Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, Wat zijn gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?

Aandacht voor volwaardig, gentechvrij voedsel geproduceerd zonder schade voor mens en milieu

(Bron:  Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, www.gentechvrijvoedesl.nl)

Wat zijn genetisch gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?

Ggg’s vormen een (betrekkelijk) nieuwe categorie landbouwgewassen waarvan in het laboratorium de erfelijke eigenschappen kunstmatig zijn veranderd met gentechnologie. Dat is een techniek waarmee aminozuren kunnen Honing bijworden bijgeplaatst (of weggehaald) in/uit het DNA van een levende cel. Dat klinkt simpel, maar is het in werkelijkheid niet omdat het proces niet goed bestuurbaar is. Elke modificatie pakt dus weer anders uit dan de vorige.

“Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel, Wat zijn gemodificeerde gewassen (ggg´s) precies?” verder lezen

Biotuinen Lelystart van Start

Logo Biotuinen (copyright Biotuinen BV)
Logo Biotuinen (copyright Biotuinen BV)

In juni 2011 is Biotuinen Lelystad van start gegaan.

Biotuinen is gelieerd aan de Stichting Ekopark
Zij telen kleinschalig gezonde, lekkere en aparte groenten en fruit. Je kunt ze dagelijks vers bij ze ophalen.
Er worden op de locatie van Biotuinen ook lezingen gegeven over biologische en Vedische landbouw, die zonder gentech werken.Tuinderij en pluktuin.

“Biotuinen” Lelystad,  Bosweg 40 te Lelystad
website:  www.biotuinen.nl 

Michael Hart Van boer tot boer

Michael Hart, een Engelse boer uit Cornwall, ging naar de VS en interviewde zelf een groot aantal boeren over hun ervaringen met gg-gewassen, en over de markt van beschikbare zaden en herbiciden.
Hieronder staat een bloemlezing vervaardigd door Pete Speller en vertaald door ASEED*).
Wanneer hun in de film wordt gevraagd of ze in tweede instantie nog opnieuw aan Roundup Ready gewassen zouden beginnen als ze die keuze hadden, krabben nogal wat boeren achter hun oren en geven een negatief antwoord. Alleen: in werkelijkheid kan dat niet meer, want die mogelijkheid is ondertussen afgesneden!

“Michael Hart Van boer tot boer” verder lezen

Michael Hart, presentatie 6e conferentie GGO vrije gebieden

Aantekeningen bij de presentatie van Michael Hart, family farmer uit Cornwall, Engeland, gegeven in Gent op de 6e conferentie van GGO-vrije gebieden, september 2010.

Zie ook zijn documentaire  ‘From farmer to farmer’ 

Michael Hart, farmer
Michael Hart

Michael Hart heeft het eenvoudigste gedaan dat hij kon doen, namelijk zelf een kijkje nemen  in de Verenigde Staten en constateren dat die gouden bergen van Monsanto nergens te vinden zijn. Integendeel: Monsanto is de nieuwe feodale heerser van Amerika geworden.
Er wordt de boeren in Europa nu aangepraat dat ze dom en achterlijk zijn omdat ze nog steeds niet meegaan met die nieuwe technieken. In Michael Hart’s documentaire kunnen ze nu zelf zien dat het met die achterlijkheid wel meevalt. Hieronder volgt een aantal punten uit zijn voordracht.   “Michael Hart, presentatie 6e conferentie GGO vrije gebieden” verder lezen

Percy Schmeiser – David versus Monsanto

Trailer van de film ‘David tegen Monsanto’ van Bertram Verhaag, Denkmal Film.
De Canadese boer Percy Schmeiser krijgt in 1998 te maken met Monsanto als zijn koolzaad-gewassen ongewild besmet raken met gentech-koolzaad.

 

(Bron: Werkgroep “Burgers voor gentechvrijvoedsel” Nijmegen 30-7-2010, www.gentechvrijvoedsel.nl)

 

Samenvatting gevaren Gentech Landbouw en gentechvoedsel (van Burgers voor gentechvrijvoedsel)

Samenvatting 

Gentech-landbouw en gentech-voedsel vormen een ernstig gevaar voor de natuur en de mens, omdat

