Glufosinaat-resistente T25-Chardon LIBERTY LINK mais

== Titel ==

GENETISCH VERANDERDE, GLUFOSINAAT-RESISTENTE ‘T25 – CHARDON LIBERTY LINK’ MAÏS

In opdracht van Stichting Greenpeace Nederland

== Omschrijving ==

In 2001 is in Nederland voor het eerst een genetisch veranderde maïssoort die alle toelatingsprocedures voor commerciële teelt had doorlopen, op beperkte schaal geteeld. Het betreft het snijmaïsras Chardon Liberty Link, dat gebaseerd is op de zogeheten ‘T25’ maïs van Aventis. T25 maïs is dankzij een gen uit een bodembacterie bestand tegen bespuiting met het onkruidbestrijdingsmiddel Liberty, dat ook door Aventis wordt geproduceerd Tegen deze achtergrond heeft Stichting Greenpeace Nederland aan Schenkelaars Biotechnology Consultancy verzocht om na te gaan hoe de diverse toelatingen voor het commerciële gebruik van de genetisch veranderde, glufosinaat-resistente ‘T25 – Chardon LL’ snijmaïs tot stand zijn gekomen.
Ir. Piet Schenkelaars

== Auteur(s) ==
* Schenkelaars, P (Piet)

== Volledige tekst ==

[[Media:T25ChardonLibertyLinkMais.pdf | Volledig rapport]]                     AANPASSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    PLUS DATUM 1111111111111111111111111111111111111

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.