Off topic: over straling en 5G.

Logo

12 juni 2019: Onze reactie op Nota Mobiele Communicatie 2019 van het ministerie.

17 mei 2019 The Swiss organization Pro Natura has published new studies, which indicate that the frequencies used by 5G increase the body temperature of insects. Are we taking another step against nature? Source: Androidpit.com Also see Lematin.ch (French)


Eerlijk over straling

“Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Bron.

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

29 april 2019/5G, Gezondheid. Een belangrijke pagina van bovenstaande site.

Please share this very short 4 min video that clearly shows that trees are being chopped down, hedges covered and birds left without nesting habitat to make way for MMwave signals. This video CLEARLY shows that a 5G Geospatial document was created for local councils in 2018 to guide them into what they needed to be aware of and what would affect the 5G signals which includes – 'small trees, large trees and hedges' – so our environment and wildlife is being devastated all in the name of 5G technology and this is solid proof! Take direct action now! PDF file available on my website here https://www.vigiliae.org/5g-planning-a-guide-for-local-authorities/

Geplaatst door Ann Marie Carey op Donderdag 11 april 2019

WEDEROM bewijs dat de bomen die in onze STRATEN worden gekapt te doen hebben met de uitrol van 5G!
(De kaalslag van de bossen die in de biomassa centrales worden opgestookt is er om de CO2 leugen.)
“Please share this very short 4 min video that clearly shows that trees are being chopped down, hedges covered and birds left without nesting habitat to make way for MMwave signals. This video CLEARLY shows that a 5G Geospatial document was created for local councils in 2018 to guide them into what they needed to be aware of and what would affect the 5G signals which includes – ‘small trees, large trees and hedges’ – so our environment and wildlife is being devastated all in the name of 5G technology and this is solid proof!”
THANK YOU Annie!

Petitie tegen 5G haalt drempel voor Duits parlement

maandag 8 april 2019 | 10:55 CET | Nieuws

Fragment: “Wetenschappers en artsen hebben gewaarschuwd voor een landelijke invoering van 5G mobiele normen, aldus de petitie. In het bijzonder gebruikt de nieuwe 5G-standaard millimetergolven tot 200 GHz. Deze straling wordt geabsorbeerd door de menselijke huid of plantenbladeren, met het risico van kanker, cellulaire stress en genetische veranderingen, naast andere ziekten,….” meer: Telecom Paper.

  • Gepland op 21 mei 2019:
    Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

“De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóór dat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.” Bron: AD 4-4-19

Brussel krijgt geen 5G.

“Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet,” zegt milieuminister Céline Fremault in de krant. “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan het toeval overlaten.” Bron: Bruzz.

Reader – 5G Biologisch experiment met dank aan Verminder Electrosmog.

Uitleg waarom 5G beduidend gevaarlijker is dan vroegere generatie draadloze technologie: Het buitengewoon hoge aantal antennes die gepland zijn. De zeer hoge energie-output die gebruikt wordt om zeker te zijn dat het doordringt. Het buitengewoon hoge niveau van pulseren. Het blijkbaar hoge niveau van interactie van de 5G-frequentie met belaste ……” Meer: Verminder Electrosmog.

Bomenkap om veld te ruimen voor 5G?

Bomen houden straling 5G tegen, schema van de universiteit van Surrey.

Algemene brief aan gemeenten van StralingsBewust.info,Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk

Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien.  Bron: 5 april 2019, Melkvee.

We call upon the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations,

(a) To take immediate measures to halt the deployment of 5G on Earth and in space in order to protect all humankind, especially the unborn, infants, children, adolescents and pregnant women, as well as the environment; MORE
English,
Français,
Deutsch,
Português,
Italiano,
Türkçe,
Српски,

More countries.

Teken ook tegen de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte! Meer info:

Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5g space appeal?

En hoe kan het dat zo weinig mensen op de hoogte zijn van dit belangrijke appèl en de onderliggende (wetenschappelijke) informatie? Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal. MEER van StralingsBewust.

April 2019: Nederlandse petitie tegen 5G

1.772 ondertekeningen. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. Bron: A.D. P. Winterman

Je kunt hier tekenen als je ook bezorgd bent.


