Zienswijze bezwaar en open brief tegen GGO IM-MV 16-011

Staatssecretaris van IenM, Mevr. S.A.M. Dijksma

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Lelystad, 9 oktober 2017.

Geachte mevrouw Dijksma,

Zienswijze, bezwaar en open brief tegen de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organisme.

Vergunningsaanvraag

Op 2 november 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 16-011.

De aanvraag betreft een klinische studie in patiënten met tumoren waarbij T-cellen van de patiënten of van gezonde donoren ex vivo getransduceerd (genetisch gemodificeerd) worden met een retrovirale vector. Deze vector brengt een gamma-delta T cel receptor tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden aan de patiënten gegeven met als doel het opwekken van een afweerreactie tegen diverse hematologische en vaste tumoren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht. Advertentie.

Opvallend:

Er waren opvallend veel aanvullingen nodig na vragen van Bureau GGO vanwege in eerste instantie een aantal te beknopte en foutief verstrekte gegevens.

Wij dringen er bij u op aan geen toestemming te verlenen voor dit klinisch onderzoek met gentherapeutica, te veel is te onzeker. Want we lezen in enkele recente papers, die door verschillende ziekenhuizen aan u zijn verstuurd het volgende:

“Kinetic Analyses of Stability of Simple and Complex Retroviral Vectors

Fumiko Higashikawa and Lung-Ji Chang1

Department of Molecular Genetics and Microbiology, Powell Gene Therapy Center and University of Florida Brain Institute, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, Florida 32610-0266

Received September 8, 2000; returned to author for revision October 13, 2000; accepted November 7, 2000; published online January 5, 2001

Simple and complex retroviral vectors derived from Moloney murine leukemia virus (MLV) and human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), respectively, are useful tools for gene transfer studies . However, factors affecting the stability of these vectors have not been carefully investigated.

“Chemotherapy-Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Indolent B-Cell Malignancies Can Be Effectively Treated With Autologous T Cells Expressing an Anti-CD19 Chimeric Antigen Receptor.”

James N. Kochenderfer,  2015

“One patient died suddenly as a result of an unknown cause 16 days after cell infusion . CAR T cells were detected in the blood of patients at peak levels, ranging from nine to 777 CAR-positive T cells/L.

SURVEY AND SUMMARY

Molecular mechanisms of retroviral integration site selection

Mamuka Kvaratskhelia1,*, 2014

Clinical benefits were achieved in 17 of 20 patients who displayed transgene expression, restoration of T-cell function and long-termimmunological correction . Unfortunately, severe adverse events occurred in five of the 20 patients, who developed leukemia (158). The associated cancer in these patients was linked to the insertion of MoMLV-based vectors near the LMO-2 protooncogene in four instances and near the CCND2 protooncogene in the remaining case (26–28).”

Enkele verontrustende gegevens: gevaarlijke retrovirussen gebruikt.

“Het gastheerbereik van MoMLV is beperkt tot muizen. Infectie met MoMLV kan resulteren in leukemie. MoMLV wordt meestal verspreid via bloed van muizen, van moeder op nageslacht. Echter, transmissie via kiembaancellen kan ook voorkomen. Infectie, replicatie en uitscheiding In de genetisch gemodificeerde retrovirale vector is het merendeel van de MoMLV sequenties verwijderd om een replicatiedeficiënte retrovirale vector te produceren.

Het virusdeeltje kan slechts éénmaal een cel infecteren, waardoor het effect uitdovend zal zijn. Door het gebruik van het RD114 envelop eiwit, afkomstig van feline xenotropic type C retrovirus, een kattenretrovirus, is het tropisme van de vector verbreed. RD114 gepseudotypeerde retrovirale vectoren hebben een breed gastheerbereik en kunnen cellen van onder andere katten, honden, vleermuizen, konijnen, nertsen, apen en mensen infecteren.”

