In Memoriam de heer Robert A. Verlinden

Robert Verlinden, te Bussum (foto Miep Bos)
Robert Verlinden, te Bussum (foto Miep Bos)

Op 16 december 2016 overleed Robert Verlinden, voormalig ondernemer en wereldfietser, aan longkanker. Volgens hem had hij dat gekregen doordat hij vaak bij een aantal schuurtjes op het binnenplaatsje achter zijn huis in Rotterdam stond te pauzeren (hij was geen roker!) waar gewolmaniseerd hout op getimmerd was en waarvan de kankerverwekkende zwarte lijststof Chroom VI uitdampte na elke regenbui. Op last van de gemeente Rotterdam werden de schuurtjes later afgetimmerd met goed hout.

Hij was initiatiefnemer van het Platform Belangen van Consument en oprichter van stichting ter Voorkoming van Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN). Hij overleed thuis in Rotterdam.

We zullen zijn strijdbaarheid en liefde voor de aarde missen.

Samen met o.a. De Gentechvrije Burgers schreef hij namens stichting VoMiGEN talloze bezwaarschriften, zienswijzen en tevens beroepschriften, zowel aan de diverse ministeries, als aan de Raad van State , waar hij een bezwaar tegen een gentech aardappelproefveld van AVEBE samen met Greenpeace in 2004 won.

(Uitspraak).

Na het opheffen van de Actio Popularis in 2005, werd zijn stichting niet meer ontvankelijk verklaard en werd het beroep van zijn stichting en dat van De Gentechvrije Burgers tegen een proef met een gentechvaccin van Intervet met zeer jonge veulens door de Raad van State afgewezen. De Raad had er twee zittingen voor nodig om tot dat oordeel te komen. Wij hadden er en jaar aan gewerkt. Het gentechvaccin bleek later ook nog eens niet te helpen volgens Intervet zelf.

6.4.4 Other information. The study blinding was removed after completion of the last cases. The unblinding did not reveal any (desirable) effect of the vaccine in the vaccinated foals, compared to the control group. It was the intention of MSD to continue the study in 2014 and 2015 but based on the interim analysis and the results of a second study in Germany, it was decided to terminate this study. Bron: veulen-gentech-proef-ierland-gestopt-BIE-1202-Final-Report

Hij stuurde ook bezwaren naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens , o.a. vanwege de toelating tot de EU markt van een gentech anjer met veranderde bloemkleur.

Talrijk zijn zijn acties tegen misbruik van genetische manipulatie, o.a. via duizenden e-mails naar de Internationale politiek en ook naar de koning, naar President Obama en via websites en later door duizenden vlugschriften te laten drukken en daarna zelf uit te delen zowel in Rotterdam als andere plaatsen in Nederland en later ook in Berlijn, waar hij de laatste jaren woonde. Hij hield van persoonlijke gesprekken met mensen, waar hij maar kwam. Ook sprak hij in Berlijn eens 1000 mensen toe en nam het woord tijdens een van de GMO- Free- Conferences in Brussel bij de EU. Hij richtte verschillende politieke partijen op. (Lijst 14 en Lijst 11).

Tevens bezat hij eerder een aantal natuurvoedingswinkels en was voormalig lid van het bestuur van het platform Biologica, lid van de Raad van Advies bij de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO en was plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging in Natuurvoedingswinkels (VWN). Dit was een puur private aangelegenheid waar iedereen zijn zegje kon doen tot de Raad van advies bij de controleorganisatie SKAL geruisloos werd afgeschaft.

Rob : ….Hiervoor is op 1 januari 2002 ook het idee van de algemene wil (La volonté générale) van het privaatkeurmerk EKO, in de vorm van intelligente voordenkers binnen de Raad van Advies, bij de controleorganisatie SKAL, geruisloos afgeschaft. Daarmee ook het recht van de EKO consument om de criteria van het privaatkeurmerk EKO te bepalen. De winkeliers van de natuurvoedingswinkels hebben hun EKO klanten hierover nog steeds niet geïnformeerd.***

Hij benadrukte ten alle tijden dat La Volonté Générale van Rousseau, terug moest komen in de mensenrechten en dat tevens de Actio Popularis, het recht van iedere burger om bezwaar te maken tot aan de Raad van State tegen elk overheidsbesluit, in 2005 is afgeschaft, weer in ere zou moeten worden hersteld.

Volgens hem zorgt de andragogie er voor, dat mensen vanaf een zeer jonge leeftijd (crèches!) in een bepaald patroon worden opgevoed zodat er een gewenst gedrag ontstaat en zij een gehoorzame burger zullen zijn. Hij zelf was van school gestuurd en bleef zo een onafhankelijk denker.