.

Zie ook hier. (5G and GMO – Partners in Genocide).

Vraag aan Jesse Klaver op 2 april 2019
4 april 2019:

Miep Bos‏ @MiepBos 3m3 minutes ago
More
GroenLinks wil onderzoek gezondheidseffecten 5G https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-onderzoek-gezondheidseffecten-5g … via @
groenlinks
.

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”. Bron: jrseco.com

Ga naar de website

PDF paper van Martin L. Pall, PhD, één van de initiatiefnemers: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

Zie ook Reformatorisch Dagblad: Oproep tegen komst 5G-netwerk

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

We the undersigned scientists and doctors recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry.  5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.    

Appeal translated to: / DE / ES / FI / FR / IT / SV/ PL

Link naar de full-text PDF

Zie ook https://www.brighteon.com/6021697599001


New Earth Project

Gepubliceerd op 23 mrt. 2019
Een volledige documentaire van Sacha Stone die de 5G-existentiële bedreiging voor de mensheid blootlegt op een manier die we ons nooit voor mogelijk hadden gehouden! Deel dit alstublieft zo wijd als je je aangetrokken voelt … gebruik het om je lokale bureaucraten, technocraten, gezondheidswerkers, lokale en federale overheidsinstanties en meer dan wat dan ook … te richten op je familie en vrienden.
Fragment:

Bron: https://ehtrust.org/


Paper uit 2017:

2017 Sep 26;32(3):291-299. doi: 10.1515/reveh-2017-0014.

Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic fields.


Pas op de Plaats voor Ongezonde Straling, werktitel van een bezorgde burgergroep uit Lelystad, heeft gereageerd op een internetconsultatie van het ministerie van EZ en K betreffende de uitrol van 5G. U kon tot 11 april 2018 reageren.

Maar wat lezen we nu:

“De problematiek van elektrosensibiliteit beperkt zich niet tot zendmasten alleen, maar elektrosmog heeft velerlei vertakkingen in aanverwante gebieden en is veelomvattender dan menigeen denkt.
www.milieuziektes.nl (nu offline maar inhoud is  behouden zie “Meer”) probeert tot de kern van de zaak door te dringen, maar houdt zich niet bezig met politiek.
Wel worden in onze ogen onjuiste voorstellingen, bekritiseerd.” Meer

“Laagfrequent is schadelijker dan Hoogfrequent.

Dat hele gedoe over UMTS is veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens, terwijl er een aantal andere stralingsbronnen zijn, die wellicht nog grotere gevolgen voor de gezondheid hebben, maar buiten beschouwing gelaten worden.
*Hoera, we konden een UMTS mast tegenhouden* wordt er geroepen, terwijl nieuwe GSM masten geen strobreed in de weg worden gelegd.
Ook blijft iedereen zich van een mobieltje bedienen, en denkt niemand er over zijn DECT telefoon en draadloos modem in de vuilbak te gooien.

Veel duitse (milieu-) artsen zien een direct verband tussen ingebruikname van mobiele telefonie en een aantal gezondheidsklachten. Zij hebben zich verenigd in een aantal Appells.
Bij elkaar zijn dat nu zo’n slordige 2.000 artsen, tandartsen, apothekers, wetenschappers, etc.
Zouden die allemaal gek zijn om de alarmbel te luiden?”

Laagfrequent + Dirty Power – VLF – filters

Met tips en voorbeelden.

Van: http://www.milieuziektes.nl/ (offline vanwege overlijden) samenvatting nu te lezen via deze site.

Meer over de uitrol van 5G:

Het is in eerste instantie de bedoeling dat gemeenteraden beslissen over in welke vorm 5G wordt uitgerold. Bijvoorbeeld via lantaarnpalen of via een aantal zendmasten.

Straling gemeente advies

Straling lantaarnpaal
Conclusie en advies en stralingstoepassingen lantaarnpalen getoond tijdens gemeenteraad bijeenkomst Utrechtse Heuvelrug.

Samenvatting van 20 minuten van het video “De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet besluiten over aanbesteding van slimme lantaarnpalen.”