Blz. 3 OB

Onethisch: Weer embryo´s gebruikt

“De retrovirale transfervector wordt getransfecteerd in HEK 293T cellen (humane embryonale niercellijn). In deze cellen worden met behulp van helperplasmiden de genen coderend voor de gag-pol eiwitten van MoMLV benodigd voor het inpakken van het virale vectorgenoom, reverse transcriptie en integratie, alsmede het gen coderend voor het envelop eiwit van vesicular stomatitis virus tot expressie gebracht. ” blz. 4 OB

Onzekerheden tentoongespreid:

“Replicatiecompetent retrovirus (RCR) Tijdens de productie van de virale vector is er een theoretische kans aanwezig op het ontstaan van RCR. Voor de generatie van RCR zijn minimaal 2 aparte recombinatie gebeurtenissen nodig. Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur voor het ontstaan van RCR met vergelijkbare retrovirale vectorsystemen.

Het is bovendien onwaarschijnlijk dat in de getransduceerde T-cellen recombinatie optreedt tussen de retrovirale vector en humane retrovirussen die mogelijk in de T-cellen aanwezig kunnen zijn, aangezien de mate van homologie tussen deze virussen beperkt is.

Bovendien zijn de donoren en patiënten vrij van HIV, HTLV, Hepatitis B en Hepatitis C virus infecties. In theorie is er ook een mogelijkheid tot het ontstaan van RCR door recombinatie van de virale vector met humane endogene retrovirale (HERV) sequenties. HERV sequenties zijn aanwezig in het humane genoom. Voor recombinatie tussen de virale vector en HERV sequenties is de aanwezigheid van sequentie homologie noodzakelijk.

De virale vector bevat slechts een gedeelte van het retrovirale genoom (de LTR’s en leader sequentie), en dit heeft een lage sequentie homologie met HERV sequenties waardoor recombinatie onwaarschijnlijk is. Tenslotte worden voorafgaand aan vrijgifte de virusbatch en de cellen gebruikt voor virusproductie getest op de aanwezigheid van RCR via een op celkweek gebaseerde test. De kans dat er daadwerkelijk een infectieus RCR aanwezig is in de virusbatch of de getransduceerde T-cellen is op grond van de bovenstaande overwegingen verwaarloosbaar klein”. Pag 6 OB

Leest u ook: New York Times: Immune System, Unleashed by Cancer Therapies, Can Attack Organs.

By MATT RICHTEL DEC. 3, 2016. https://www.nytimes.com/2016/12/03/health/immunotherapy-cancer.html?_r=0

En leest u ook onze zienswijzen en aanvullingen daarop tegen de kenmerken GGO IM-MV 16-003, GGO IM-MV 16-004, GGO IM-MV 16-005, GGO IM-MV 16-006 en GGO IM-MV 16-007. https://www.gentechvrij.nl/Bcel2.html

Wij ondersteunen de volgende stelling:

Richard Strohman is an eminent scientist and former Chair of the Department of Molecular and Cell Biology at Berkeley who stated the problem this way:

“When you insert a single gene into a plant or an animal, the technology will work you’ll get the desired characteristic. But you will also have produced changes in the cell or the organism as a whole that are unpredictable. Genes exist in networks, interactive net- works which have a logic of their own and the fact that the industry folks don’t deal with these networks is what makes their science incomplete and dangerous. We are in a crisis position where we know the weakness of the genetic concept, but we don’t know how to incorporate it into a new, more complete understanding “.

Bron: http://www.davidsuzuki.org/david/downloads/David_Suzuki_Biotech_essay.pdf

Patiënten moeten geholpen worden, maar mensen moeten ook preventief gewaarschuwd worden tegen kankerverwekkende stoffen.

Natuurlijk moeten mensen geholpen worden. Maar er zijn ook alternatieve therapieën die kansrijk zijn en verder onderzocht zouden moeten worden.

