Pleitnota en commentaar daarop

Vanmiddag hebben wij, De Gentechvrije Burgers een hoorzitting gehad om 14.45 u  bij het ministerie van I&W in Den Haag over de hernieuwde aanvraag om een gentech anjer, naam Moonaqua ™  (Dianthus caryophyllus L., line FLO-40685-2) weer op de EU markt te mogen brengen. Wij zijn daar tegen want wij zijn zeer bezorgd.

Natuurlijk ging het weer om belanghebbendheid (zo belangrijk voor de wet, belangrijker dan het gevaar dat je kan lopen als je resistente schimmels inademt en een schimmelinfectie hebt), die je als burger is afgepakt sinds de Actio Popularis is afgeschaft. Maar als je diabetes in de familie hebt, of als je het zelf hebt, ben je dan wel belanghebbend? Stel je voor dat het bestrijdingsmiddel, waartegen de gentech anjers bestand zijn gemaakt, dat ook een geneesmiddel tegen deze ziekte is, op grote schaal gebruikt gaat worden, omdat steeds meer bloemen daar bestand tegen worden gemaakt! Maar er was gelukkig ook Stichting Ekopark uit Lelystad die mogelijk wel belanghebbend is en die door Miep Bos vertegenwoordigd werd en globaal haar commentaar gaf op haar pleitnota. Lindeke Mast van “In goede handen” uit Bussum en Wilbrord Braakman (Voormalig agrariër en biologisch bollenteler en 85 jaar!) uit Schagen legden omstandig en ter zake zeer deskundig uit wat hen er toe bracht bezwaar te maken. Gememoreerd werd dat een anjerkweker drie jaar geleden het volgende zei: “Die blauwe anjer is helemaal geen verrijking van het assortiment”. Verder kregen we alle gelegenheid van de ambtenaren van het ministerie van I&M, om onze zorgen te ventileren. Uitslag over 6 weken. Hier is de pleitnota , die op 12 maart voorgelezen zou worden tijdens een telefonische hoorzitting, maar er geen hoorzitting bleek te zijn en hier het commentaar op de pleitnota. Zie ook het (verkorte) persbericht. Alle uitgebreide informatie ziet u hier.

Nieuwe telefonische hoorzitting Moonaqua ™

Anjer omg gmo Miep Bos 2015

Alle info. A.s. donderdag 21 maart 2019 vertegenwoordigt Miep Bos Stichting Ekopark, Wieteke van Dort en De Gentechvrije Burgers weer tijdens een telefonische hoorzitting met het ministerie van I&W vanwege de gentech anjer Moonaqua die opnieuw een markttoelating zal krijgen via Nederland! De hoorzitting zou eerder gehouden worden op 12 maart maar ging plotseling niet door. Miep Bos hoorde dat pas toen de tijd (14.30 u) al ruim overstreden was. Nu is er een tweede hoorzitting gepland in Den Haag met Wil Braakman en Lindeke Mast in Den Haag en Miep Bos aan de telefoon.

Miep heeft op verzoek van het ministerie haar pleitnota al opgestuurd en zal daar commentaar op geven. Een fragment:

Wist de staatssecretaris deze feiten in het onderstaande bericht over schimmels (die ook voor kan komen als anjers worden besproeid met azolen, waar schimmels weer bestand tegen kunnen worden, zie onze open brieven en een email van Florigene zelf over schimmels)?

We kregen het volgende bericht van Jeffrey Smith van het Institute of Responsible Technology via email over schimmels.

De tekst hebben we u al gestuurd, we willen een kleine samenvatting geven:

“Ik (Jeffrey Smith) ga het niet alleen hebben over enige van de gezondheidsonderwerpen vanwege schimmel die gerelateerd zijn aan GMO´s en Roundup in ons voedsel, ik onthul het weinig bekende feit over de impact van Roundup op schimmels in de lucht. Een vriend  verzamelde monsters van de lucht genomen in een gentech maisveld en gentech sojaveld in Iowa (bestand tegen Roundup). Hij gaf de monsters aan een laboratorium voor onderzoek en vertelde niet waar hij die vandaan had. Het laboratorium schreef terug en waarschuwde krachtig. De luchtkwaliteit was zo gevaarlijk dat mensen hieraan nooit blootgesteld dienden te worden behalve als het echt noodzakelijk was en dan slechts in een korte tijd.”

Onze vraag: Geldt dit voor alle bestrijdingsmiddelen (Denk aan azolen en de drift)?

Laatste nieuws: 07 maart 2019. Bron: Nu.nl

“Studies over de mate van giftigheid van het omstreden onkruidgif glyfosaat en hoe kankerverwekkend dat mogelijk is, moeten openbaar worden gemaakt. Het besluit van de European Food Safety Authority (EFSA) om die studies geheim te houden, is door het Gerecht van de Europese Unie teruggedraaid.”