-WIFI- totaal VERBOD op scholen. (advies; Raad van Europa!)

Bron: You Tube, Straling Thuis,  gepubliceerd op 11 apr. 2018.

 
Posted on: Tuesday, March 27th 2018 at 1:15 pm Written By: Lloyd Burrell. GreenMedInfo.

Judge REFUSES to gag campaigners over 5G rollout in Britain

5.152 weergaven

Smombie Gate

Gepubliceerd op 13 okt. 2018

Britain’s First 5G Court Case and the People Won
Mark Steele, a 5G campaigner, has been highlighting the dangers of a secret 5G rollout by Gateshead Council where it’s apparently already causing Cancer and and illnesses in the affected area. Gateshead Council said:
“Please be assured that there is no scientific basis or credible evidence for any of these scare stories about street lights causing cancer and other illnesses.”
They used the Police to gag Mark Steele and yesterday he left Gateshead Council to fork out £11k court fees to their legal team; and none of the Council Officers or their experts could even explain what 5G is. The Judge refused to gag Mark, stating:
“The public have a right to know.”
The secret 5G rollout issue in Gateshead is now officially of public interest and will be treated as a landmark case for other people to start using this Court’s ruling to challenge their Councils. We know Surrey, Westminster and Luton all have these 5G capable arrays installed on their new LED streetlights. We now know even if these arrays are currently 2G, 3G or 4G they can be 5G enabled by fitting a ‘lens’ that ‘focuses’ the frequency.
Councils are struggling at the moment, over 50% are almost bankrupt because over half of their resources are being spent on the increase of Adult Social Care, so any supplier proposal with the promise of more revenue is irresistible.
5G infrastructure, i.e. the lampposts on streets and motorways is the basis for a Smart County. The benefits will be:
• Police surveillance that sees through walls
• Smart road signs
• Driverless vehicles and public transport
• 4k live streaming on the move, realistic mobile virtual reality and mobile augmented reality
• Fast connection for Elon Musk’s new brain implant called the Neuralink.


De 6 onderstaande links zijn voldoende bewijs om iedereen te overtuigen wat er om ons heen gebeurt zonder onze toestemming. 

1. Zie het videobewijs van de giftige 5G-signalen van Gateshead

2. 18 nieuwe wetenschappelijke studies 


3. 3D-mapping met behulp van WIFI en 5G

4. Midlands 5G-uitrolplannen

5. Lekkende bedrijfspresentatie over de gevaren van 5G-masten

“In landen met EMF-limieten die aanzienlijk lager liggen dan de internationale wetenschapsgebaseerde ICNIRP-limieten, zal de uitrol van 5G-netwerken een groot probleem zijn.”:

6. Elon Musk’s ‘5G-paraplu‘ die is gepland voor de atmosfeer van de aarde zonder onze toestemming: © 2018 Smombie Gate Alle rechten voorbehouden

Maar liefst 8040 wetenschappers uit meer dan 63 landen trekken aan de noodbel tégen 5G! de overheid (en mainstream media) doet alsof haar neus bloedt.

Teken de petitie ook… !

Bron: Verminder electrosmog., 29-10-2018.

Dr. Sharon Goldberg Testifies at Michigan’s 5G Small Cell Tower Legislation Hearing October 4, 2018

18.700 weergaven
Gepubliceerd op 9 okt. 2018
SB 637 and SB 894, industry-sponsored 5G wireless infrastructure legislation passed though the Michigan House Energy Policy Committee this week with a vote of 15 to 4.

For more information see:

MichiganSafeTechnology.com
https://wearetheevidence.org/
http://5ginformation.net/
http://www.bioinitiative.org/conclusi…
https://emfscientist.org/

http://www.justproveit.net/studies 

5G and GMO – Partners in Genocide

From Julian Rose, March 2019, International Times, quote: GMO and 5G share the same basic goal: to alter living matter in such a way as to exert 100% control over it. In the case of GMO, for example, genetically altering the DNA of maize, soya, cotton or a tomato, so they can be sprayed with …

Jon Rappoport: The next huge GMO crime is here.