Ook zouden mensen gewaarschuwd moeten worden voor schadelijke, kankerverwekkende stoffen*, die zich rondom ons bevinden, zoals geïmpregneerde wolmanzouten schuttingen, dito speeltoestellen, picknicktafels e.d. die Chroom VI en arseen bevatten, en tegen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat dat voorkomt in de urine van vrijwel elke EU en USA burger en ook in moedermelk in de USA.** Glyfosaat en AMPA bevinden zich in talrijke (vooral uit de USA ge-importeerde producten, die vaak geen verplichte labeling hebben, waarop staat dat het product GMO’s bevat of daarvan is gemaakt, en dit vanwege paralelle import), producten die genetisch zijn gemanipuleerd.*** Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Verenigde Naties stelt in een gepubliceerd rapport dat de onkruidbestrijder glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.

“Any politician or scientist who tells you these (GMO) products are safe is either very stupid or lying.” David Suzuki. http://www.davidsuzuki.org/

Blissful ignorant

Uit: “Schorpioenen in de mais, twintig jaar gen-debat”, van Philip van Lelyveld, tenslotte het volgende fragment:

“Rode biotech, toegepast bij de productie van medicijnen, was maatschappelijk geaccepteerd. Omdat het grote publiek vooral blissful ignorant over deze techniek was, werden er vrijwel nooit lastige vragen gesteld.” blz. 30, Adeline Farrelly.

Hoogachtend,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, een Europees Consumentenplatform (The European GMO-free Citizens), en namens die Gentechvrije Burgers. Ook in opdracht van (i.o.) Stichting Ekopark, Lelystad en in opdracht van (i.o.) Wieteke van Dort,  Den Haag. De Gentechvrije Burgers worden ondersteund door: Stichting Natuurwetmoeders, Bussum.

Lelystad www.gentechvrij.nl

* Over kankerverwekkende stoffen:

Uit: Biotechnologie en de dialoog der doven; dertig jaar genetische modificatie in Nederland . Bastiaan C.J. Zoeteman , Miranda Berendsen en Pepijn Kuyper.

Blz 34 Fragment. “Dat de aandacht van het publiek voor recombinant-DNA onderzoek toeneemt, blijkt uit de toenemende interesse van kranten en weekbladen die in deze periode, zij het nog mondjesmaat, artikelen over het onderwerp publiceren. Zo wijdt Elseviers Magazine haar titelpagina in augustus 1977 aan het recombinant-DNAonderzoek. 31. Zowel Borst als Reijnders worden aan het woord gelaten. Reijnders stelt dat het nut van de proeven erg klein is en erg ver weg ligt. Hij denkt dat de vooruitgang op bijvoorbeeld het gebied van kankerbestrijding ook op andere manieren te realiseren is. Borst vindt dat Reijnders “uit zijn nekharen kletst” wanneer Reijnders stelt dat kanker beter bestreden kan worden door alle kankerverwekkende stoffen uit het milieu te verwijderen. Zijn inziens is het zinvoller te achterhalen hoe kanker precies wordt veroorzaakt. Een dieper inzicht in het ontstaan van kanker zou een triomf voor de mensheid zijn. “Ik heb zelf een vast vertrouwen dat het verhoogde inzicht tot veel toepassingsmogelijkheden in de geneeskunde zal leiden.” In Borst en Reijnders zijn twee uitgesproken vertegenwoordigers van de vooruitgangsdenkers en de natuurbewaarders aan het woord. Zie ook http://www.wolmanzouten.nl/

Wolmanzouten logen uit zie de gele kleur van hetarseen onder het hout
Wolmanzouten logen uit zie de gele kleur van arseen onder het hout.

Wolmanzouten, zwartelijststoffen bevattend, is een kankerverwekkend, genotoxisch impregneermiddel, hier geperst in houten rabatdelen. Het arseen lekt uit, zie gele kleur onder het hout. En de Chroom VI wasemt uit als het heeft geregend en de zon er op schijnt en bij mist.

** Drie jaar geleden kwam Friends of the Earth met een onderzoek naar buiten waarin werd vastgesteld dat in 18 Europese lidstaten burgers glyfosaat in hun urine hebben . http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/5/Europarlementariers-plassen-glyfosaat-2802449W/ 12-05-2016.