Help Zuid-Afrika door bezwaar te maken tegen drie Gentech maisrassen bedoeld voor teelt.

De maisrassen zijn bestand gemaakt tegen de herbiciden glyfosaat, glufosinaat-ammonium en DAS-40278-9.
2,4-D, een ingrediënt van dit laatst genoemde herbicide werd uitgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog en is een van de oudste herbiciden die nog steeds op de markt zijn. Het is één van de twee actieve bestanddelen van Agent Orange, het beruchte ontbladeringsmiddel tijdens de Vietnamoorlog.
(Bron.) Je kunt je bezwaren sturen naar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Landbouw en Bosbouw: GMOAppComments@daff.gov.sa

De mededeling is op 17 februari 2019 gepubliceerd in een Zuid-Afrikaanse krant. Volgens ACB is de deadline 1 april 2019 (volgens de Registrar).
Ook in het Nederlands. Meer informatie klik hier (naar beneden scrollen).

Zuid-Afrika tegen GMO´s. Photo from here.


Help South-Africa against the field release of three GM Maize´s.
One of the ingredients of the herbicide Das-40278 where these maize´s have resistance to, is 2,4-D and was invented in the chemical boom during World War II, making it one of the oldest herbicides that’s still legally on the market today. It was one of the two active ingredients in Agent Orange, the notorious Vietnam War defoliant. (Source).
The first mentioned maize will be planted in South Africa, you can still have your say also with connection to the other two, mail to GMOAppComments@daff.gov.sa Published 17th of February 2019, deadline date 01-04-2019 (says ACB, according the Registrar.) More info (scroll down).

We got the information from a Tweet from:

The ACB this is an NGO committed to dismantling inequalities in the food and agriculture systems in Africa through the promotion of agroecology and food sovereignty.Johannesburg, South Africa acbio.org.za More on Facebook.

SAMPLE OBJECTION LETTER to the Dow application. Due 01 April 2019. You can find a sample objection letter to use on this website.

Further genetically engineered ‘maize monsters’ about to be approved for import

Quote: “The recent EFSA opinions published in January 2019, deal with two approval applications for maize developed through cross-breeding to combine several genetically engineered traits. The plants are resistant to up to four groups of herbicides (glyphosate, glufosinate, 2,4-D and AOPP) and produce up to six insecticides.” Source: Testbiotech, 02-26-2019.

Pdf. English Press Release

Pdf. Deutsch Pressemitteilung

Genetisch gemanipuleerde “Maismonsters” staan op het punt goedgekeurd te worden voor import.

De recente EFSA opinies die in januari 2019 zijn gepubliceerd gaan over twee goedgekeurde aanvragen voor mais die zijn ontwikkeld door meerdere kruisingen en het combineren verschillende gentech eigenschappen. De planten zijn resistent tegen de vier herbicide groepen (glyfosaat, glufosinaat-ammonium -GLA-,2,4-D en AOPP) en produceren meer dan 6 insecticiden.

Onze opinies en van o.a. Testbiotech:

Maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9

Maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9

The first mentioned maize will be planted in South Africa, you can still have your say, also on 2 other maize´s to be planted.

We got the information from a Tweet from:

The ACB this is an NGO committed to dismantling inequalities in the food and agriculture systems in Africa through the promotion of agroecology and food sovereignty.Johannesburg, South Africa acbio.org.za More on Facebook.

One of the ingredients of the herbicide Das-40278 where these maize´s have resistance to is 2,4-D and was invented in the chemical boom during World War II, making it one of the oldest herbicides that’s still legally on the market today. It was one of the two active ingredients in Agent Orange, the notorious Vietnam War defoliant. (Source).

Palmer amaranth resistance to 2,4-D and dicamba confirmed in Kansas

Details Published: 05 March 2019

Recent research at K-State has confirmed the occurrence of dicamba and 2,4-D resistance in a Palmer amaranth population collected from a long-term conservation tillage study at the K-State Agronomy Ashland Bottoms Experiment Field  in southern Riley County. (Source).

The first mentioned maize will be planted in South Africa, you can still have your say also with connection to the other two, mail to GMOAppComments@daff.gov.sa Published 17th of February 2019,
deadline date 01-04-2019 (says ACB, according the Registrar.) See for info here below:

De eerst genoemde mais zal nu samen met nog twee gentech mais worden geplant in Zuid-Afrika. Een van de ingrediënten van de gebruikte pesticide
Das-40278 waar deze 3 gentech mais tegen bestand zijn gemaakt is 2,4-D en werd uitgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog en is een van de oudste herbiciden die nog steeds op de markt zijn. Het is één van de twee actieve bestanddelen van Agent Orange, het beruchte ontbladeringsmiddel tijdens de Vietnamoorlog.
(Bron.) Nu is net bekend geworden dat Palmer amaranth bestand is geworden tegen deze herbicide, als deze plant er tegen bestand is, is het einde oefening voor herbicide resistentie van gewassen. Want er blijven bij deze plant geen andere opties over, zij is overal resistent tegen geworden.

