Jaarlijks Symposium van de vereniging BVF Platform

Op 5 april 2016 vindt het jaarlijks symposium van de Vereniging Platform Biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF) plaats. Deze vereniging heeft Jan Storms van Stichting Ekopark uitgenodigd als één van de sprekers.

Algemene titel: “Genetische manipulatie: Waarom niet?!”

Storms zal spreken over: “Risico’s van genetische modificatie door de ogen van de burger”.

Locatie: Cinemec te Utrecht.

Bron: Platform BVF, Tijdschema symposium “Genetische manipulatie; Waarom niet?

 

Derde Lezing Vedische Landbouw. Met Peter Swan en Gaia Sira

Op 18 december 2015 organiseert Stichting Ekopark een derde lezing over Vedische Landbouw met Dr. Peter Swan in samenwerking met Gaia Sira uit Wageningen.
We hebben een optie genomen voor deze dag bij boerderij de Hooilanden, zie  dehooilanden.nl , Slagsteeg 20 in Bennekom, een biologische melkveehouderij.
Dus de lezing vindt niet plaats bij de Biotuinen te Lelystad.

Eerdere lezingen met dr. Swan werden in 2013 en 2014 ook  georganiseerd door de Stichting.
Bij de eerste lezing liet dr. Swan een PowerPoint presentatie  zien over de schadelijkheid van glyfosaat bij het afrijpen van graan en aardappelen en de schadelijkheid van Roundup Ready gewassen bij het consumeren.

De presentatie van dr Swan:  Over giftigheid Glyfosaat en advies om puur voedsel te eten (The Gut-Brain Axis)

De strijd tegen de paarse trosanjers

Op 17-11-2015 heeft Maria Lieve van Stichting Ekopark, Lelystad de gehele pleitnota voorgelezen op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het betrof een bezwaar tegen vergunningen voor markttoelatingen van: FLORIGENE ® Moonvelvet™ en FLORIGENE ® Moonberry™.
Dit zijn gentech trosanjers met veranderde bloemkleur.

Hoorzitting gentech trosanjers
Hoorzitting gentech trosanjers (foto Lindeke Mast)

Lees verder “De strijd tegen de paarse trosanjers”

Update Ekoparkfolder

De folder van Stichting Ekopark is bijgewerkt met de nieuwste ontwikkelingen.
Stichting Ekopark en de Gentechvrije Burgers waarschuwen tegen geïmporteerde gentechproducten uit de VS

Zie: Ekoparkfolder 2015

Lees verder “Update Ekoparkfolder”

RadboudUMC dient genetisch gemanipuleerde malariaparasiet toe aan mens

Citaat uit de Gelderlander:

Het Radboudumc in Nijmegen en het Leids Universitair Medisch Centrum gaan voor het eerst in Europa genetisch gemanipuleerde parasieten toedienen bij mensen. In de Verenigde Staten is dit 1 keer eerder gebeurd. Het toedienen bij in eerste instantie tientallen vrijwilligers is een noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria.

Bron: De Gelderlander, 17-10-2015. Radboudumc dient gemanipuleerde maleriaparasiet toe aan mens. (via archive.org)
Lees verder “RadboudUMC dient genetisch gemanipuleerde malariaparasiet toe aan mens”

Zienswijze tegen cisgenese (=gentech) appelproeven in Wageningen

De Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark  hebben een zienswijze tegen cisgenese (=gentech) appelproeven in Wageningen ingediend.
Het betreft de vergunningaanvraag met kenmerk GGO IM-L 15-001 ingediend door stichting DLO te Wageningen
De aanvraag heeft betrekking op kleinschalige veldwerkzaamheden met appelbomen met een verhoogd anthocyaangehalte

Hoofdpunten uit de zienswijze:

  • x
  • x
  • x
  • x

 

Zie de volledige zienswijze: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bezwaarschrift tegen klinische studie van een naakt DNA plasmide als vaccin. IM-MV 15-003

Bezwaar van Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers tegen een aanvraag die geregistreerd is met het kenmerk IM-MV 15-003.

