Moratorium op “Gene Drives”voorgesteld door 9th GMO Free Regions Conference

GMO-free Europe
GMO Free Regions Conference calls for a moratorium on “Gene Drives”
#GMOFREEEUROPE #GMOFREE #genedrives #GMO
More than 200 participants from GMO Free Regions throughout Europe, as well as guests from North-America, Asia, New Zealand and Africa (35 nations in total) met in Berlin to discuss new an old challenges of genetic engineering in agriculture as well as the environment at large.
Crispr Cas moratorium voorgesteld door GMO free Regions 2018
Tweet: “Gene Drives” moratorium voorgesteld door GMO free Regions 2018

 

Geef je mening over een EU markttoelating van een gentech sojaboon.

Tweet over markttoelating soja 2018
Tweet over markttoelating soja 2018
Tweet over markttoelating soja 2018 Engels
Tweet over markttoelating soja 2018 Engels

Ga naar de officiële website van de EU.

 • Daar zie je een invulscherm bij de betreffende toelating in dit geval GM soja (Open consultation), klik daar op, niet alle vakken hoeven ingevuld te worden.
 • English

Go to the official website of the EU.

There is a link (Open consultation re GM soybeans)  to a site where you can fill out a form.

You need not fill out all boxes.

Je kunt bezwaar aantekenen tegen hernieuwde EU marktoelating van een gentech anjer “Moonaqua®”.

Nederlandse risico evaluatie (Eng).

 • Een reactie van een Gentechvrije Burger:
 • Sorry, 
 • Maar ik zie de gentech anjer “Moonaqua” niet zitten. Geen enkele gentech bloem overigens. Je weet waar het begint, maar je weet niet waar het eindigt. Het is ermee zoals met exotische planten en vissen  die hier geen natuurlijke vijanden hebben en alles gaan overwoekeren. Je weet niet wat de toekomst brengt mbt de natuur, als de gentech mensen al lang overleden zijn.” Met vriendelijke groeten,
 • English:
 • You can appeal against a renewed placing on the EU market of a GM carnation with altered flower color “Moonaqua”® via 
 • gmoinfo-comments@jrc.ec.europa.eu
 • Please write in the subject line of your email: Comment on Assessment Report C/NL/06/01_001 (Renewal).
 • More info ( klick on “Pending” and search C/NL/06/01_001 see the red text).

Apen gebruikt bij proeven vanwege een klinische gentechproef tegen hemofilie B waar nu een aanvraag van loopt.

Proef dier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
Proefdier. Fotograaf: Sakurai Midori, 23 november 2005.
 • Vergunningaanvraag
 • Op 23 januari 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-MV 18-001.
 • MEER (naar beneden scrollen).
 • Wij vinden dat de mensen die de ziekte hebben, geholpen moeten worden, maar niet via deze onzekere gentechniek. Bovendien is bij een eerdere proef gebruik gemaakt van apen, een kwalijke zaak.
 • U kunt bezwaar maken via een:
 • Handtekeningenlijst insturen vóór 26 juni a.s.
 • Onze zienswijze van 23 mei jl.

Friends of the Earth Australië: CSIRO and the University of Adelaide use Gene Drive experiments to drive species to extinction

CSIRO and the University of Adelaide are being paid by the US military to conduct genetic experiments to drive species to extinction.

A raft of emails obtained through a Freedom of Information request (The Gene Drive Files) have revealed that researchers at CSIRO and the University of Adelaide are part of a US military funded global network researching a risky new genetic modification (GM) technique referred to as gene drives. The intention is to use the technique to drive certain pest species – such as mice – to extinction in certain areas. More..

Take action: Oppose these proposed changes, read how here.

Read their briefing on CSIRO’s gene drive research.

View the Department of Health discussion paper.

Source:  Friends of the Earth Australia.

Korte tekst in het Nederlands volgt hierna.

“Friends of the Earth Australië: CSIRO and the University of Adelaide use Gene Drive experiments to drive species to extinction” verder lezen

Commentaar op nieuwe toelating gentech mais door de EU

We schreven een commentaar op:

Maize MON 87403

EFSA scientific opinion on an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified maize MON 87403 and food and feed produced from this maize.

 • EFSA opinion: 26 April 2018
 • Deadline: 25 May 2018
 • Open consultation
 • SCIENTIFIC OPINION, ADOPTED: 8 March 2018, doi: 0.2903/j.efsa.2018.5225
  Assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-BE-2015-125)
 • U kunt ook nog reageren, niet alle vragen hoeven beantwoord te worden.

“Commentaar op nieuwe toelating gentech mais door de EU” verder lezen