Wij stuurden een email naar het Ministerie van Landbouw van Zuid-Afrika. We zullen nog aanvullingen sturen.
Volgens ACB is de deadline 1 april 2019 (volgens de Registrar).

Source: African Centre for Biodiversity: What you should know about 2,4,-D herbicide.
War Chemical 2,4 D GM maize in SA: in the fields and coming to our plates soon.

Advertentie van het Zuid-Afrikaanse ministerie van landbouw

07-03-2019, our email to the South African Ministry of Agriculture:

Comments are also because of Maize DAS-40278-9.

L.S.,

We, The European GMO-free Citizens, want to object against the intended release of Maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 and Maize NK603 x DAS-40278-9

 in the open fields of South-Africa. When you do so we will never buy seed, food, feed and all other applications from this GM maize.

We will put our objections on the internet, Twitter, Facebook and our website. See for our comments and objections and that from others to the EFSA https://www.gentechvrij.nl/wp-content/uploads/2019/03/Mais-plant_gmo-public_consultations-comments_mon-89034-x-1507-xnk-603x-das-40278-9-2019.pdf these will also be our comments and objections to you.

Regards,

Mrs. Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens and Farmers (De Gentechvrije Burgers en Boeren, Europees Consumenten Platform)

Lelystad

The Netherlands

EU

www.gentechvrij.nl

Hier is weer een klassieker: opnieuw goedgekeurd voor de EU markt: Koolzaad T45, terwijl het niet meer verbouwd wordt, geef je mening!

Dit gentech koolzaad wordt sinds 2005 niet meer verbouwd maar wordt soms nog wel teruggevonden in gewoon koolzaad. Wij denken het volgende: Door het goed te keuren voor de EU markt voor wat betreft voedsel en veevoer voorkomt men een claim als het toch in voedsel wordt aangetroffen.

Zie ook
Franse en Duitse boeren vernietigen koolzaadgewassen nadat er gentech gevonden is in zaad van Bayer.

COGEM: “The requested authorisation covers import and processing of T45 resulting from the commercialisation of T45 in other countries until 2005 (adventitious presence).
COGEM is of the opinion that the adventitious (=toevallig) presence of T45 in commodity rapeseed poses a negligible risk to the environment in the Netherlands.

hoorzitting markttoelating koolzaad
hoorzitting markttoelating koolzaad T73
We gingen eerder voor een hoorzitting naar het toenmalige ministerie van VROM voor een soortgelijke koolzaadtoelating nl. de T73. Greenpeace had geen bezwaar gemaakt, dat vonden wij erg vreemd. De voorzitter Mr. Span zei dat we voor steun maar naar het Europees Parlement moesten gaan, dat hadden we gedaan, maar die zeiden dat we maar bij de Tweede Kamer moesten aanbellen. Daar zeiden ze dat we maar naar het EP moesten gaan…zucht.

Oilseed rape T45

EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified oilseed rape T45 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003.

Please sign this petition against Pioneer Hi-Bred’s application for open field trials of RNAi/gene silencing (DP-566113-9) GM maize

Source: African Centre for Biodivercity

Closing date 18 February 2019

Say no to open field trials of new, untested gene silencing technology

Please support the African Centre of Biodiversity’s objection by signing and commenting on this petition against Pioneer Hi-Bred’s application for open field trials of RNAi /gene silencing (DP-566113-9) GM maize.
Press Release

Please support collective efforts to prevent the release of a new type of GMO in South Africa. Pioneer Hi-Bred RSA (Pty) (DuPont) has applied for a permit to grow the GM maize event DP-056113-9 in open field trials. This GMO makes use of new and risky RNA interference (gene silencing) technology. This GM maize event is being developed as part of the Seed Production Technology for Africa (SPTA) project to provide maize parent lines to seed breeders with sterile pollen for the mass production of hybrid maize to supply smallholder farmers.

Biowatch is concerned about this application for a number of reasons contained in our objection
here.

Steun het African Centre of Biodiversity’s bezwaar door de petitie te tekenen en commentaar te geven vanwege de voorgenomen gentechveldproeven van Pioneer Hi-Bred met RNAi/gene silencing van gentech mais. Meedoen kan tot 18 februari 2019. Lees ook het persbericht (Eng.)