 1. we voldoende aanwijzingen hebben dat het eten van gentech-voedsel de gezondheid van zoogdieren in gevaar brengt;
 2. we zeker menen te weten dat de mens ook een zoogdier is;
 3. de verspreiding van gg-gewassen door wind- en insectenbestuiving een oncontroleerbaar en onomkeerbaar proces is, dat door het instellen van bufferzones niet noemenswaardig blijkt te worden vertraagd, mede omdat ook nog andere transportmechanismen meespelen. Daarmee wordt het voortbestaan van de reguliere en biologische landbouw op de tocht gezet;
 4. we zien dat de productie van gg-zaden in hoog tempo in handen komt van een select groepje multinationals, dat er alles aan doet om volledige controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. Daarmee wordt de keuzevrijheid voor boer en consument volledig ondergraven;
 5. de multinationals op advies van Anderson Consultants alles op alles zetten om bij de consument de risico’s van ggg’s voor gezondheid en milieu onbesproken te laten, maar wel bij de overheid een hele lobby-machinerie in werking hebben gezet om een irreëel, positief verhaal op te hangen over het nut en de ‘noodzaak’ van gg-gewassen. Dit verhaal wordt enthousiast ondersteund door wetenschappers die hun brood verdienen met de ontwikkeling van gentechgewassen;
 6. de nationale overheid het positieve verhaal slikt als zoete koek, vanwege het ‘innovatieve’ sausje waarmee het wordt opgediend en geen enkele behoefte lijkt te hebben om de feiten voor zichzelf in onafhankelijk onderzoek nog eens op een rijtje te (laten) zetten;
 7. van alle gentechwetenschappers er minstens 95% wordt betaald door of via een commercieel, biotechnologisch bedrijf en uit dien hoofde niet in een positie verkeert om veel onafhankelijk onderzoek van betekenis te doen;
 8. de historie ons leert dat de bedoelingen van de gentech-multinationals alles te maken hebben met geld, en niets met een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvan de wereldbevolking beter wordt en die respect heeft voor het behouden van de biodiversiteit op aarde;
 9. er door het gebruik van ggg’s allerlei vormen van sociale ellende ontstaan, variërend van gezondheidsproblemen, via ontwrichting van boerengemeenschappen, tot zelfmoord van boeren die zich diep in in de schulden gestoken hebben voor de aankoop van gg-zaden die toch niet de beloofde opbrengsten hadden opgeleverd die hun waren voorgespiegeld.
 10. het zeer verontrustend is dat er patenten genomen kunnen worden op zaden, waarmee de multinationals een instrument in handen hebben gekregen om
 • een enorm potentieel aan landbouwzaden te verduisteren om vervolgens met een kleine selectie aan zaden de wereldzaadproductie te gaan monopoliseren
 • aldus de zaadprijzen op te drijven, de wereldvoedselvoorziening te ontwrichten en de zaadhandel als melkkoe te gebruiken voor hun ongebreideld winstbejag;
 • onafhankelijk onderzoek door derden te frustreren waarin de prestaties van ggg’s nog op objectieve wijze onder productie-omstandigheden zouden kunnen worden geverifiëerd;
 • met wurgcontracten de belangen van aarde, boer en consument volledig ondergeschikt te maken aan het bedrijfsbelang
ggo = genetisch gemodificeerd organisme
gg = genetisch gemodificeerd(e)
ggg = genetisch gemodificeerd gewas
gentech = biotechnologie die ggo’s oplevert

(Bron: Werkgroep “Burgers voor gentechvrijvoedsel, Nijmegen  23-10-2009, geen website meer).

 

Varkens onvruchtbaar – Burgers voor gentechvrijvoedsel

Varkens onvruchtbaar

Van verschillende kanten komen verhalen van boeren over onvruchtbaarheid bij hun dieren.
Fragment uit ‘Terzake’, Canvas 2007.
N.B. deze video is in 2017 niet meer online beschikbaar.
Documentaire over de praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Over varkens die onvruchtbaar worden na het eten van BT-mais, boeren die boetes moeten betalen omdat hun land verontreinigd is met gepatenteerde gewassen, en over boeren die straks moeten betalen voor elk nieuw biggetje omdat Monsanto de genetische code van het varken heeft gepatenteerd. Uitgezonden op Canvas Terzake Zomer d.d. 9 juli 2007. Nederlandstalig 27.23 min
Zou dit verhaal misschien ook opgaan voor mensen die gentechvoedsel eten?