Vaak werkt andragogie (gedragswetenschap) zeer subtiel. Een voorbeeld is: We leerden op school dat Karl Marx in “Das Kapital” verklaarde, dat godsdienst opium is voor het volk. Maar hij schreef in werkelijkheid, dat godsdienst opium van het volk is.

Op het laatst vergeleek Robert andragogie met het terugkeren van “De Golem”.

In één van onze laatste gesprekken zei hij het volgende: “De intellectuele liefde tot God is het belangrijkste.”

“Amor intellectualis Dei”. God als natuur. (Spinoza).

Moge hij rusten in vrede.

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers en webmaster van www.vomigen.eu. (Buiten werking).

Lelystad

miep(a)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

www.vomigen.eu (archief).

* “In 2013 vond een renovatie plaats in mijn straat en de daarachter liggende binnenplaats.
Plotseling kreeg ik het verzoek van de gemeente om de buitengevel aan de kant van de binnenplaats van mijn perceel af te dekken met nieuw hout. Een gesprek met medewerkers van de gemeentelijke plantsoenen dienst die daar werkzaam waren leerde al snel dat men de schuurtje vervaardigt van geïmpregneerd gewolmaniseerd hout, barstens vol kankerverwekkend materiaal zoals arsenicum en chroom VI, wilde afdekken met schoon hout.
Het probleem van geïmpregneerd gewolmaniseerd hout is namelijk, dat wanneer het regent de giftige stoffen uitlogen. Wanneer daarna de zon er op schijnt wasemen deze giftige metaalzuren uit. Wanneer je daar dan aanwezig bent en deze giftige stoffen inademt  dan ben je de pisang. Longkanker is gegarandeerd

** Zie ook www.gentechvrij.nl/bezwaren.html

*** Pas op 14 juni 2007 wordt door minister Verburg, voor het eerst, formeel bevestigd, dat de publieke ruimte van het privaatkeurmerk EKO bij SKAL in 2002 is afgeschaft. (Zie vraag 4  Rob-vragen-aan-Prof-Fresco.)

Lees ook over de broodaffaire betreffende drie biologische bakkers, waarvan hun brood geen ouweltje had, volgens de Consumentenbond leverden kassabonnetjes geen bewijs en werden alle rechtzaken verloren : Wij zien u wel in de rechtszaal, Paul Ruys.

Mr. A.H. (Bert) van Delden, voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en collega commissaris van de Prins van Oranje bij de Nederlandsche Bank, oordeelde in 1994, als president van de Haagse rechtbank, tijdens een kortgeding aangespannen door drie biologische bakkers, dat zij ‘nul komma nul kans’ hadden tot rectificatie van de Consumentenbond. Deze had een ondeugdelijk broodonderzoek gedaan, 2 waarbij het biologische brood in het artikel ‘list en bedrog’ van de Consumentenbond, de nodige minnetjes kreeg. Vervolgens mochten de amices van de heer van Delden beweren dat kassabonnetjes voor de Consumentenbond geen bewijsfunctie hadden. U kunt over deze kwestie die bekend als de ‘broodaffaire’ allemaal lezen in het boek van Mr.P.Ruijs ‘We zien u wel in de rechtszaal’. Wij verloren alle rechtszaken. Zie ook Rob-beroep-tegen-mais-IM-06-006-2008.

Verlinden is deelnemer van de GMO- Free- Conference in Brussel geweest. Hij was voormalig lid van het bestuur van het platform Biologica, lid van de Raad van Advies bij de controleorganisatie SKAL van het privaatkeurmerk EKO en was p.l.v. voorzitter van de Vereniging in Natuurvoedingswinkels (VWN). Hij is oprichter van de stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN). Hij was tevens coördinator en initiatiefnemer en kandidaat nummer 17 op de voormalige politieke groepering van burgers i.p.v. partijleden www.lijst14.nl en kandidaat nummer 1 op www.lijst11.nl. In essentie de intelligentie van de anonieme burger. Beide politieke groeperingen zijn, in strijd met de plichten van de Code de Bordeaux van 1954, door de hoofdredacteuren van de onafhankelijke persvrijheid, de vrijheid om te zwijgen, doodgezwegen en door de overheid en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gediscrimineerd. Zie jurisprudentie Verzoekschrift 35911/09 ‘Verlinden (II)tegen Nederland’ van 8 september 2011. Hoezo Verlinden tegen Nederland? Op 3 november, dus drie weken voor de verkiezingsdatum van 22 november 2006, nam minister Nicolaï, in strijd met de beroepstermijn van 6 weken, een ministerieel besluit om stemmen op afstand mogelijk te maken. Een jaar later concludeerde de commissie stemcomputers o.l.v. Mr. Korthals Altes, dat circa een miljoen stemmen waren zoekgeraakt. *Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.

Lievelingsmuziekstukken van Robert: “Ode an die Freude” van L. van Beethoven en Gustav Mahler: “Das Lied von der Erde ~ Von der Schönheit “.