Petition from Africa

We schreven nog drie bezwaren tegen markttoelatingen van GM mais (2x) en GM soja

U kunt ook in uw eigen taal vertellen dat u het niet wilt eten. niet alle velden hoeven ingevuld te worden. Zie de deadlines. Bron.

English:
You can have your say about placing on the EU market of GM soy and two GM maizes. The EU GMO-free Citizens do not consent! Not every question needs to be answered + use your own language! Source.

Maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses. EFSA opinion: 16 January 2019 Deadline: 15 February 2019 Add your comments
Maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113). EFSA opinion: 14 January 2019 Deadline: 13 February 2019 Add your comments
Soybean A2704-12 EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA opinion: 14 January 2019 Deadline: 13 February 2019 Add your comments

Bezwaren 2019

Het jaar opent met het vervolg op de hernieuwde toelating van de gentech anjer Moonaqua tm. Alle info tot nu toe.

EU vraagt uw mening over een gentech mais bestand tegen giffen.

Open Consultations

Maize Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 and subcombinations, for food and feed uses.

Onze bezwaren van 17 april 2019.

Aanvullingen en verbeterde links, die niet meer bleken te werken van 19 april 2019.

Ecuador is een Gentechvrije Zone

De rechter in Ecuador heeft het ministerie daar verzocht alle gentech gewassen te verbranden die illegaal worden verbouwd. Ecuador is namelijk een gentechvrij land. Omdat dat ministerie nog in beroep kan, richt men zich eerst op gentech soja die illegaal is aangeplant en waarbij Roundup wordt gespoten. Maar de strijd tegen de gentech anjer die daar in kassen wordt gekweekt gaat ook door. Dit schreef Mevr. E. Bravo ons via Twitter.

Op 10 januari 2019 stuurden we een antwoord op een brief van 21 december 2018 (net voor de Kerst!) aan de Juridische afdeling van I en W met een aantal verzoeken om machtigingen en uitleg over Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers. We mochten er 4 weken over doen. We verzoeken in die aangetekende brief om telefonisch gehoord te worden. Vandaag 26 januari 2019 nog steeds geen datum ontvangen voor een telefonische hoorzitting. Intussen data genoemd. De eerste datum ging onverwachts op het laatste moment niet door een tweede datum op 21 maart 2019 wel. Lees de
Pleitnota en commentaar daarop behandeld tijdens de hoorzitting.

Anjer omg gmo
Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009
Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009


Beschikkingen die in 2019 afkwamen:

1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 16 mei 2018 een aanvraag, gedateerd 14 mei 2018, van het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 18-003.
1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op een klinische studie in patiënten met glycogen storage disease type Ia (GSDIa). GSDIa is een ernstige, erfelijke, metabole ziekte. GSDIa wordt veroorzaakt door mutaties in het G6PC gen, dat codeert voor glucose-6-phosphatase-α (G6Pase). G6Pase is een enzym dat voornamelijk in de lever en niercortex tot expressie komt en betrokken is bij het glucose metabolisme. Patiënten met GSDIa hebben hypoglykemie en kunnen ernstige complicaties krijgen indien de ziekte niet wordt behandeld. De huidige behandeling van strikt dieet of levertransplantatie is echter niet toereikend.

Wij schreven een (verbeterde) zienswijze. Zie ook de Beschikking.

1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 20 juni 2018 een aanvraag, gedateerd 18 juni 2018, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 18-009.
1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met maligniteiten, die B cell maturation antigen (BCMA) tot expressie brengen, ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector. Deze vector brengt een transmembrane, chimere anti-BCMA receptor (anti-BCMA CAR) tot expressie. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen deze maligniteiten.

Wij schreven een zienswijze. Zie ook de Beschikking.

1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 4 juli 2018 een aanvraag, gedateerd 28 juni 2018, van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V., te Utrecht ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 18-010.
1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op klinische studies waarin autologe T-cellen van patiënten met B-cel tumoren ex vivo getransduceerd (genetische modificatie) worden met een lentivirale vector welke een transmembrane, chimere anti-CD19 receptor (anti-CD19 CAR) tot expressie brengt. De getransduceerde T-cellen worden weer teruggegeven aan de patiënten met als doel het induceren van een afweerreactie tegen de B-cel tumoren.

Wij schreven een (verbeterde) zienswijze. Zie ook de Beschikking.