Gentech (bron werkgroep burgers voor gentechvrijvoedsel)

Gentech

Gentech staat voor gentechnologie, een discipline die zich bezig houdt met het veranderen van DNA (=erfelijk materiaal) in een cel. Elk hoger organisme (inclusief de mens) bezit in elke cel een vast aantal chromosomen. Het aantal genen per chromosoom is wisselend. Bij virussen en bacteriën ligt dat allemaal wat simpeler: die hebben slechts 1 chromosoom met een aantal genen erop. Genen zijn te vergelijken met plakkertjes op artikelen in de supermarkt, waarop een streepjescode is aangebracht. De cel gebruikt de “streepjescodes” op zijn DNA om informatie af te lezen over de productie van eiwitten die het individu nodig heeft om te kunnen functioneren en zich optimaal te ontwikkelen in zijn biotoop (de plek op aarde waar die soort in de regel te vinden is).   “Gentech (bron werkgroep burgers voor gentechvrijvoedsel)” verder lezen

Mae Wan Ho, interview (bron: Burgers voor gentechvrijvoedsel)

Mae-Wan Ho

Portret Dr Mae-Wan Ho
Dr Mae-Wan Ho

Mae-wan Ho haalde haar Bachelor Biologie in 1964 en werd in 1967 Doctor in de Biochemie aan de universiteit van Hong Kong. Ze was postdoctoraal assistent biochemische genetica van 1968 tot 1972 aan de universiteit van California in San Diego. Tijdens deze periode won ze ook een beurs van de U.S. National Genetics Foundation. Vervolgens werd ze senior onderzoeksassistent bij het Queen Elizabeth College in het Verenigd Koninkrijk, daarna docent Genetica en lector Biologie aan de open universiteit van Londen.
In 1999 heeft Ho in Londen het ISIS – het instituut van wetenschap in de maatschappij – opgericht om haar ideeën en die van gelijkgestemde wetenschappers te promoten.  “Mae Wan Ho, interview (bron: Burgers voor gentechvrijvoedsel)” verder lezen

EFSA steunt hetze tegen Séralini-rattenproef en meet dus met twee maten

16 oktober 2012 (bron Werkgroep Burgers voor gentechvrijvoedsel)

Voor het eerst sinds mensenheugenis werd er verslag gedaan van een voedselstudie waarin 200 ratten langer dan de in de EU door EFSA aanbevolen*) termijn van 90 dagen werden gevoerd met het genetisch gemodificeerde maïsras NK603 van Monsanto. Het ras, dat al jaren geleden in de EU werd goedgekeurd, wordt hoofdzakelijk als veevoer gebruikt. De studie in kwestie is van de hand van professor Séralini en medewerkers, van de Universiteit van Caen en het CRIIGEN-instituut, in Frankrijk. Als we kijken naar de uitzonderlijk snelle reactie die pro-gentech wetenschappers en overheidsinstanties zoals EFSA lanceerden na de publicatie van de Séralini-studie, mogen we gevoeglijk aannemen dat de studie als zeer onwelkom en bedreigend werd ervaren door het pro-gentech kamp. De studie constateerde de ontwikkeling van kankergezwellen en vroegtijdige dood bij de proefdieren, vastgesteld over een termijn van 2 jaar. Er werd onderscheid gemaakt tussen de volgende diëten: NK603 (GMO), NK603 + Roundup (GMO+R) en Roundup apart (R). Dat leverde in totaal 20 groepen op,  inclusief de controles, in elke  groep 10 ratten. De mannelijke en vrouwelijke dieren gaven verschillende reacties te zien. Voor een video-impressie van de Seralini-resultaten klikt u hier.

*) en dan alleen nog als een ‘gebrek’ aan ‘wezenlijke gelijkwaardigheid’ met de isogene versie van het gewas daartoe aanleiding zou geven….wat een wetenschappelijk niveau! Wie bepaalt wat ‘wezenlijk gelijkwaardig’ is? Wanneer ontbreekt het aan die ‘wezenlijke gelijkwaardigheid’ ? En hoe isogeen is isogeen precies?

Ratten Séralini proef

Ratten Séralini proef met tumoren
Hoewel de proef was ingezet op het vaststellen van toxicologische effecten, bleken de dieren kankergezwellen te ontwikkelen en vroegtijdig dood te gaan

Na de publicatie van de studie op woensdag 19 september 2012 in het vakblad Food and Chemical Toxicology (2) ontrolde zich binnen enkele dagen het volgende scenario.
“EFSA steunt hetze tegen Séralini-rattenproef en meet dus met twee maten” verder lezen