2018, by Jon Rappoport, The next huge GMO crime is here.
It’s “genome-editing” of food crops.
Quote:

Here is a cautionary statement from Jennifer Doudna, the co-discoverer of the latest and greatest method of gene-surgery, called CRISPR: “I guess I worry about a couple of things. I think there’s sort of the potential for unintended consequences of gene editing in people for clinical use. More

Gentecheters fragment dna monster

De Gates Foundation huurde een PR firma in om de UN mening over Gene Drives te veranderen

Dit jaar betaalde de Bill and Melinda Gates Foundation een PR firma die Emerging Ag heet, $1.6 miljoen met het doel om via  recruitering  van een geheime coalitie van academici een UN decision-making proces over gene drives (=nieuwe gentech methode voortkomend uit Crispr Cas9) te manipuleren volgens emails die verkregen zijn via de Freedom of Information requests.
The Bill and Melinda Gates Foundation this year paid a PR firm called Emerging Ag $1.6 million to recruit a covert coalition of academics to manipulate a UN decision-making process over gene drives, according to emails obtained through Freedom of Information requests.

by Jonathan Latham, PhD

Fragment van een van de emails:

Second, we urge you to get yourself (or a colleague) nominated to the UN SBD Synthetic Biology Open-Ended Forum (July-Sept 2017). It is very important to have experts like yourselves to help balance policy discussions that might otherwise be weighted towards imposing a moratorium on gene drive research as we saw last winter at the CBD Convening of the Parties.

 

Discussieavond over de gevaren van Crispr Cas

CRISPR CAS: nieuwe DNA manipulatie techniek, ZEGEN of VLOEK?

Hierbij nodigen we iedereen, die hart heeft voor het behoud van de natuur, uit naar de eerste bijeenkomst over de GEVAREN van Crispr Cas, DNA-techniek.

Donderdag 2 november 2017.

Meld je aub aan via Margalit Laufer margalitlaufer@me.com

Locatie:  Eten bij Ernst, St. Jansstraat 24, 4811 ZL Breda
Datum: donderdag 2 november
Aanvang: 19:30 uur.

Margalit Laufer gevaren Crispr Cas discussie avond
Margalit Laufer de gevaren van Crispr Cas discussie avond

Het verzwijgen van de gevaren van CRISPR DNA-techniek:
WAAR BLIJFT DE OPENBARE DISCUSSIE EN WETGEVING?

“Discussieavond over de gevaren van Crispr Cas” verder lezen

Nieuwe technieken

Gentecheters fragment dna monster

Bron: You Tube, Risk Bites

Gepubliceerd op 30 nov. 2015

Gene drives are a radical new way of eliminating insect-borne disease such as Zika, dengue and malaria, by engineering the genetic makeup of entire species.  And they’re not limited to insects – any animal that reproduces sexually is fair game.  But as the technology steams head, fueled by powerful gene editing techniques like CRISPR, how can we ensure that it is used responsibly?

Risk Bites gives the low-down on drives and gene editing  in this essentials guide, and takes a look at the benefits, as well as the potential risks.

Gene editing can now change an entire species — forever | Jennifer Kahn
Gepubliceerd op 2 jun. 2016
CRISPR gene drives allow scientists to change sequences of DNA and guarantee that the resulting edited genetic trait is inherited by future generations, opening up the possibility of altering entire species forever. More than anything, this technology has led to questions: How will this new power…Meer
De Gates Foundation huurde een PR firma in om de UN mening over Gene Drives te veranderen

Dit jaar betaalde de Bill and Melinda Gates Foundation een PR firma die Emerging Ag heet, $1.6 miljoen met het doel om via  recruitering  van een geheime coalitie van academici een UN decision-making proces over gene drives (=nieuwe gentech methoden) te manipuleren volgens emails die verkregen zijn via de Freedom of Information requests.

The Bill and Melinda Gates Foundation this year paid a PR firm called Emerging Ag $1.6 million to recruit a covert coalition of academics to manipulate a UN decision-making process over gene drives, according to emails obtained through Freedom of Information requests.

