NÖM Milch wird gentechnikfrei

Oostenrijkse zuivelfabrikant  (NÖM AG ) profileert zich met gentechvrije (gentechnikfrei) producten.
Dit bedrijf biedt dagverse melk aan die gegarandeerd vrij is van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).
Er zal geen genetisch gemodificeerde soja in het voer van de melkkoeien meer gebruikt worden. Een onafhankelijk bureau voert controle hierop uit.

Bron: NÖM AG, 28-07-2005

VS waarschuwt Cyprus

In Cyprus is het plan om genetisch gemanipuleerde producten alleen nog op aparte schappen in de supermarkten beschikbaar te stellen.
De ambassadeur van de VS heeft het parlement gewaarschuwd dat het nemen van deze maatregelen de bilaterale banden met de VS kan schaden.

Bron: Cyprus-Mail, 27-07-2005 

Cover-up over GM DNA in milk

Steeds meer koeien worden gevoerd met genetisch gemanipuleerde soja. De vraag is of dit nu ook in de melk komt?

In dit artikel wordt aangegeven dat onderzoeken, die dit verband leggen, niet in de publiciteit komen.

Citaat:
Syngenta’s GM maize linked to dead cows linked to GM DNA in milk and scientist involved in what appears to be a major cover-up on behalf of big dairy producer. Dr. Mae-Wan Ho

Bron: I-SIS, Mae-Wan Ho:  Cover-up over GM DNA in milk

Australische boeren boos op Bayer

Farmers are outraged at the report that there was 0.01% contamination found in an Australian Barley Board non-GM canola consignment destined for Japan.
“If Bayer Cropscience think that farmers are going to accept losses in markets or additional costs because of these unwanted GM genes, they can think again,” said Julie Newman, National Spokesperson for the Network of Concerned Farmers. “Wake up Bayer, it is a major problem for farmers and markets and because there is a moratorium the problem is for Bayer Cropscience to recall the product.”

Bron o.a.
CBG:  Persbericht 10-08-2005 Australië
Network of Concerned Farmers: http://www.non-gm-farmers.com/

Diverse moties m.b.t. gentech afgewezen

In de Tweede Kamer zijn vandaag een aantal moties over gentechnologie verworpen.
O.a.:

 • 29 404, nr. 9 -de motie-Van Velzen over de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ op het coëxistentiebeleid
 • 29 404, nr. 10 – de motie-Van Velzen over een wettelijke basis voor juridische aansprakelijkheid bij schade door genetisch gemodificeerde gewassen.
 • 29 404, nr. 11 – de motie-Rouvoet c.s. over het niet verlenen van medewerking aan de introductie van ggo-teelten op het vrije veld
 • 29 404, nr. 12 – de motie-Rouvoet c.s. over voorstellen voor producten, afkomstig van dieren die zijn gevoerd met veevoer dat aan de Europese tracerings- en etiketteringseisen moet voldoen
 • 29 404, nr. 13 – de motie-Rouvoet c.s. over de strikte scheiding van de aanvoer en verwerking van veevoer van buiten en vanuit de Europese Unie
 • 29 404, nr. 14 – de motie-Rouvoet c.s. over het aanmerken van Nederland of grote delen daarvan als ggo-vrije zone
 • 29 404, nr. 15 – de motie-Waalkens c.s. over de informatieplicht en het tijdstip van het verstrekken van informatie over het telen van ggo-gewassen
 • 29 404, nr. 16 – de motie-Waalkens c.s. over wettelijke aansprakelijkheid bij (onbedoelde) contaminatie
 • 29 404, nr. 18 – de motie-Duyvendak c.s. over bindende voorwaarden aangaande isolatieafstanden
  29 404, nr. 19 – de motie-Duyvendakc.s. over de financiering van het voorgestelde schadefonds door bedrijven die genetisch gemanipuleerde gewassen telen.
 • Alleen de volgende motie is aangenomen:
  29 404, nr. 17 – de motie-Waalkens c.s. over de normstelling bij zaaizaad en pootgoed

Bron: Tweede Kamer, stenografische verslagen, 28-06-2005

 

Europa verdeeld over gen gewassen

Acht Europese landen mogen de import van genetisch gemodificeerd maïs en koolzaad blijven weren. Dit hebben de milieuministers van alle 25 EU-landen afgelopen vrijdag besloten. De landen waarbinnen het verbod van kracht blijft zijn Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Italië, Denemarken en België.

Binnen de Europese Unie heerst verdeeldheid over de import van nieuwe gen-gewassen. De 25 milieuministers vinden echter dat de afzonderlijke EU-lidstaten zelf moeten kunnen besluiten of ze gen-gewassen toelaten of niet.

Bron: Milieuloket 

Blazer verwijdert tot 90% onkruid

Nieuwe mechanische onkruidbestrijders, waaronder een onkruidblazer, verwijderen tot 90 procent van de opgekomen onkruiden.
Dat werd aangetoond op een demonstratie met innovatieve mechanische onkruidbestrijding gisteren in Ter Apelkanaal.

Bron: Nieuwsgrazer 26-06-2005 (niet meer online  https://www.nieuwsgrazer.nl/article.php?sid=20050526110204582)

Oproep van Friends of the Earth (FOE)

Wordt het jouw land mogelijk gemaakt om riskant gentech voedsel te verbieden?
FOE gelooft dat elk land het recht zou moeten hebben om gentech voedsel te verbieden als er vragen zijn over de veiligheid.
Maar de Europese Commissie denkt er anders over en heeft een stemming ter tafel gebracht om op 24 juni “bans” weg te stemmen die sommige landen hebben ingesteld. U kunt helpen de Commissie te stoppen. Zendt een e-mail, fax of brief naar uw minister van Milieu en dring er bij hem op aan dat hij “Nee” stemt op 24 juni 2005.

Bron Friends of the Earth:  Ban-risky-gm-food (via archive.org)