Potentiële DNA schade van Crispr werd ernstig onderschat.

Potential DNA damage from CRISPR has been ‘seriously underestimated,’ study finds.

Potentiële DNA schade van Crispr werd ernstig onderschat.

Fragment: Onderzoek dat maandag werd gepubliceerd suggereert dat  CRISPR-Cas9 een significant groter genetische ramp zal veroorzaken dan experts dachten, zo concludeert de studie. Wellicht genoeg om de gezondheid te bedreigen van patiënten die op een dag een op CRISPR gebaseerd therapie zouden kunnen krijgen.

Eerste gentech onderzoek met CRISPR`d cellen 

Quote: The one U.S. clinical trial using CRISPR’d cells began recruiting patients this year. It will use CRISPR to make immune cells, removed from patients with any of four types of cancer, attack telltale molecules on the tumor cells’ surface.

Fragment:Toen een jongen in 2003 tijdens een Frans gentechtherapie onderzoek leukemie kreeg, omdat het reparatie gen op de verkeerde plaats belandde in zijn genoom (geheel van erfelijke informatie in een cel) en een kanker veroorzakend gen activeerde, is de gentech ontwikkeling aan beide zijden van de Atlantische oceaan jaren gestaakt.

Bron: Statnews. July 16, 2018. Potential DNA damage from CRISPR has been ‘seriously underestimated,’ study finds. By Sharon Begley @sxbegle 

 

Ierland wil een gentechvrij land blijven en verbiedt het telen van GMO´s.

Ierland verbiedt teelt GMO´s
Ierland verbiedt teelt GMO´s

Government approves wider restrictions on the cultivation of Genetically Modified Organisms (GMOs) in Ireland.

Quote:  The Minister for Communications, Climate Action and Environment Denis Naughten: “I believe it is critically important that Ireland takes whatever steps are necessary to maintain our GMO cultivation-free status, which is a key element of our international reputation as a green, sustainable food producer.”

Source: 13-07-2018, Independent Ireland.

Ratten die gevoerd zijn met gentechmais met 2 Bt variëteiten en met glyfosaat resistentie ontwikkelden “leaky stomachs”.

Ratjes proefdieren (c) Miep Bos
Ratjes proefdieren (c) Miep Bos

Rats fed GM stacked-trait maize developed leaky stomachs

Rats fed a triple-stacked trait GM maize engineered for insect resistance and herbicide tolerance developed leaky stomachs, according to a new peer-reviewed paper by Australian researchers.

Quote:  09 July 2018, GMWatch

Ratten die een half jaar gevoerd zijn met 2 Bt variëteiten die resistentie geven tegen insecten en met glyfosaat resistentie ontwikkelden “leaky stomachs” (magen die lekken). volgens een nieuwe Australische  peer reviewed paper.

De onderzoeken door de multinationals zelf duren steeds veel korter.

CRISPR–Cas9 bij therapeutisch gebruik mogelijk kankerverwekkend.

Brief Communication | Published: CRISPR–Cas9 genome editing induces a p53-mediated DNA damage response

Quote of Abstract

“Here, we report that genome editing by CRISPR–Cas9 induces a p53-mediated DNA damage response and cell cycle arrest in immortalized human retinal pigment epithelial cells, leading to a selection against cells with a functional p53 pathway…… ” More

From: Nature Medicine (2018) | Download Citation 

and

Genome-editing tool could increase cancer risk

Published 2018-06-11 17:01. Updated 2018-06-12 09:54

From: Karolinska Institutet.

Quote:

“Therapeutic use of gene editing with the so-called CRISPR-Cas9 technique may inadvertently increase the risk of cancer, according to a new study from Karolinska Institutet and the University of Helsinki published in Nature Medicine. Researchers say that more studies are required in order to guarantee the safety of these ‘molecular scissors’ ……..More

Gentech aardappel, White Russet tm, in de USA niet gelabeld.