Bron: Biotechnology, Environment, News December 4, 2017. Gates Foundation Hired PR Firm to Manipulate UN Over Gene Drives.

by Jonathan Latham, PhD

Fragment van een paar van de emails:

Second, we urge you to get yourself (or a colleague) nominated to the UN SBD Synthetic Biology Open-Ended Forum (July-Sept 2017). It is very important to have experts like yourselves to help balance policy discussions that might otherwise be weighted towards imposing a moratorium on gene drive research as we saw last winter at the CBD Convening of the Parties

Voorbeeld van poging moratorium op gene eding te dwarsbomen

 


Zestig vooraanstaande wetenschappers vinden dat producten van Crispr Cas en andere nieuwe genetische manipulatietechnieken, ook als zodanig strikt zouden moeten worden gereguleerd.

Zij hebben daarom een verklaring uitgegeven. op hun website staan ook deze nieuwe technieken genoemd.

Bron: ENSSER, 27 september 2017.


CRISPR gene editing

CRISPR gene editing can cause hundreds of unintended mutations, May 29, 2017

CRISPR-associated protein Cas9 (white) from Staphylococcus aureus based on Protein Database ID 5AXW. Credit: Thomas Splettstoesser (Wikipedia, CC BY-SA 4.0) Read more at: https://phys.org/news/2017-05-crispr-gene-hundreds-unintended-mutations.html#jCp
CRISPR-associated protein Cas9 (white) from Staphylococcus aureus based on Protein Database ID 5AXW. Credit: Thomas Splettstoesser (Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Read more at: https://phys.org/news/2017-05-crispr-gene-hundreds-unintended-mutations.html#jCp

Bron:Phys.org, 29 mei 2017.


Scientists urge caution in using new CRISPR technology to treat human genetic disease

…….A group of 18 scientists and ethicists today warned that a revolutionary new tool to cut and splice DNA should be used cautiously when attempting to fix human genetic disease, and strongly discouraged any attempts at making changes to the human genome that could be passed on to offspring.….Meer

Bron:  Berkeley News, Robert Sanders, Media relations |


Research Exposes New Health Risks of Genetically Modified Mosquitoes and Salmon

Jeffrey Smith on Crispr Cas9.

……Of all the gene editing techniques, the one that is easiest, least expensive, and most popular is called CRISPR-Cas9. Proponents claim it is so safe and predictable, it should not be regulated. They want to put their gene-edited products on the market without informing governments or consumers……. Meer

Bron: Institute for Responsible Technology, Jeffrey Smith, 2 augustus 2017


Jeffrey Smith in gesprek met Patrick Gentempo over de gevaren van Crispr Cas9.

Jeffrey Smith interviewed by Patrick Gentempo on the dangers of Crispr Cas9.

Jeffrey Smith: I use the word genetic modification and genetic engineering-

P. Gentempo: Right.

Jeffrey Smith: … to refer to the [transgene 00:01:23], and also other
now … The new edits that they’re doing and the CRISPR-Cas9
and all those things, it’s all genetic engineering.

P. Gentempo: Yeah.

Jeffrey Smith: It all has the surprise side effects. They’re still discovering more and more like with this  CRISPR technology. “Oh, it’s gene editing. It’s the same thing as regular cross-breeding.

Actually it’s more precise. We don’t have to worry about it.
We should have no regulation.” There was so much pushback
in the world against genetic engineering, and now there’s
this new technologies of gene editing that their PR
companies have said “Let’s pretend that it has none of the
risks of genetic engineering, that it’s completely precise and
predictable so it doesn’t need any regulation and we don’t
have to even name it as GMO so we can make a change, and
no consumer will ever complain because they’ll never know.”

Well an article came out last month saying “Oh, it turns out
all of these CRISPR crop developers were assuming based on
an algorithm that it would only have an effect on a certain
number of genes, and they would project that and do their
safety assessments based on a good guess.”

P. Gentempo: I’d say it’s a thought experiment, not testing.

Jeffrey Smith: Right. Right.

P. Gentempo: Right?

Jeffrey Smith: So finally, finally they did a manipulation, and they actually
checked the genome and found there’s way over 100 point
mutations and there’s even more of these insertions and
deletions. Any one of them can be tragic for health, and no
one knew.

P. Gentempo: This is the thing because language is very important, right?        It sounds like safe to say “Oh, we’re editing.”

