Zwartelijststoffen zoals arseen en chroom aangetroffen in herbiciden die gebaseerd zijn op glyfosaat en andere pesticiden

Voor meer info over wolmanzouten klik hier.

French Professor Giles-Eric Seralini of the University of Caen is interviewed by Zen Honeycutt of Moms Across America regarding the new shocking finding of arsenic, a known poison, and heavy metals, also toxic and endocrine disrupting, in glyphosate-based herbicides such as Roundup. How might this be affecting you?
 

Highlights

The comparative effects of glyphosate alone and 14 of its formulations were studied.

Glyphosate was not the major toxic compound in the herbicide formulations.

Petroleum-based compounds in herbicides were highly more toxic than glyphosate.

We identified arsenic, chromium, cobalt, lead and nickel in pesticide formulations.

Bron: ScieneDirect, Toxicology Reports Volume 5, 2018, Pages 156–163. N. Defarge, J. Spiroux de Vendômois, G.E. Séralini,  Toxicity of formulants and heavy metals in glyphosate-based herbicides (GBH) and other pesticides

Under a Creative Commons license.

Korte uitleg in het Nederlands

De Franse Professor Giles-Eric Séralini van de Universiteit van Caen is geïnterviewd door Zen Honeycutt van Moms Across America. Hij heeft na een week onderzoek zwartelijststoffen (zware metalen, chemisch afval, afkomstig van de petroleumindustrie) zoals arseen en chroom aangetroffen in herbiciden die gebaseerd zijn op glyfosaat en andere pesticiden.

Wat zijn zwartelijststoffen?

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:

 Arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht.)

Chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.)

Chroom VI dat jarenlang al in hout geïmpregneerd wordt, wordt in het hout tijdelijk omgezet in Chroom III. Boort en zaagt men het hout, of wordt het hout vochtig of dampt het uit als het vochtig is en als de zon er op schijnt (mist, regen, sneeuw, vorst), dat wordt Chroom III weer omgezet in Chroom VI.

Zwartelijststoffen kwamen ook voor in geïmpregneerd hout zoals wolmanzouten. Arseen en Chroom 6 zijn nu verboden in impregneermiddelen maar Chroom 6 mocht tot voor kort nog in het hout zitten als fixeermiddel en is nog steeds niet uit de winkels zie de video hieronder. In de afvalfase verdwijnen houten wolmanzouten planken wel in de biomassacentrale.(Een medewerker: “Hoe komt het dat er zo veel spijkers in het bos worden gevonden?“) Het vliegas daarvan blijft giftig en verdwijnt weer in asfalt, cement, beton, stenen en andere bouwmaterialen zoals stoeptegels.

Vraag

Stoep Den Haag 2018

Wat zit er voor materiaal in die resterende 25% in nieuwe stoeptegels in Den Haag? Circulaire grondstoffen? Secundaire grondstoffen zoals AEC-granulaat, Eco-granulaat? We lezen; “Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.” 

Zie blokschema.

Zie ook de trailer van Erin Brockovitch

Erin Brockovitch over het giftige Chroom VI.

Blootstelling van consumenten aan chroom-6 RIVM Rapport 2019-0035 S.W.P. Wijnhoven et al.

Lees verder “Zwartelijststoffen zoals arseen en chroom aangetroffen in herbiciden die gebaseerd zijn op glyfosaat en andere pesticiden”