Tijdens de glyfosaat testen die in opdracht van Moms Across America en Sustainable Pulse werden uitgevoerd, werden ook 35 urinemonsters en 21 drinkwatermonsters uit de hele VS geanalyseerd. Daarbij werden in urine glyfosaatniveaus aangetroffen die meer dan 10 keer hoger waren dan in een vergelijkbaar onderzoek in de EU. Ook de aanwezigheid van glyfosaat in drinkwater lag gemiddeld boven de Europese norm. Het Europese onderzoek werd uitgevoerd door Friends of the Earth Europe in 2013 . knip

In de eerste tests die zijn uitgevoerd naar de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in moedermelk, zijn in drie van de tien monsters hoge doses van het middel aangetroffen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder zwangere vrouwen in de VS door de organisaties Moms Across America en Sustainable Pulse. Het onderzoek toont aan dat glyfosaat in het lichaam blijft en de concentraties van het middel toenemen. Deze bioaccumulatie werd tot nu toe ontkend door zowel de industrie als door regulerende overheidsinstanties over de hele wereld. De resultaten van de tests werden door de website Greenmedinfo.com bekend gemaakt.” Knip http://www.duurzaamnieuws.nl/bestrijdingsmiddel-glyfosaat-duikt-op-moedermelk/ 20-04-2014 Zie ook https://www.gentechvrij.nl/glyfosaat.html

Nu is er ook glyfosaat aangetroffen in vaccins. https://www.ecowatch.com/glyphosate-vaccines-1999343362.html 10 september 2016.

FDA Hides Information on Glyphosate in Vaccines

Posted by Zen Honeycutt, on sept 12, 2017

http://www.momsacrossamerica.com/fda_hides_information_on_glyphosate_in_vaccines

*** https://www.gentechvrij.nl/DossierJumbo_2.html

Nagekomen berichten:

Het bedrog van wetenschappelijk medisch onderzoek.

“Het is bijna onmogelijk geworden om de gepubliceerde klinische onderzoeken in de gerenommeerde medische vakbladen nog geloofwaardig te achten. Ook hoeven we niet te vertrouwen op zogenaamde gezaghebbende medische aanbevelingen. Met veel spijt kom ik langzaam tot deze conclusie na 20 jaar gewerkt te hebben als hoofdredacteur van “The New England Journal of Medicine.”

– Dr. Marcia Angell, medicus en langdurig hoofdredacteur van ‘The New England Medical Journal’ (NEMJ)

“Het bezwaar tegen de wetenschap is zeer helder: veel van de medische literatuur, wellicht de helft, is gewoon niet waar. Beinvloed door onderzoeken met een kleine controle groep, minimale effecten, ongeldige analyses, ongelofelijke belangenverstrengelingen en een obsessie voor de verkoop van medicijnen, is de huidige wetenschap een zeer donkere weg ingeslagen.”

– Dr. Richard Horton, huidig hoofdredacteur van ‘The Lancet’, wat gezien wordt één van de meest gerespecteerde peer-reviewed medische vakblad ter wereld.

Bron fragment: http://leefbewust.nu/het-bedrog-van-wetenschappelijk-medisch-onderzoek/

Dr. Peter Rost, klokkenluider.

Zie ook https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=TrCizlAOBAo Dit gaat over: Dr. Peter Rost.

Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=jB0lL4RmutA

Restore Q & A met dr. Zach bush en Zen Honeycutt.

Bron: AD. “IJsjes van Ben & Jerry’s bevatten mogelijk schadelijke hoeveelheden van het omstreden landbouwgif glyfosaat. Dat stelt een Amerikaanse consumentenorganisatie die ijsjes van dat Unilever-merk in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië onderzocht”.

Frans Boogaard & Natasja de Groot 10-10-17, 11:00 Laatste update: 13:57

“In 12 van de 14 onderzochte ijsjes zaten hoeveelheden van het onkruidverdelgingsmiddel ‘die aanleiding geven tot zorg voor de volksgezondheid’, aldus wetenschapper John Fagan van HRI Labs die het onderzoek leidde”.

https://www.ad.nl/economie/landbouwgif-in-ijsjes-van-ben-en-jerry-s~a10686ad/


Onze aanvulling hierop van 14 oktober 2017.