Jeffrey Smith: Right.

P. Gentempo: It’s like editing this video or take out your Word document.
You do a little editing because you’re going to correct some
words or some grammar, but this is something much more
complex than that.

Jeffrey Smith: I was debating a scientist once in Tennessee, and he said
“Oh, it’s just a matter of taking a paragraph out of one book
or page out of one book and putting it into another book.” So
I took that at the beginning of my introduction to Genetic
Roulette, the book.

I said “Yeah, but it turns out throughout
the book you’ve basically shot it with a shotgun and you have
pieces missing, rearranged. Sometimes chapters have been
moved. Sometimes you have sentences that are backwards
instead of forwards.” I describe all the things that actually
occur as a process of genetic engineering where you cannot
imagine the kind of collateral damage that occurs. This
person saying “It’s just a matter of gently cutting and pasting
a page.”

P. Gentempo: It becomes unintelligible at that point.

Jeffrey Smith: What happens to the system-

P. Gentempo: Right?

Jeffrey Smith: … that is governed by that intelligence?

P. Gentempo: Right.

Jeffrey Smith: Right? When you have the intelligence  of the system based
on certain sequences and you’ve made that change even if there were no mutations, even if you’re just overexpressing a particular gene, other genes can react to it. The whole organism can react to it.

P. Gentempo: Yeah.

  Fragmenten GMOs Revealed, episode 3, 2017. Facebook, Homepage.


Can we start a legal fight against the devastating danger of the CRISPR DNA technique?

by Margalit Laufer, Amsterdam – The Netherlands

Dear friends,
For the past months I’ve been studying and reading as much as possible on what only came to my attention recently as the new CRISPR/cas9 DNA manipulation technique. I am in total shock since my research…
The consequences of CRISPR are more horrifying and dangerous than all we have encountered with GMO or Climate Change. With CRISPR, scientists are heading to uncontrollably change ANYTHING they can or want for whatever personal or financial interest they or their clients have, and here due will create a total chaos and destruction of Nature’s wise and inscrutable cycle of its realms – currently all without existing legislation! Knip

Bron : 22 augustus 2017. Can we start a legal fight against the devastating danger of the CRISPR DNA technique? by Margalit Laufer, Amsterdam – The Netherlands

Geachte Volksvertegenwoordiger,

Na mijn maandenlange onderzoek betreffende de nieuwe DNA manipulatie techniek CRISPR, is mijn vraag aan u als politicus: laat Nederland als land der koeien voorloper zijn in het maken van wetgeving over het gebruik van CRISPR en vecht voor BD-landbouw! Hieronder leg ik u het belang hiervan uit en het verband. Ik hoop op enkele minuten van uw tijd. Meer zie onder.

Ook van dezelfde schrijfster: 22 augustus 2017, Brief aan de Volksvertegenwoordigers. Bron.

Kalfje Gerritje
Kalfje Gerritje


De CRISPR-techniek

Het CRISPR-systeem is “onvoorspelbaar” en knipt “bruusk” stukken DNA weg.

Nu.nl, 26-10-2017, Wetenschappers ontwikkelen nieuwe gentherapie tegen erfelijke aandoeningen


 


Ons commentaar op onderstaand stuk: Je kunt je afvragen of dit ook niet iets is dat de gehele samenhang van het DNA op zijn kop zet. Genen werken samen, je kunt niet zo maar een gen verwisselen voor een ander gen. Dit geldt ook voor de  bouwsteentjes binnen een gen. De hele gentechniek is gebaseerd op reductionisme, terwijl het in wezen een holistisch gebeuren is. Dit weten goede wetenschappers al jaren. Waarom gaat men er dan mee door?

Nieuwe Gentherapie, de letters van het DNA kunnen nu bewerkt worden

Met genen konden wetenschappers al enige tijd knippen en plakken alsof ze een tekstverwerkingsprogramma gebruikten, nu lukt het ze zelfs te sleutelen aan de bouwsteentjes binnen een gen. (zie bron Trouw).

