Literatuur aantekeningen, uit archief TSS, Eijsten

== Titel ==

Geen, aantekeningen mbt wetenschappelijke artikelen. Rond 1998

== Omschrijving ==

== Auteur(s) ==

* Eijsten, Lily

== Volledige tekst ==

=== W59 – Kirsten Schlüter – 1995 ===

The gradual, stepwise alteration of artificial, positive control conditions to idealized natural conditions, however, allowed the characterization of factors that affected gene transfer, and revealed a gradual decrease of the gene transferfrequency from 6.3 x 10<sup>-2</sup> under optimal control conditions to a calculated 2.0 x 10<sup>-17</sup> under idealized natural conditions.

It is possible that this is the first and only case of HGT from a plant to a microorganism observed by a direct EXPERIMENTAL approach.

The influence of various parameters, such as marker gene concentration, amount to genomic DNA, and DNA structure on HGT can be analyzed. Most importantly, this approach allowed us to obtain a realistic extimate of the expected HGT frequently under field conditions.

Tot slot zegt ze:
These date as well as the calculations done at Calgene, which are vased solely on information present in literature, demonstrate that the likelihood of a HGT event occuring under non -selective conditions in the field is so low as to be essentially irrelevant to any realistic risk assessments invoicing transgenis plants.
(Zeno in de kantlijn)

=== W97a – Ciba Seeds ===

..these scientists said there is almost no chance of the ampicillin resistance being transferred to animals or humans, in part because the Stomach of any animal that eats the corn would destroy the gene’s nucleic …ds before it could be absorbed. The scientists contend that even if the gene survived, the chances of it being absorbed and expressed by bacteria in the stomach are insignificant because the gene and the target bacteria would not have the precise configurations necessary for such a process. Finally they argue that the transfer would not be dangerous even if it did take place.

Juist in deze destructieve omgeving kunnen bacteriën het losgeweekte gen oncorporeren. DOERFLER

HOFFMAN: In de maag gebeurt niets. Tast eiwit aan. DNA wordt pas in 12-vingerige darm afgebroken door een DNase uit de alvleesklier.

Lulkoek: want DNA overleeft de maag; eerst in de 12-vingerige darm in stukjes geknipt, niet verteerd.
dikke darm: bacterieculturen, neemt de stukjes op. Bacteriën worden competent, of vrij DNA.
*1. gen zelf is DNA – verteert niet in maag
*2. gen-product is eiwit, gaat in maag kapot.
*3. aryl phosphinothricine wordt in de darm gedeacetyleerd tot glufosinaat amm.-phos.thr.)
Als bacteriën onvoldoende voedsel opnemen worden ze competent. Dan kan je ze laten vermeerderen – worden ze incompetent. Oogsten, kunnen dan in die periode vreemde bacteriën opnemen of DNA of genen. Dan dus horizontale overdracht

FERMENTEREN IS GEVAARLIJK.

=== W130 – Robert Koch-Institut – 1996 ===

Die Expression des pat-GEN in den gentechnisch veränderten Pflanzen wird durch den Promotor un die Terminatorregion der 35S-RNA des Clauflower Mosaic Virus (CaMV) gesteuert. Das PAT-Protein wird in allen untersuchten Pflaanzenteilen gebildet. Nicht nachweisbar in den Pollen.

Bei den vorliegenden Zulassungen konnte jedoch nicht berücksichtigt werden, dass mit dem pat-Gen ausgestattete Rapspflanzen den Wirkstoff GLA zu dem Metaboliten N-Acetyl-L-Phosphinothricin umwandeln.

GLA besteht aus D,L-Phosphinothricin, vom dem nur L-Phosphinothricin herbizid wirkt.

Bei der Bewertung dieses neuen Metaboliten wurden die Angaben des Antragstellers beachtet, insbesondere,
* – Dass von N-Acetyl-L-Phosphinothricin eine wesentlich geringere Toxizität zu erwarten is, als von D,L-Phosphinothricin, dass N-Acetyl-L-Phosphinothricin in den GLA-toleranten Pflanzen nicht oder nur sehr langram abgebaut werden kann,
* – dass N-Acetyl-L-Phosphinothricin durch Mikroorganismen im Darm von Warmblütern wieder zu dem Herbizidwirkstoff L-Phosphinothricin zurückverwandelt werden kann.

Anwendung von GLA …. kann somit in Metaboliten resultieren, die in ihrer physiologischen Wirkung L-Phosphinothricin
entsprechen, aber zu höheren Rückstandsmengen führen könnten als bei der bisherigen Anwendung GLA-haltiger Herbizide im Rapsanbau.

Norm voor residu te hoog. Vastgesteld voordat Japanners op niveau v. huidige NOEL een maximum effect vonden.

