EU-commissie behartigt de belangen van de grote agribusiness met de nieuwste raadpleging over nieuwe GGO’s, geef je mening

Laat via deze (gekleurde) consultatie van de EU (wel heel ingewikkeld) weten hoe je over de nieuwe gentechnieken denkt die de EU wil toelaten. Kan in elke taal. Meer info zie GMWatch.

Consultation period/ consultatie periode: 29 April 2022 – 22 July 2022  (midnight Brussels time). Have your say!

Een fragment van onze opmerkingen:

De Gentechvrije Burgers zijn voor de uitbreiding van biologisch voedsel en willen geen gentech voedsel van welke aard dan ook, eten. Deze consultatie is vooral gericht op het goedvinden van deze technieken. Terwijl er zo veel gezonde alternatieven zijn. Mocht het zo zijn dat u deze gentechnieken die vaak nog maar bestaan uit plannen en niet uit planten, toch toe te laten, dan moeten ze aan de strengste eisen voldoen. Ook moeten herbiciden vanwege herbicidetolerantie die in planten wordt aangebracht, worden onderzocht op schadelijkheid. Dat mankeert nog in de huidige wet.

English

A quote of our comments:

The GMO Free Citizens are in favor of the expansion of organic food and do not want to eat GMO food of any kind. This consultation is mainly aimed at approving these techniques. While there are so many healthy alternatives. If it is the case that you allow these gene techniques, which often only consist of plans and not of plants, they must meet the strictest requirements. Also, due to herbicide tolerance applied to plants, herbicides should be tested for harmfulness. That is still lacking in the current law.

Van de COGEM: onderzoekvraag


1. Ontwikkelingen rond gg-voedsel in de Nederlandse winkelschappen

Quote: “Vanwege de oorlog in de Oekraïne lopen de voedselprijzen sterk op.

En: “Dit roept de vraag op of er een verschuiving zal optreden in het aantal producten in de winkelschappen dat genetisch gemodificeerde (gg-)bestanddelen bevat. Doel onderzoek: Inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen rond het aanbod van ggo-geëtiketteerde producten in de Nederlandse winkelschappen en de mate waarin prijs en kosten hierbij mede bepalend zijn.” Bron COGEM.

USA: Nep GM kippen-eiwit

“The Every Company gebruikt DNA-sequentiegegevens van kippen om een zogenaamd ‘eiwitrecept’ te creëren voor het maken van eiwitten met dezelfde moleculaire componenten als echte eieren. Ze voegen de DNA-sequentie van kippenei-eiwit in gist en voeden de gist met suiker. Terwijl de gist de suiker eet en fermenteert, pompt hij het kippen eiwit uit. Hoewel het gebruik maakt van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor de productie, telt het eindproduct niet als een GGO, omdat het eiwit zelf geen genetisch gemanipuleerde componenten bevat. Dat betekent dat de Every Company zijn eiwitten kan verkopen zonder ze te moeten labelen als GGO’s volgens de National Bioengineered Food Disclosure Standard van de FDA.” BRON: Via MOMS ACROSS AMERICA.

Source: Via MOMS ACROSS AMERICA.

Susy and the Strange Grapes

Dutch fairytale of mine that I was translating into English is now finished. This fairy tale is about a genetically engineered grape trial that goes wrong. This booklet is the thirteenth part of the Saartje Braafhart series I am working on. In the booklet I also explain briefly what GMOs are. Bytheway there are no GM grapes yet. It is a booklet and a PDF. The price is € 6 for the booklet and €4 for the PDF. Booklet: Free home delivery in the Sidha village, NL. If you live in the rest of the Netherlands, it will cost € 10 because of the shipping costs. For the rest of the world e-mail me. Next week I will recieve the first booklets from the printer.

“Susy and the Strange Grapes” verder lezen