The toolbox for editing genes expanded this week, as two research groups announced techniques that enable researchers to make targeted alterations to DNA and RNA. Unlike the original CRISPR gene-editing system — a relatively unpredictable and blunt form of molecular scissors that cut sizeable sections of DNA — the new systems rewrite individual letters, or genetic bases. The ability to alter single bases means that researchers can now attempt to correct more than half of all human genetic diseases (zie bron Nature).

Bron:
Trouw, Dirk Waterval, 25-10-2017, Grote stap in gentherapie: wetenschappers kunnen de letters van DNA bewerken

Nu.nl, 26-10-2017, Wetenschappers ontwikkelen nieuwe gentherapie tegen erfelijke aandoeningen

Nature, Elin Dolge, 25-10-2017, CRISPR hacks enable pinpoint repairs to genome


Unexpected mutations after CRISPR–Cas9 editing in vivo

Pages: 547–548 Year published: DOI: doi:10.1038/nmeth.4293
Published online Updated online
Corrected online


Nieuwe technieken, een opsomming.

 Er is gedeeltelijk gebruik gemaakt van publicatie van de Cogem en de Gezondheidsraad (zie onderaan), dit is cursief aangegeven,  ons commentaar staat er met een gewoon lettertype onder.

1. Next generation sequencing (NGS):

de nieuwe standaard

Sequensen is het bepalen van de basevolgorde in het erfelijke materiaal (DNA of RNA) van micro-organismen, planten, dieren en mensen. De snelheid en omvang waarmee DNA uitgelezen kan worden zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Knip

2. CRISPR-Cas:

sleutelen aan erfelijke eigenschappen

CRISPR-Cas9 is een nieuwe techniek.
CRISPR-Cas9 sluit aan bij de groeiende lijst van ‘nieuwe technieken’ waarvan onduidelijk is of de producten onder de EU ggo-regelgeving vallen, en zo ja, of ze mogelijk uitgezonderd moeten worden. KNIP

Maar CRISPR-Cas9 is een nieuwe genetische manipulatietechniek, die ook weer vragen oproept. Er zijn al weer onderzoeken die aantonen dat dit toch niet zo´n fantastische techniek is. Het grote gevaar van deze gentechniek dat je het knutselen niet meer terug kan vinden, gezondheidsproblemen daar niet van al te leiden zullen zijn en etikettering wordt dan onmogelijk.

3. Personalised medicine:

preventie, diagnostiek en behandeling op maat

Personalised medicine betreft het inzetten van (preventieve) behandelingen die zijn afgestemd op de (genetische) opmaak, leefstijl en omgeving van de individuele patiënt of een specifieke groep patiënten. Next generation sequencing heeft de mogelijkheden van en de discussie over
personalised medicine een nieuwe impuls gegeven. Knip

4. Gentherapie:

Bij gentherapie wordt erfelijk materiaal (DNA of RNA) in lichaamscellen van een individu geïntroduceerd en tot expressie gebracht om een ziekte te behandelen. Knip

Echter komen toch ook ernstige bijwerkingen voor, die tegenwoordig niet meer in de database van het ministerie worden vermeld, ze zijn er onlangs uit verwijderd.

5. Genen tot zwijgen brengen met RNA

Terwijl over de juridische status van diverse nieuwe technieken in de plantenveredeling al vele jaren in de EU wordt overlegd zonder dat er een besluit wordt genomen, worden doorlopend nieuwe technieken ontwikkeld. Eén van die ontwikkelingen is het gebruik van RNAitechnologie.
RNA interference (RNAi) is een proces in de cel om de expressie van genen te reguleren of virussen te bestrijden. Knip

6. Genetisch gemodificeerde insecten:

ingrijpen in het ecosysteem

Bedrijven en wetenschappers onderzoeken of gg-insecten ingezet kunnen worden om infectieziekten terug te dringen of plagen in de landbouw te beteugelen. In verschillende landen van de wereld zijn al veldproeven uitgevoerd. Knip

Veldproeven met gg-muggen om dengue te bestrijden zijn in het buitenland al uitgevoerd en naar verwachting zullen dergelijke veldexperimenten ook gaan plaatsvinden op de Nederlandse Antillen (St Eustatius en Saba). De situatie rond de regelgeving en vergunningen voor dergelijke experimenten in het Caribisch
deel van het Koninkrijk der Nederlanden is onduidelijk. Het Nederlandse Besluit genetisch gemodificeerde organismen is niet van toepassing op de BES eilanden en in de Wet VROM BES is niets opgenomen over ggo’s. De toepassing van gg-insecten bij de bestrijding van infectieziekten vraagt van de Nederlandse overheid de waarborging van een zorgvuldige risicobeoordeling, goed risicomanagement en het vormgeven van de betrokkenheid van stakeholders en burgers.