1.1 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 14 september 2018 een aanvraag, gedateerd 12 september 2018, van het Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam te Rotterdam ontvangen. Deze aanvraag heeft het kenmerk IM-MV 18-015.
1.2 Het gaat om een aanvraag om een vergunning voor doelbewuste introductie voor overige doeleinden, als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo). De aanvraag heeft betrekking op een klinische studie in patiënten met Hemofilie A (bloederziekte). Hemofilie A is een ernstige, erfelijke bloedziekte veroorzaakt door een tekort aan functioneel factor VIII (FVIII). De ziekte treft ongeveer 1 op de 5.000 mannelijke pasgeborenen. Factor VIII is een eiwit dat noodzakelijk is voor bloedstolling. De ernst van de ziekte is afhankelijk van de resterende hoeveelheid FVIII die in de bloedbaan aanwezig is.

Wij schreven een zienswijze. Zie ook de Beschikking.

Wij geven nog wel commentaar op: Open Consultations

Maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses. EFSA opinion: 16 January 2019 Deadline: 15 February 2019 Add your comments
Maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113). EFSA opinion: 14 January 2019 Deadline: 13 February 2019 Add your comments
Soybean A2704-12 EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified soybean A2704-12 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA opinion: 14 January 2019 Deadline: 13 February 2019 Add your comments
Maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 Scientific opinion on application for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and subcombinations for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto (EFSA- GMO-NL-2016-131) EFSA opinion: 8 July 2019 Deadline: 8 August 2019 Make comments
Soybean MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 Scientific opinion on application for authorisation of genetically modified Soybean MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 for food and feed uses submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto (EFSA- GMO-NL-2016-135) EFSA opinion: 5 July 2019 Deadline: 8 August 2019 Make comments
Bron EU.

Meer over deze twee zie hier.

In gelijk gesteld door EFSA, link was fout

De goede link en de verlenging van de deadline van 8 september tot 26 september.

We kregen samen met Christoph Then van Testbiotech vandaag een email van de EFSA dat onze klacht eindelijk is gehoord. Na veel emails naar steeds verkeerde invulformulieren, het bekende kastje naar de muur, kregen we eindelijk bericht dat er nu een goede link is naar een Scientific Opinion van de EFSA en dat de deadline is opgeschoven. Zie voor verdere details over de gentech 5 gestapelde maisaanvraag die via Nederland loopt, hier.

19 september 2019.

U kunt reageren op een toelating van de gentech anjer (FLO-40685-2, Florigene® Moonvista™ tot de EU markt via Nederland

5 September is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) vergunning verleend, met kenmerk GGO C/NL/13/02. De beschikking is op 16 september 2019 aan Suntory Holdings Limited verzonden.
Op 21 oktober 2013 had Suntory Holdings Limited een aanvraag ingediend.
Het zijn snijbloemen van een anjer met gewijzigde bloemkleur. (uit de bekendmaking.)

Alle info database GGO´s. Tweede kolom. Alles over onze petitie hierover en het bezwaar dat wij hebben verzonden.

———————————————————————————————————Hier stoppen onze zienswijzen, genoeg is genoeg. We hebben alles gezegd wat er gezegd kon worden sinds 1997 en er wordt niet geluisterd. Waar is het Nederlandse morele kompas gebleven? De enige onderwerpen waar we ons nu nog mee bezig gaan houden zijn de gentech anjers en EU consultations. En als het iets heel belangrijks betreft ook een bezwaar naar het Ministerie van I&W.

PERSBERICHT Over de vernieuwde toelating van de gentech anjer Moonaqua™

Schilderij No GM Carnation

De beslissing op het bezwaar is bekend.

Verkort persbericht

Pleitnota en commentaar daarop genoemd op 21 maart tijdens de hoorzitting in Den Haag. (Conference Call).

Tel. hoorzitting Moonaqua ™ uitgesteld tot 21 maart a.s.

Lelystad, 12 maart 2019. Vanwege onverwachte omstandigheden bij het ministerie van I&M is de telefonische hoorzitting die vandaag zou plaatsvinden vanwege het bezwaar van de Gentechvrije Burgers tegen de vernieuwde EU markttoelating van de gentech anjer Moonaqua ™ uitgesteld tot nadere orde. Miep Bos zat voor niets te wachten op een telefoontje. Na bij de betreffende ambtenaar telefonisch te hebben ingesproken, kreeg zij later een telefoontje dat het was uitgesteld en er werden excuses gemaakt. De nieuwe datum is 21 maart a.s. om kwart voor drie. Het wordt waarschijnlijk en conference call want er zitten tegelijkertijd ook twee mensen in Den Haag bij het ministerie voor deze hoorzitting. Het zijn Lindeke Mast en Wilbrord Braakman, die al eerder in 2015, een dergelijke hoorzitting meemaakten. JournalistToine Heijmans maakte daarvan een verslag voor de Volkskrant.

