Website ditisbiotechnologie, open brief met commentaar

Open e-mail d.d. 14 juni 2007, vrij te verspreiden. Met veel (Engels) links (niet weergegeven, meestal verouderd).

Betreft de nieuwe website www. ditisbiotechnologie.nl

Geachte minister Cramer en genodigden/deelnemers aan de lancering van website www. ditisbiotechnologie.nl,

Hierbij meld ik mij af voor de lancering van www. ditisbiotechnologie.nl. Ik had mij aangemeld om op donderdag 14 juni 2007 om namens de Groep Bos aanwezig te zijn bij de lancering van deze website.(Waarom niet www.ditismodernebiotechnologie.nl? ) Helaas opent de minister niet zelf en niet in het mooie gebouw van Nemo.

Hier heb ik enkele redenen voor.

Ten eerste; ik ben geschrokken van de antwoorden die minister Cramer heeft gegeven op de vragen gesteld bij het algemeen overleg biotechnologie van 18 april jl, waarbij de Groep Bos aanwezig was. Hier zegt zij o.a. over de nieuwe website;

Het Virtueel Kenniscentrum voor Biotechnologie is bijna gereed en zal op 14 juni 2007 door mij geopend worden. Vanaf die dag zal het voor een ieder te raadplegen zijn op www. ditisbiotechnologie.nl. Het Virtueel Kenniscentrum is een bundeling van bestaande informatie over biotechnologie op bestaande websites als onder andere: publiekswebsite van het Centre for Society and Genomics, de websites van het Nederlands Centrum voor Wetenschap en Technologie (Kennislink en NEMO), Naturalis, het Erfocentrum en het Voedingscentrum. Het Virtueel Kenniscentrum heeft als doel reeds bestaande informatie over biotechnologie te structureren en ontsluiten voor een breed publiek. Het heeft uitdrukkelijk niet als doel om biotechnologie te promoten, om de acceptatie van de burger voor biotechnologie te vergroten, of nieuwe informatie over biotechnologie te maken. Door het Virtuele Kenniscentrum voor Biotechnologie in te richten als netwerk van bestaande initiatieven, kunnen de kosten beperkt blijven tot € 40.000 per jaar.

In deze websites vind ik geen praktische zaken voor de consument terug  over “Wat kan ik nog eten” Wat is al gemanipuleerd?” “Wat zijn de gevaren” , “Welke onderzoeken zijn gedaan om aan te tonen dat het op de lange termijn niet schadelijk zal zijn voor de bodem, het gewas, het dier, de mens en het  milieu in het algemeen”.

Deze website is oude wijn in nieuwe zakken. De kloof met de consument zal dus blijven bestaan.

Ten tweede ben ik geschrokken van het volgende antwoord van de minister;

Op grond van de bovengenoemde etiketteringverplichting behoeven dierlijke producten afkomstig van dieren die zijn gevoederd met ggo diervoeders geen ggo-etiket. Nederland heeft bij de totstandkoming van de EU ggo verordeningen hiermee ingestemd. De door de CU voorgestelde etikettering is nauwelijks handhaafbaar. Het idee hierachter is dat ggo en non ggo diervoeders in het maagdarmkanaal van dieren afgebroken worden tot dezelfde elementaire bouwstenen. Derhalve is geen verschil aantoonbaar tussen dierlijke producten afkomstig van dieren die wel of geen ggo diervoeders hebben gegeten.

Daarnaast ben ik van mening dat voornoemde etikettering niet zou leiden tot een versterking van de keuzevrijheid. Volgens informatie van het mengvoederbedrijfsleven bevat vrijwel al het mengvoer voor de gangbare veehouderij ggo grondstoffen. In mengvoeders voor alle dierlijke productiesectoren van de conventionele veehouderij worden (bijproducten van) soja en / of maïsgluten gebruikt. Deze veevoedergrondstoffen worden voornamelijk geïmporteerd uit Noord- en Zuid-Amerika. Een aanzienlijk deel van de soja en maïs uit deze regio is genetisch gemodificeerd. Alle EU lidstaten die deze veevoedergrondstoffen importeren hebben hiermee te maken.

Het is al jaren bekend, dat dit niet het geval is. Talrijke onderzoeken betreffende Horizontal Gene Transfer  ondersteunen dit. Hoe kan de minister zoiets beweren?

Als de nieuwe website www. ditisbiotechnologie.nl  dezelfde reeds lang achterhaalde beweringen propageert, ben ik bang dat er niets verandert voor wat betreft de voorlichting aan de consument, die dit ook maar weer allemaal moet slikken. Zie onder meer details. Zie ook http://www.i-sis.org.uk/FSAopenmeeting.php , http://www.i-sis.org.uk/contdenhgt.php  ,

http://www.gmsciencedebate.org.uk/topics/forum/pdf/0067b.pdf   http://www.nature.com/hdy/journal/v90/n1/full/6800196a.html   http://www.greens.org/s-r/30/30-14.html

Ten slotte een laatste opmerking; vol verbazing lees ik ook nog het volgende; vraag 12 van het algemeen overleg;

Het doel van de genetische modificatie van de anjer was inderdaad de bloemkleur. Daarnaast bevat de anjer een gemodificeerd gen dat bij het kweekproces gebruikt is om de genetisch gemodificeerde anjer te kunnen selecteren. In de Europese markttoelatingsprocedure speelt het nut van de aangevraagde toepassing overigens geen rol in de beoordeling: er bestaat geen juridische ruimte om een aanvraag af te wijzen omdat er geen maatschappelijk nut is.

Een opmerking;

Wel kan ik u zeggen, dat bij het manipuleren van deze anjer wel een antibiotica resistente marker gen wordt gebruikt! Om precies te zijn het tetracycline resistance gene complex . Er is wel een maatschappelijk nut! Nl. deze anjer te weren! Tetracycline is onmisbaar in de geneeskunde.

zie blz 9 van http://gmoinfo.jrc.it/csnifs/C-NL-06-01.pdf

Verslag van het algemeen overleg  biotechnologie van 18 april jl.; bevindt zich met andere links op pag.

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9965 Niet meer beschikbaar.

Zie hieronder ook een lijst van links betreffende GMO’s. (opm. Niet weergegeven, oude links).

Vriendelijke groeten,

Miep Bos Namens de Groep Bos

Lelystad

(naschrift de Groep Bos is later opgegegaan in De Gentechvrije Burgers)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.