Een zorgelijke ontwikkeling, vooral omdat gentech insecten al losgelaten zijn in het milieu!

7. 3D bioprinting:

lichaamsonderdelen op maat

3D bioprinting is een multidisciplinair vakgebied waarbij techniek, biologie, chemie en wiskunde worden toegepast om een of meerdere soorten levend weefsel, structuren of biomedische implantaten te genereren met behulp van 3D printtechnologieën. De toepassingen van 3D printing in de medische sector lagen voorheen vooral bij het construeren van op maat gemaakte
implantaten en modellen, maar verschuiven naar implantaten bedekt met levende cellen en biocompatibele implantaten die levende cellen bevatten. Zo wordt gewerkt aan het printen van zachte weefsels (huid, kraakbeen) en botweefsel voor reconstructieve ingrepen.
3D bioprinting wordt tot nu toe vooral gebruikt in onderzoek en preklinische testen, bijvoorbeeld voor het maken van ziektemodellen en het testen van geneesmiddelen of cosmetica. Knip

8. Synthetische biologie:

van kleding tot vaccins

Synthetische biologie is een verzamelterm voor het (her)ontwerpen en bouwen van nieuwe biologische moleculen, celonderdelen en systemen, met als doel het inbouwen van niet-natuurlijke systemen in natuurlijke systemen voor nuttige toepassingen. De toepassingen van synthetische biologie richten zich bijvoorbeeld op de productie van (industriële) grondstoffen
en fijnchemicaliën, de ontwikkeling van systemen voor medicijnafgifte of het synthetiseren van vaccins. Het is een multidisciplinair werkveld dat zich enerzijds richt op het genetisch veranderen van bestaande cellen of organismen (de zogeheten ‘top-down’ benadering) en anderzijds op het ontwerpen en bouwen van nieuwe cellen (de ‘bottom-up’ benadering). Knip

Blz. 3 t/m 6. Voor de volledige tekst klikt men op de bron.

Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Gezondheidsraad, 2016. Trendanalyse biotechnologie 2016, Regelgeving
ontregeld. COGEM ; Bilthoven. Zeer positief over gentech soms is er zelfs sprake van propaganda.


9. Cisgenese

Een vaak gehoorde stelling: ‘Cisgenese is een onschuldige vorm van genetische manipulatie die ook in de biologische landbouw thuishoort.’

in werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook – maar vaak niet uitsluitend – van planteigen materiaal gebruik gemaakt wordt evenzeer een lokale ingreep in het genoom als transgenese, waarbij men de oneindig complex verweven samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer een inherent schadelijke praktijk die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. Fragment uit het geweldige stuk, voorgelezen bij de hoorzitting bij het ministerie van VROM van 8 december 2008 betr. cisgene aardappelproefvelden vlakbij natuurgebieden (voor iedereen te begrijpen), dat gaat over gentech gewassen getiteld; Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap van Jan Storms, uit Amsterdam, witbrief opgesteld voor Stichting Ekopark door storms(ico), wetenschappelijk adviesbureau voor intelligente cultuurontwikkeling. Webstek.


 


 

Tovenaar M. Bos 2001
Tovenaar M. Bos 2001

20 en 21 oktober 2017. De COGEM organiseerde in het Hilton Hotel Rotterdam een symposium. De titel was : Gene Editing in Animals. We willen met deze link geen reclame maken, in tegendeel. We vinden dit een ontzettend zorgelijke ontwikkeling. Maar we moeten wel weten wat er speelt, vandaar.

Programmaboekje van het Cogem symposium Gene Editing in Animals.