2015, hoorzitting over twee gentech trosanjers, na afloop, v.l.n.r. Wieteke van Dort, Wil Braakman, Miep Bos, Maria Lieve (St. Ekopark) en Lindeke Mast. Foto Toine Heijmans, volkskrantjournalist.
Tweet hoorzitting Moonaqua

For the English text click here. Voor een afbeelding  van de gentech anjers, klik hier.

De pleitnota die ik op dinsdag 12 maart 2019 ga voorlezen is na 12 maart hier te lezen.

De Gentechvrije Burgers hebben in 2009 al eens een zienswijze nog één en één van Wieteke van Dort aan de EU gezonden en een bezwaarschrift geschreven aan het toenmalige ministerie van VROM vanwege de toelating van de gentech anjer Moonaqua ™, de lichtste kleur (licht lila) van de Moonserie, eerst van Florigene Ltd. uit Australië, nu verkocht aan Suntory Ltd. uit Japan, op de EU markt. Hun pleitnota van toen met opmerkingen van mensen uit het buitenland kun je hier lezen.

Column uit 2009 over het eerste bezwaar

De Gentechvrije Zone 19

Onlangs schreef ik als woordvoerster van The European GMO-free Citizens een bezwaarschrift tegen een gentech anjer met veranderde bloemkleur, de Moonaqua TM van Florigene. Daarna liet ik een korte tekst hierover vertalen in het Engels, Portugees, Duits, Italiaans en Frans. Vooral veel mensen uit Portugal reageerden op mijn oproep. Nu blijkt de anjer het nationale symbool van de Portugese Anjerrevolutie uit 1974 te zijn. Heel snel kon ik 20 Portugese sites vinden waarin aandacht geschonken werd aan uma petição sobre cravos OGM com a cor alterada” (Bioterra). Er kwamen verder reacties uit Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, USA, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland. Ook mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society ondertekenden het bezwaarschrift, alsmede de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC, en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside; verder tekenden o.a. Le Centre d’Information sur l’Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE) ; Ludovic Desbrus président de AgriBioArdèche (Ardèche France); Sebastian Mezger van RAPUNZEL NATURKOST AG;  de OGM Dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM; en Union of International Associations uit Brussel. Foto: Wethouder Nuijt krijgt DVD over Monsanto (fabrikant van het giftige Roundup dat in Lelystad wordt gebruikt) aangeboden door Anita de Harde en mij.

Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009
Column over Moonaqua tm in de krant van Flevoland van Miep Bos in 2009

Na tien jaar

Na 10 jaar wil het ministerie van IenW deze geknutselde en kreupele anjer opnieuw tot de EU markt toelaten. Dat moet elke 10 jaar opnieuw gebeuren. Daarom kon een ieder bij de EU zijn mening hier over geven. Daarna konden mensen nog verder gaan met een bezwaar ter attentie aan de Juridische afdeling van het ministerie. Wij hebben dat gedaan. Lees hier ons eerste bezwaarschrift van 9 december 2018, hier het derde (aangetekend) van 20 december 2018, dat het tweede van 12 december 2018 corrigeert en vervangt met aanvullingen en hier het vierde en laatste van 28 december 2018. Het bezwaar loopt nog. We stuurden op 10 januari een antwoord op een brief van de Juridische afdeling van het ministerie van 21 december 2018. We willen telefonisch gehoord worden en hebben al wat vragen opgesteld. Hier kun je de Beschikking van het ministerie van IenW vinden.

Spontane verandering in DNA

Er schijnt in 2017 ten opzichte van 2009 iets spontaan veranderd te zijn in het DNA van de gentech anjer Moonaqua ™ en dat heeft er niet toe geleid dat de anjer verboden is omdat die toch niet giftig zou zijn geworden. Maar het wijst er wel op dat de gentech anjer niet stabiel zou zijn.

Andere onbedoelde, afwijkende bloemkleuren, “missers”

“Off-types. From 2011, it was noted in both Ecuador and Colombia production that line FLO-40689-6 contained plants which produced purple flowers (off-types). Since early 2017, approximately 2.5 % of this production consisted of this off-types. These off-types are not exported to the EU. Experiments demonstrated these off-types to exhibit a changed anthocyanin profile and a changed flower morphology. The unique identification test validated by JRC was positive for both FLO-40689-6 and its off-types and thus shows the off-type to be transgenic.” 

Bron:  Assessment report of the Netherlands  CA.