Slot:

Einige der vom Anmelder eingereichten Informationen werden von der zuständigen Behörde als informativ, jedoch nicht relevant fUr ihre Entscheidung angesehen. Sie wurden akzeptiert und sind insofern Bestandteil der Anmeldung, jedoch wurde aus eine kritische Prüfung dieser Teile, die möglicherweise Korrekturen erforderlich gemacht hätte, VERZICHTET, Dies betrifft unter anderem die folgenden Anhäbge:

Anhang: 3C.Volkmar, etc.: Supplementaru ecologigal monitoring of a transgenic, [[Basta]]-resistant winter oilseed crop cultivated at Friemar… during the season 1994/95;

Ashang 12: R. Schneider…. Fate of introduced DNA in gut: Degradation of ph.acetyl transferas gene from transgenic rape HCN 92…in stomach fluids from pig, chicken, and cow.

=== W142 – W. Doerfler – 1994 ===

De onbewezen aanname, dat DNA verteerd wordt, wordt weerlegd.


Diese Resultate sind bisher in 50 unabhängig voneinander durchgeührten Fütterungsversuchen unter verschiedenen experimentellen Bedingunen …. reproduziert werden.


Wir folgern aus diesen Resultaten, dass selbst ungeschützte M13-DNA in erheblicher Menge das nukleolytische Potential des Gastrointestinaltraktes zu überstehen vermag, and dass wenige Prozent der app1izierten DNA in Form hoch-rekombinationsfähiger Fragmente von bis zu fiber 20 Prozent Lärnge des Phagen-Genoms, also durchaus von Gengrösse, im Kot der
gefütterten Tiere nachgewiesen werden können.

Het vervoederde kan zelfs in kleine fragmenten de bloedbaan van dieren binnendringen.

Eenmaal binnengedrongen, RECOMBINEERT het zelfs (omdat het fragmenten zijn!) en komen zo zelfs aantoonbaar tot expressie.

=== W143 – Watanabe – dec. 1996, 1997. ===

These observations demonstrate that Glufosinate specifically induced APOPTOSIS in het neuroepithelium of embryos.

APOPTOSIS = geprogrammeerde celdood.

Bij de door Hoechst opgegeven NOEL van 10 microgram per ml. (Watanabe-cijfer) werden bij muis embryos welke zich in vitro ontwikkelden in (ratte-)serum geconstateerd, dat de hersencellen uitgebreid apoptosis vertoonden.

Zelfmoord door afscheiding van stoffen, welke de cel inwendig vernietigen; deze zelfmoord wordt gereguleerd door een zelfmoord-gen, dat kennelijk door GFL, wordt aangeklikt.

=== W145 – T. Hoffmann – 1994 ===

EXPERIMENTEEL gevonden:

..Transfer events from higher transgenis plants via the soil to different soil microorganisms.

Dus horizontale overdracht van plant naar schimmel, van dood bodemmateriaal naar schimmel.

=== W146 – Dr Mae-Wan Ho -1996 ===

”’Genetische Modificatie”’ zal geen grotere opbrengst geven om de wereldbevolking te voeden. NIET VOOR DE CONSUMENT

zal de bestaande biodiversiteit waarvan we wezenlijk afhankelijk zijn i.v.m. het optreden van nieuwe plagen en ziekten ondergraven.
(Goede formuleringen om over te nemen).

Schitterende verhalen over horizontale gen-overdracht.

=== W148 – Hwather L. Davis – 1993 orig.===

DNA-based immunization etc.

Dit betekent, dat het vrij DNA ingespoten bij de mens ”’In het menselijke genoom wordt geïncorporeerd”’ en daarna zelfs tot expressie komt, getuige de anti-lichamen tegen het tot expressie gekomen eiwit.

=== W149 – Rainer Schubbert, etc. – 1994 original article ===

Parafrase van de titel.

Hoewel algemeen verondersteld wordt dat DNA snel, efficient en quantitatief wordt gedegradeerd, geïnactiveerd, verteerd tot eenvoudige laagmoleculaire verbindingen, zoals suikers, purine en piridine-basen en fosforzuur, blijkt dit beeld onjuist.

DNA kan alleen door een DNase uit de pancreas worden aangepakt en zelfs VRIJ (dwz. niet verpakt in de te verteren voedseldelen) DNA:
* passeert de darm deels in grote brokken tot 20% van de oorspronkelijke genoom-lengte;
* deze brokken kunnen ook in de bloedbaan worden gevonden.

”’Aangetoond”’ voor een bepaald DNA-stuk Phage M13 met behulp van moderne analyse- technieken.