Gentechaardappel in de USA niet gelabeld
Gentechaardappel in de USA niet gelabeld.

Deze gentechaardappelen zijn niet goedgekeurd voor de EU markt.

Reclame voor deze gentech aardappel:

In developing the White Russet, proven techniques of modern biotechnology and the potato’s own natural cellular processes were used to accelerate traditional breeding. This technology, termed “Innate“, was developed by the J.R. Simplot Company, a company that has grown and processed potatoes for more than 85 years. ” Source.

Bericht van www.gmofreeusa.org

Menselijke genen veranderen door vaccinatie

Er zijn nu vaccinaties in de pijplijn, die het DNA van de mens zelf veranderen. Dit is zeer gevaarlijk en moeten we niet willen.

Altering human genetics through vaccination

Quote:

“In any such method, where genes are edited, deleted, added, no matter what the pros say, there are always “unintended consequences,” to use their polite phrase. The ripple effects scramble the genetic structure in numerous unknown ways.

Here is the inconvenient truth about DNA vaccines—They will permanently alter your DNA”. More.

Eerste gentechsoja via de UK op de EU markt was niet goed onderzocht.

Demonstratie Den Haag 2000 Rotzoja Congresgebouw
Demonstratie Den Haag 2000 “Rotzoja” Congresgebouw.

The first GM soya approved and  imported on the EU market was via The United Kingdom but there were no good data on the food safety of the soya. All the data came from Monsanto.  More English text below.

Dit gaat over de eerste gentechsoja die in de UK werd goedgekeurd en daardoor op de EU markt kwam. De naam: Event Code : MON-Ø4Ø32-6
Trade Name: Roundup Ready™ soybean.

De Nederlandse Gezondheidsraad (Health Council of the Netherlands) schreef o.a. in 2000 het volgende aan de minister van WVS:

Onderwerp : Advies over de veiligheid van herbicide-resistente soja  GTS 40-3-2
Uw kenmerk : GZB/VVB 2077665
Ons kenmerk : 2000/03VNV, U1599/JW/cb/622-AB
Bijlagen : 2
Datum : 14 juli 2000

“Dit geldt waarschijnlijk voor meer gewassen die met de geladen deeltjesmethode genetisch gemodificeerd zijn. Het lijkt op basis van de huidige stand van de moleculairbiologische techniek niet mogelijk volledige zekerheid te krijgen dat in dit soort genetisch gemodificeerde gewassen geen onbekend extra eiwit gevormd wordt. Dit kan hoogstens aannemelijk worden….” Meer zie hier.

Er is alleen gekeken naar rapporten die Monsanto in mei en juni 2000 bekend maakte. Er werden voederproeven gedaan die slechts één tot 4 weken  duurden en het percentage sojameel (niet de gehele plant) in hun voer was slechts 25%! De Gezondheidsraad drong aan op voedselproeven bij mensen. Dit gebeurde echter niet in het laboratorium maar de burgers werden proefkonijnen.

Omdat deze gentech soja die bestand is gemaakt tegen Roundup in 1995 in het Verenigd Koninkrijk was goedgekeurd, voor markttoelating voor voer en voedsel, gold deze toelating voor de hele EU.  Deze GM-RR-soja heeft  een hernieuwde toelating gekregen in 2012 en in 2022 zal de toestemming verlengd worden na een verzoek van Monsanto (nu Bayer). Want er staat:

(2) “Levensmiddelen die zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 40-3-2, met inbegrip van levensmiddelenadditieven, voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor diervoeding die zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 40-3-2, werden vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1829/2003 in de handel gebracht.

(3) Op grond van artikel 8, lid 1, en artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 mogen producten die vóór de datum van toepassing van de verordening wettig in de handel zijn gebracht, verder in de handel worden gebracht, mits de Commissie hiervan in kennis is gesteld.

Schandalig toch!

English more->>>

“Eerste gentechsoja via de UK op de EU markt was niet goed onderzocht.” verder lezen