Mogelijkheid tot intekenen is gesloten , betreffende PFD is  hier verwijderd