Persbericht koolzaad GT 73

PERSBERICHT

565 Burgers, waaronder  Wieteke van Dort en Miep Bos, beeldend kunstenaressen, biologisch- en bd- boeren,  BeVaCo (Platform Belangen van Consument), Rotterdam, Stichting Ekopark te Lelystad en Stichting VoMiGEN te Rotterdam, stuurden vorige maand een bezwaarschrift/bedenkingen aan het Min. van VROM tegen het in het milieu brengen door een markttoelating van Roundup Ready (glyfosaat tolerant) raapzaad van de firma Monsanto, event GT73 met een CC naar de Vaste Kamercommissies van VROM en LNV.
De bezwaarmakers vragen zich het volgende af; “Hoe komt het dat deze lente 80 – 90% van de bijenpopulaties in de USA gestorven zijn? De naam die men hieraan heeft gegeven is Collony Colapse Disorder (CCD). USA bijendeskundige Professor dr. Eric Mussen van de Universiteit van California wijt dit in ieder geval aan malnutricion (slechte voeding). Bijen zijn voor hun voeding afhankelijk van gezonde pollen, waar ze ook hun cholesterol uit halen.  Bijen zijn onmisbaar voor zeker 100 gewassen. Dr. Albert Einstein zei het al: “Zonder bijen hebben de mensen nog 4 jaar te leven . ”

Deze ongeruste burgers willen niet dat dit gentech koolzaad , elk ander gentech gewas , dito zaden of andere afleidingen daarvan, geïmporteerd, op de markt gebracht, gecultiveerd (aangeplant) of verhandeld zullen worden in Nederland . Nederland moet gentechvrij blijven , zodat het milieu en de bodem gespaard blijven van gif, ongewilde vermengingen of uitkruisingen van biologisch -, traditioneel – en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische – en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel en wij niet bloot staan aan onverwachte consequenties die inherent zijn aan het planten, verhandelen en consumeren (gezondheid!) van deze gentech gewassen, nu en in de toekomst.

De fijne korrels van het koolzaad kunnen tijdens het transport in het milieu terecht komen, zoals Monsanto zelf opmerkt. (zie bezwaarschrift).

Het herbicide Roundup met het ingrediënt glyfosaat zijn helemaal niet zo milieuvriendelijk en veilig, zie bezwaarschrift.

Koolzaad is een relatief milieuvriendelijk gewas, het behoeft weinig bestrijdingsmiddelen. (Dagblad De Stentor, Spectrum 17-03-2007).

Oostenrijk heeft geprotesteerd tegen deze markttoelating, (meerdere lidstaten plaatsten al vraagtekens bij een eventuele toelating) en sluit zijn grenzen er voor, het land heeft gelijk als zij stelt, dat dit koolzaad niet op de markt mag komen. Er zijn b.v. onvoldoende en gebrekkige toxiciteits- en allergieproeven gedaan en in een te korte tijdsspanne. Verder is men beducht voor ongewilde uitkruising. (Dit is ook van toepassing op de Nederlandse situatie.)

In december 2006 stuurden 260 bezwaarmakers ook al bedenkingen naar VROM n.a.v.  plannen voor gentech maisproefvelden. (Zie krantenknipsel onderaan). Deze bedenkingen worden eventueel meegenomen tijdens het algemene overleg biotechnologie op 18 april in de 2de Kamer. Maar VROM heeft intussen toch al drie beschikkingen afgegeven. Greenpeace heeft verklaard aan het Brabants Dagblad, op 30 maart jl. een voorlopige voorziening te zullen aanvragen bij de Raad van State. Zodat er nog niet geplant kan worden. Zij gaan ook in beroep.

http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article1263111.ece (dode link)

Voor het bezwaarschrift zie:  Koolzaad GT 73 bezwaren (PDF)

Zie ook: Bezwaren 2007

Info: Miep Bos, beeldend kunstenares
miep@gentechvrij.nl
www.gentechvrij.nl

www.wietekevandort.nl

www.vomigen.nl

 

From Humans To Crops: Could Genetic Modification Be Killing The Bees?

http://www.raidersnewsnetwork.com/full.php?news=3585

Show #535: A SPRING OF DYING BEES – 24-03-2007 (8.73 MB)
Listen Now
Guests: Professors Eric Mussen from the University of California , Davis , and Jim Amrine from West Virginia University
Subject: We know what happens with the birds and the bees. But it is the Spring of dying bees, and this leads us to ask, “What happens when there are no bees?”
Topics include why bees are dying in such big numbers this Spring; what might happen to the food chain should we lose our bees; and what solutions might there be to halt the die-off.

http://www.metrofarm.com/mf_Food_Chain_Radio.php

 

Gentechvrij: Protest tegen Proefvelden, in de media

Krant van Flevoland 10 januari 2007.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.