De aanvraag betreft een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus geïnduceerde (pre)maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam.

Bestaat uit nogal wat componenten

Er wordt gemixt, gekloond, gebruik gemaakt van antibioticaresistente genen (een kanamycine resistentie-gen, waarom nog gebruikt, nu de resistentie tegen antibiotica oprukt?), – van bacteriën, – van onderdelen van bloed van konijnen, etc.

Het is alsof we – als leek – in een toverboek van Harry Potter kijken, of een handleiding bestuderen van een oude alchemist. De enige overeenkomst schijnt het uiteindelijke doel te zijn: het vinden van de pot met goud aan het eind van de regenboog.

En altijd dezelfde mantra’s: “Het gebruik van dit plasmide verwaarloosbaar klein. Kans..bijzonder klein,…voor zover bekend”.

The naked/free nucleic acids created by genetic engineering biotechnology are potentially the most dangerous xenobiotics to pollute our environment. Unlike chemical pollutants which dilute out and degrade over time, nucleic acids can be taken up by all cell to multiply, mutate and recombine indefinitely. The need for regulatory oversight at both national and international levels is long overdue. It is irresponsible to continue to exclude naked/free nucleic acids from the scope of the Biosafety Protocol. Bron fragment : Unregulated Hazards ‘Naked’ and ‘Free’ Nucleic Acids , ISIS Report -Produced for the Third World Network. Mae-Wan Ho, Angela Ryan Biology Department, Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK
J.Cummins Department of Plant Sciences, University of Western Ontario Ontario, Canada
T. Traavik Dept. of Virology, Institute of Medical Biology,MH-Breivika And Norwegian Institute of Gene Ecology, N-9037 Tromso, Norway.
Bron: I-SIS: Unregulated Hazards ‘Naked’ and ‘Free’ Nucleic Acids

Voor volledig bezwaarschrift zie: ?????(oud gentechvrij.nl/mot????????????????????

Bezwaar tegen klinische studies met een gentech virus op patiënten met hemofilie B.

Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers hebben bezwaar gemaakt tegen aanvragen die geregistreerd zijn met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001.
De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren.

Citaat uit beroepschrift toevoegen

Het volledige bezwaarschrift is te vinden op: /////// oude naam gentechvrijnl/BZ????

GMO-free Europe Conference 2012 te Brussel

The European GMO-free Citizens poster (Miep Bos)
The European GMO-free Citizens poster (Miep Bos)

Op 4-5 september 2012 was de GMO-free Europe Conference te Brussel.
Stichting Ekopark en VoMiGen hebben aan deze conferentie deelgenomen.

The 7th European GMO Free Regions Conference welcomed 200 participants from 33 countries in Brussels. Intensive workshops and lectures, along with the traditional GMO-Free party in the “mundo b” on the first day were followed by debates and presentations in the European Parliament on Wednesday September 5th. Key issues on the agenda were the still-unresolved question of national bans for the cultivation of GMO crops and a controversial debate with the European Food Safety Agency’s executive Director Catherine Geslain-Lanéelle on the performance of her agency, ten years after its foundation.

Voor meer informatie zie: GMO-free Europe Conference 2012

 

 

Start lezingencyclus: Genetisch gemanipuleerd voedsel, weet u wat u eet?

Op 21-02-2012 startte Stichting Ekopark in samenwerking met Stichting VoMiGEN een lezingencyclus met als hoofdthema: Genetisch gemanipuleerd voedsel, weet u wat u eet? Worden we goed voorgelicht?
De eerste lezing werd gehouden in: Centrum Aardemoeder in Bussum .
De sprekers waren o.a. Robert Verlinden (VoMiGen) en Jan Storms (spreker namens Ekopark)

Video van de lezing van Jan Storms te Bussum.

Op zaterdag 3 maart zal VoMiGEN van 2 tot 4 uur de tweede lezing houden in “Samhita” in Lelystad.