Vanaf 2011 werd er geconstateerd dat er zowel in Ecuador als in Colombia dat lijn
FLO-40689-6 planten bevatte, die paarse bloemen produceerden (dus afwijkende planten, de zogenaamde off-types, de bedoeling van Moonaqua is licht paars, je zou toch kunnen concluderen dat de gentech anjer eveneens niet stabiel is, eigen toevoeging). Sinds begin 2017 bestond 2,5% van deze productie uit off-types. Deze off-types zijn niet geëxporteerd naar de EU. Experimenten toonden aan dat deze off-types een veranderd anthocyanine profiel en een veranderde bloem morfologie (de structuur en vorm van de bloem) vertonen. De unieke identificatietest gevalideerd door middel van JRC was positief voor zowel voor FLO-40689-6 en voor haar off-types en dus laat zien dat de off-types transgeen zijn.


Labeling alleen op de plastic verpakking, volgens de Beschikking van de Commissie niet voldoende

De plastic verpakking wordt er meestal door de bloemist afgehaald. En als hij/zij er een bloemstukje, grafwerk of bruidsboeket van maakt, weet niemand dat het gentech anjers zijn. Volgens Florigene wordt het te duur om een label aan te brengen om elke bloem. Onze conclusie: Er zouden volgens de wet kleine flyers bij gentech anjers moeten worden uitgedeeld als je ze zou willen kopen, waarop staat dat het gm anjers zijn, die je niet kunt eten, zodat je weet wat je koopt? Nu staat het alleen op de verpakking die in de bloemenwinkel weg wordt gegooid en de uiteindelijke gebruikers tasten in het duister.

(10) De voorgestelde etikettering dient een mededeling op een etiket of in een begeleidend document te omvatten om de exploitanten en de eindgebruikers erop te wijzen dat de snijbloemen van Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12, niet voor consumptie door mens of dier of voor de teelt mogen worden gebruikt.

e) op een etiket of in een bij het product gevoegd document worden de woorden „Dit product is een genetisch gemodificeerd organisme” of „Dit product is een genetisch gemodificeerde anjer” en de woorden „niet voor consumptie door mens of dier of voor de teelt” vermeld.

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 maart 2009 betreffende het in de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.8.12), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1673) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2009/244/EG)

“10) Proposed labelling, on a label or in an accompanying document, should include wording to inform operators and final users that the cut flowers of Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12 can not be used for human or animal consumption nor for cultivation.”

(e) the words ‘This product is a genetically modified organism’ or ‘This product is a genetically modified carnation’ and the words ‘not for human or animal consumption nor for cultivation’ shall appear either on a label or in a document accompanying the product.
COMMISSION DECISION of 16 March 2009 concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a carnation (Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12) genetically modified for flower colour.

“Het plezier dat het product heeft gegeven aan de consumenten”?

Florigene schrijft verder o.a.: “The pleasure the product has given to consumers” .Onze mening: Dat valt te betwijfelen.  Willen mensen wel gentech bloemen kopen als ze tenminste weten dat het gentech bloemen zijn? Daar schijnt in de EU geen onderzoek naar gedaan te zijn. Dus is deze conclusie zeer voorbarig! Bron: Response to technical comments and questions C/NL/06/01_001 (Event FLO-40689-6.

Opmerking voor biotechnologen: drie nieuwe proteïnen,
een stabiele bloem? Eerder een kreupele anjer!

 4. Analysis of the sequences of the three newly expressed proteins in FLO-4Ø689-6 using protein sequence databases indicated no biologically significant homology to toxins or allergens. The three newly expressed proteins are ubiquitous, (vertaling: alomtegenwoordig) well- characterized proteins and are not known to be allergens. Application. Zie ook de aanvraag (Eng.) op blz. 8 voor meer uitleg.

Ook de stelen, en andere onderdelen van de GG plant verschillen van het uitgangsmateriaal.

Alle anjers zijn gevoelig voor schimmels

Verder hebben we het  feit ontdekt dat de gentech anjers net als gewone anjers vrijwel zeker worden bespoten met een fungicide = een bestrijdingsmiddel tegen schimmel (email aan ons van Florigene zelf). Dat gebeurt bij grote luchtvochtigheid en dat schijnt in Colombia en Ecuador waar de gentech anjers gekweekt worden, het geval te zijn (hoge luchtvochtigheid). That means the landscape of risk includes Colombia, the world’s second-largest flower grower after the Netherlands: Azole-resistant fungi and azole drug residues have been found not just on flower farms, but also in flower beds and public gardens in the capital, Bogota.” Quote of The Atlantic , more. Vertaling: Dat betekent dat het risicolandschap ook Colombia betreft, de één na grootste bloementeler in de wereld na Nederland. Azole-resistente schimmels en residuen van azoolresten zijn niet alleen gevonden in bloemkwekerijen maar ook in  bloembedden en openbare tuinen in de hoofdstad Bogotá. En de kwekerijen van de gentech anjers liggen 64 km van deze hoofdplaats vandaan.
Bron.
Paper: Azole-resistant Aspergillus fumigatus harboring TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A and TR53 mutations related to flower fields in Colombia Carlos Alvarez-Moreno et All.

