Jumbo wederom in de fout met verkeerde labeling gentech producten.

Sinds 2014 wijzen we Jumbo er al op dat de labeling van via “grijze” import verkregen producten uit de USA (parallelle import) te kort schiet. Na ettelijke waarschuwingen van de NVWA is nu weer gebleken dat labeling van gentech producten die verplicht zijn in de EU geen prioriteit heeft bij Jumbo. Zie hier informatie over deze zaak via een andere site met een link naar ons archief.

Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Etiket Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Failure of Monsanto’s drought tolerant maize pushed on Africa – confirmed in US

4 March 2019 Blog GM & Biosafety

The ACB shares with you a blog written by ACB’s Sabrina Masinjila and KBIOC’s Anne Maina *

A recent United States Department of Agriculture (USDA) report confirms what independent biosafety scientists, and African civil society, have been stating all along: Monsanto’s drought tolerant (DT) maize (MON87460) does not work!

The USDA report reveals that performance of corn (maize) varieties transformed with the genetically engineered (GE) trait claimed to be...MORE (Source: 4-03-2019, African Centre for Biodiversity.)

Help Zuid-Afrika vanwege dreigende toelating van 3 giftige gentech maisgewassen tot hun markt.

Help Zuid-Afrika door via email (zie onder) bezwaar te maken tegen drie (giftige) gentech maisgewassen bedoeld om op de markt te brengen in Zuid-Afrika. Help SA to object to 3 GM maize crops to be placed on the market  in SA. Het zijn:

MON 87427 x MON 89014 x MIR 162 x NK 601 x MON 87419

MON 87427 x MON 89014 x MON 810 x MIR 162 x MON 87411 x MON 87419 en

MON 87427 x MON 87419 x NK 601

De gentech maisgewassen zijn bestand gemaakt tegen de herbiciden glyfosaat, glufosinaat-ammonium en het pesticide Dicamba (zie uitleg onder).

Onze bezwaren/our objections van 18 april 2019.

Krantenknipsel uit The Business Day – 8 April 2019.

Lees verder

Solar Geoengineering nu officieel

Onderzoekers van Harvard hebben een plan ontwikkeld om sulferdioxide in de atmosfeer te spuiten om zodoende de opwarming van de aarde te verminderen. Klik op deze link voor de uitleg in een video.

(Bericht van Chemtrails Nederland.)

Source / Bron / Quelle:
RT America
op 10 April 2019
“Researchers at Harvard have developed a plan to spray sulfur dioxide into the atmosphere to reduce global warming. RT America’s Michele Greenstein joins Rick Sanchez to discuss how “solar geoengineering” would mimic the effect of volcanoes and reduce global temperatures.”

Reader – 5G Biologisch experiment

Uitleg waarom 5G beduidend gevaarlijker is dan vroegere generatie draadloze technologie: Het buitengewoon hoge aantal antennes die gepland zijn. De zeer hoge energie-output die gebruikt wordt om zeker te zijn dat het doordringt. Het buitengewoon hoge niveau van pulseren. Het blijkbaar hoge niveau van interactie van de 5G-frequentie met belaste ……” Meer: Verminder Electrosmog.

Zie ook onze site hierover.

Het Brussels Gewest heeft bijzonder strenge stralingsnormen voor telecomtoepassingen.

“De norm van 6 volt per meter leidde in het verleden al tot problemen om snel mobiel internet via 4G in de hoofdstad aan te bieden. De Brusselse normen zijn zo’n vijftig keer strenger dan die van de ¬Wereldgezondheids¬organisatie en de Europese Unie. ‘De Brusselaars zijn geen proefkonijnen waarvan …… ” Bron: 1-04-2019, meer: De Standaard.

Zie ook:
“Brussels Belgium and Rome Municipality Oppose Wireless 5G Antennas”

Quote: Brussels, Belgium and Rome Municipality XII are the latest European municipalities to oppose wireless 5G. The government of Brussels, Belgium blocked raising wireless radiation limits effectively halting the 5G pilot program.  Source:
About Environmental Health Trust (EHT)

En op onze site staat ook meer informatie.

Petities.nl: Stop 5G

1.772 ondertekeningen. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. Bron: A.D. P. Winterman

Je kunt hier tekenen als je ook bezorgd bent.


.

Zie ook hier. (5G and GMO – Partners in Genocide).

En op onze site staat ook meer informatie.