Elders wordt aangetoond, dat zoogdiercellen competent zijn om deze brokken uit de bloedbaan op te nemen in het genoom (Horizontale gentransfer).
(een bespreking van de medische consequenties door Doerfler elders:)

In het verleden wist men natuurlijk dondersgoed, dat in muizekeutels en in mensenstront DNA zit, zelfs heel veel, maar ”Dit werd toegeschreven aan de inhoud van de levende bacteriën”, waaruit deze stront voor de helft bestaat! Nu kunnen we DNA-stukjes herkennen, we zijn bezig het menselijk genoom in kaart te brengen (100 miljard baseparen!) en nu kunnen we ook een stukje DNA dat via de mond naar binnen komt, in de keutel HERKENNEN. Vandaar dit toch wel baanbrekend artikel!

=== W150 – D. Heitmann.. – 1993 orig.onderzoek ===

Bewijst dat horizontale gentransfer van bacterie naar zoogdier ook zonder promotor mogelijk is!

Dus wijzelf staan ook bloot aan het verkrijgen van de resistentie-genen uit de bacteriën.

=== W151 – M.G. Lorenz en W.Wackernagel – 1994 (W359?) ===

Betekenis van dit rapport:
Hoewel “Natural Transformation” al 35 jaar bekend is werd vòòr Lorenz verondersteld dat één van de voorwaarden voor deze Naturel Transf. was, dat de recipiënt zowel als de donor “competent” waren, d.w.z. in een speciale bereidheidstoestand verkeerden om dit huzarenstukje te volvoeren. Wackernagel toont nu 3 dingen aan:
*1. In de natuur komt “naakt”, “vrij” DNA voor, ontstaan door lytische (verterings-, degeneratie-) processen;

*2. Naakt DNA verrot in de bodem niet, maar persisteert als het zich aan b.v. kleimineraal hecht;
*3. Een competente recipiënt is in staat om dit vrije DNA klei-kristallen af te grazen.

Een bacterie heeft dus in principe de beschikking over de TOTALE GENENPOOL van alle levende wezens (mensen, dynosauriers, mastodonten, maisplanten, alles).

Dus, door antibioticum-resistentie-genen bij planten uitgebreid toe te passen, ga je het milieu voor eeuwen vervuilen, met de mogelijkheid voor bacteriën om deze resistentie op te
pikken.

=== W132 – NAP – Kanamycine rapport – 191 ===

Hieronder volgt slechts een voorbeeld van “stapeling” Parafrase van redenering op blz xxx)

* het verwerven van nieuwe resistentie heeft alleen significante gevolgen als er seclectiedruk is;
* In Nederland wordt (handelsstatistiek) A kg [kanamycine] per jaar verkocht; de selectiedruk moet hier vandaan komen.
* Deze kanamycine komt uiteindelijk terecht in B kg mest van de veestapel; de gehele veestapel levert B kg.
* uitgereden op het land en verspreid over het totale grondoppervlak beschikbaar, daarvoor komt deze B kg terecht in de bovenste 5 cm grond;
* We kunnen dan berekenen dat de concentratie kanamycine in die grond C is;
* Een concentratie C heeft bij experimenten in lab nog juist geen geen meetbare invloed op een bepaalde soort niet-resistente organismen (nog net wel op een andere)
* DUS: het loopt wel los met het gevaar van extra verworven resistentie (Stelling).

Deze OPEENSTAPELING van feiten, premissen en gedachtespinsels IS ZWAK.

Er zijn namelijk stiekem, een paar valse premissen onuitgesproken binnengeslopen (net zoals bij de paradox van Zeno. De valse premisse bij Zeno was, dat de redenering zich in een oneindig continuum kon afspelen (het gebruik van “nooit”) maar de redenering is beperkt tot een eindige tijd en het moment van “inhalen” valt erbuiten).

* Dat het berekeningsresultaat voor totale exacte menging ongunstiger voor de stelling zou uitvallen als onvolkomen menging met hoge concentratie naast zeer lage.
* Dat de werkelijk relevante plaats van de selectiedruk de in cultuur gebrachte bovengrond van Nederland is -andere plaatsen zouden onbelangrijk zijn (b.v. darmen van dieren, opslag-plaatsen van gier);
* Dat de keuze van 5 cm bovengrond een ongunstiger resultaat oplevert dan andere keuzes, zoals bij 1 mm;
* Dat de keuze van 5 cm realistisch is.
* Dat de berekening voor de hele veestapel en het totaal uitgereden oppervlakte ongunstiger uitvalt als voor de betrokken veestapel en het daarbij behorende oppervlak.

In de tijd van Zeno wist men nog niet, dat het optellen van oneindig VEEL dingen soms toch maar een eindig resultaat heeft.
Men meende dat als je er maar bij blijft optellen xxxxx(redactie: volgende regel is weggevallen)

Dit rapport kan niet serieus worden genomen in zijn CONCLUSIES, omdat de conclusie een gevolg is van een opeenstapeling van argumenten, waarbij valse premissen binnen kunnen sluipen.

L. Eijsten.

== Zie ook ==


Archief TSS:  Bezwaarschriften en commentaren van Lily Eijsten.