Schimmelwerende middelen gevaarlijk

Deze schimmelwerende middelen zijn gevaarlijk voor mensen die een schimmelinfectie hebben opgelopen want de fungiciden hebben dezelfde samenstelling als de medicijnen tegen die schimmels en schimmels worden vaak resistent tegen een fungicide.
Dit is ook het geval bij gewone bespoten tulpen, en andere bollen, die mogen bij ziekenhuizen niet meer in perken geplant worden, omdat er schimmels zijn gevonden die resistent zijn geworden tegen azolen. Want patiënten kunnen resistente schimmels inademen en dan kunnen ze met  de weinige middelen (azolen) niet meer geholpen worden.
Landbouw heeft bijna 300 verbindingen die ze op schimmels kunnen gebruiken, In de geneeskunde zijn er vier. En ze gebruiken de vier die de ziekenhuizen ook gebruiken, omdat ze zo goed werken. Antischimmelmiddelen zijn nog schaarser dan antibiotica: er zijn slechts drie klassen antischimmelmiddelen, waaronder de azolen.

Ratjes proefdieren (c) Miep Bos
Ratjes proefdieren (c) Miep Bos

Het bespuiten met fungiciden en andere chemicaliën kan eveneens erfelijke ziekten in ratten veroorzaken en de derde generatie daarvan kan daar ook schade van ondervinden. En wat doet dit gif verder met de mens?
Bron.

Logo EP

Europarlementariërs maken ook bezwaar

Europarlementariërs maakten in 2016 met 430 tegen 188 en 33 onthoudingen bezwaar vanwege een EC implementing decision waar zij voorstelde de import, distributie en verkoop in de EU van snijbloemen van de gentech anjer Moontea, die toen nog geen naam had, te autoriseren. Deze GG anjer is gelijk aan de GG anjer Moonaqua behalve de kleur. En toch werd deze gentech anjer toegelaten tot de EU markt!

Azolen verbieden

Het beste zou zijn de 4 belangrijke antischimmelmiddelen die de ziekenhuizen ook gebruiken te verbieden voor de agrarische landbouw en de import en/of doorvoer te verbieden van planten en andere producten (non-food) die daar mee bespoten zijn. De tijd dringt!

Tot slot  laatste opmerkingen

“GMO is pseudo science. It generates a spaghetti biodiversity. It is against the general interest (bonum commune) and the general will (La volonté générale) of the people. It has nothing to do with reality.”
Quote van wijlen de heer R. Verlinden, voorheen voorzitter van Stichting VoMiGEN.

Ecuador is een Gentechvrije Zone

Een rechter in Ecuador heeft het ministerie van landbouw verzocht alle gentech gewassen te verbranden die illegaal worden verbouwd. Ecuador is namelijk een gentechvrij land. Omdat dat ministerie nog in beroep kan, richt men zich eerst op gentech soja die illegaal is aangeplant en waarbij Roundup wordt gespoten. Maar de strijd tegen de gentech anjers die daar in kassen worden gekweekt (net als in Colombia) en waar wij bezwaar tegen maken, gaat ook door. Dit schreef Mevr. E. Bravo ons via Twitter.

Ecuadorian peasants and ecologists win battle against GM crops

Details Published: 16 January 2019

A judge in Quevedo, Ecuador has accepted a protection order in favour of the peasants of the province of Los Ríos, in response to a lawsuit that was filed by two peasant organisations and is sponsored by the Ombudsman’s Office. These events were reported by the Network for a GM Free Latin America. Source: GMWatch.

Elizabeth Bravo, PhD

Elizabeth Bravo is Coordinator of the Network for a GE Free Latin America, an Ecology Action Member and Professor at the Salesian University.  Ms Bravo was part of the Expert Group on Risk Assessment of Living Modified Organisms of the Cartagena Protocol Negotiating the Cartagena Protocol on transboundary movement of Living Modified Organisms , the Convention on Biological Diversity. Source.

GMO CROPS AND THE RIGHTS OF NATURE by E. Bravo.

Moratorium op “Gene Drives”voorgesteld door 9th GMO Free Regions Conference

GMO-free Europe
GMO Free Regions Conference calls for a moratorium on “Gene Drives”
#GMOFREEEUROPE #GMOFREE #genedrives #GMO
More than 200 participants from GMO Free Regions throughout Europe, as well as guests from North-America, Asia, New Zealand and Africa (35 nations in total) met in Berlin to discuss new an old challenges of genetic engineering in agriculture as well as the environment at large.

Crispr Cas moratorium voorgesteld door GMO free Regions 2018
Tweet: “Gene Drives” moratorium voorgesteld door GMO free Regions 2018