Samenvatting gevaren Gentech Landbouw en gentechvoedsel (van Burgers voor gentechvrijvoedsel)

Samenvatting 

Gentech-landbouw en gentech-voedsel vormen een ernstig gevaar voor de natuur en de mens, omdat

 1. we voldoende aanwijzingen hebben dat het eten van gentech-voedsel de gezondheid van zoogdieren in gevaar brengt;
 2. we zeker menen te weten dat de mens ook een zoogdier is;
 3. de verspreiding van gg-gewassen door wind- en insectenbestuiving een oncontroleerbaar en onomkeerbaar proces is, dat door het instellen van bufferzones niet noemenswaardig blijkt te worden vertraagd, mede omdat ook nog andere transportmechanismen meespelen. Daarmee wordt het voortbestaan van de reguliere en biologische landbouw op de tocht gezet;
 4. we zien dat de productie van gg-zaden in hoog tempo in handen komt van een select groepje multinationals, dat er alles aan doet om volledige controle te krijgen over de wereldvoedselproductie. Daarmee wordt de keuzevrijheid voor boer en consument volledig ondergraven;
 5. de multinationals op advies van Anderson Consultants alles op alles zetten om bij de consument de risico’s van ggg’s voor gezondheid en milieu onbesproken te laten, maar wel bij de overheid een hele lobby-machinerie in werking hebben gezet om een irreëel, positief verhaal op te hangen over het nut en de ‘noodzaak’ van gg-gewassen. Dit verhaal wordt enthousiast ondersteund door wetenschappers die hun brood verdienen met de ontwikkeling van gentechgewassen;
 6. de nationale overheid het positieve verhaal slikt als zoete koek, vanwege het ‘innovatieve’ sausje waarmee het wordt opgediend en geen enkele behoefte lijkt te hebben om de feiten voor zichzelf in onafhankelijk onderzoek nog eens op een rijtje te (laten) zetten;
 7. van alle gentechwetenschappers er minstens 95% wordt betaald door of via een commercieel, biotechnologisch bedrijf en uit dien hoofde niet in een positie verkeert om veel onafhankelijk onderzoek van betekenis te doen;
 8. de historie ons leert dat de bedoelingen van de gentech-multinationals alles te maken hebben met geld, en niets met een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvan de wereldbevolking beter wordt en die respect heeft voor het behouden van de biodiversiteit op aarde;
 9. er door het gebruik van ggg’s allerlei vormen van sociale ellende ontstaan, variërend van gezondheidsproblemen, via ontwrichting van boerengemeenschappen, tot zelfmoord van boeren die zich diep in in de schulden gestoken hebben voor de aankoop van gg-zaden die toch niet de beloofde opbrengsten hadden opgeleverd die hun waren voorgespiegeld.
 10. het zeer verontrustend is dat er patenten genomen kunnen worden op zaden, waarmee de multinationals een instrument in handen hebben gekregen om
 • een enorm potentieel aan landbouwzaden te verduisteren om vervolgens met een kleine selectie aan zaden de wereldzaadproductie te gaan monopoliseren
 • aldus de zaadprijzen op te drijven, de wereldvoedselvoorziening te ontwrichten en de zaadhandel als melkkoe te gebruiken voor hun ongebreideld winstbejag;
 • onafhankelijk onderzoek door derden te frustreren waarin de prestaties van ggg’s nog op objectieve wijze onder productie-omstandigheden zouden kunnen worden geverifiëerd;
 • met wurgcontracten de belangen van aarde, boer en consument volledig ondergeschikt te maken aan het bedrijfsbelang
ggo = genetisch gemodificeerd organisme
gg = genetisch gemodificeerd(e)
ggg = genetisch gemodificeerd gewas
gentech = biotechnologie die ggo’s oplevert

(Bron: Werkgroep “Burgers voor gentechvrijvoedsel, Nijmegen  23-10-2009, geen website meer).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.