Jumbo wederom in de fout met verkeerde labeling gentech producten.

Sinds 2014 wijzen we Jumbo er al op dat de labeling van via “grijze” import verkregen producten uit de USA (parallelle import) te kort schiet. Na ettelijke waarschuwingen van de NVWA is nu weer gebleken dat labeling van gentech producten die verplicht zijn in de EU geen prioriteit heeft bij Jumbo. Zie hier informatie over deze zaak via een andere site met een link naar ons archief.

Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Etiket Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Failure of Monsanto’s drought tolerant maize pushed on Africa – confirmed in US

4 March 2019 Blog GM & Biosafety

The ACB shares with you a blog written by ACB’s Sabrina Masinjila and KBIOC’s Anne Maina *

A recent United States Department of Agriculture (USDA) report confirms what independent biosafety scientists, and African civil society, have been stating all along: Monsanto’s drought tolerant (DT) maize (MON87460) does not work!

The USDA report reveals that performance of corn (maize) varieties transformed with the genetically engineered (GE) trait claimed to be...MORE (Source: 4-03-2019, African Centre for Biodiversity.)

5G and GMO – Partners in Genocide

Van de website van Julian Rose.

From Julian Rose, March 2019, International Times, quote: GMO and 5G share the same basic goal: to alter living matter in such a way as to exert 100% control over it. In the case of GMO, for example, genetically altering the DNA of maize, soya, cotton or a tomato, so they can be sprayed with the toxic herbicide glyphosate (Roundup) – and remain unaffected – while the weeds around…More From Julian Rose. Also see our website on the topic. (Eng./Dutch).

Vertaling: 5G en gentech-partners in genocide

Fragment: gentech en 5G delen hetzelfde basisdoel: om levend materiaal in zo´n wijze te veranderen om volledige controle er over te verkrijgen. In het geval van gentech, bij voorbeeld, het genetisch veranderen van het DNA van mais, soja, katoen of een tomaat, zodat zij kunnen worden besproeid met het giftige glyfosaat (Roundup)- en onaangetast blijven-terwijl de onkruiden daar om heen verschrompelen en sterven.
Meer (Eng.) Zie ook onze website over 5G.

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”. Bron: jrseco.com

Link naar de full-text PDF

Ga naar de website

PDF paper van Martin L. Pall, PhD, één van de initiatiefnemers: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

Zie ook Reformatorisch Dagblad: Oproep tegen komst 5G-netwerk

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

We the undersigned scientists and doctors recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry.  5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.    

Appeal translated to: / DE / ES / FI / FR / IT / SV/ PL

COGEM vindt alles verwaarloosbaar klein

Een voormalig lid van het EFSA GMO panel, Jean-Michel Wal, heeft gezegd dat een onderzoek naar Bt gewassen suggereert dat Bt  allergische reacties kunnen veroorzaken en dat die studie solide wetenschappelijke  gegronde resultaten bevat. Link (Eng.)
A former member of the European Food Safety Authority’s (EFSA’s) GMO panel, Jean-Michel Wal, has said that a study suggesting that GM Bt crops could be allergenic has “solid scientifically grounded results”, according to a report in EU Food Policy.[1]  But the Dutch COGEM has okayed a  recent renewal of a Bt maize.

De COGEM heeft de import van een Bt mais echter weer goedgekeurd. Zij beoordeelt de voedselveiligheid echter niet. De vraag is wie dat dan wel doet. “Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van maïslijn Bt11 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.” Ook al gaat het in dit geval om Cry1Ab,daar is ook onderzoek naar gedaan en dat stemt niet vrolijk.

Al in 2011:” Scientists from the University of Sherbrooke, Canada, have detected the insecticidal protein, Cry1Ab, circulating in the blood of pregnant as well as non-pregnant women.”  Paper. Source: India Today.

Quote:” Earlier studies had found trace amounts of the Cry1Ab toxin in gastrointestinal contents of livestock fed on GM corn. This gave rise to fears that the toxins may not be effectively eliminated in humans and there may be a high risk of exposure through consumption of contaminated meat.” Source GMWatch.

Tweets COGEM en Miep Bos

Alles over gentech anjers met een veranderde bloemkleur

Deze gentech anjers zijn momenteel toegelaten tot de EU markt. Veel van de aanvragen lopen via Nederland. Moonaqua moet in 2019 verlengd worden en dan kan men weer bezwaar maken.

Variety name Unique identifier EU approval & registration No.
Florigene Moonaqua™ FLO-40689-6 C/NL/06/01
Florigene Moonlite™ FLO-40644-4 C/NL/04/02
Florigene Moonvelvet™ IFD-26407-2 C/NL/09/02
Florigene Moonberry™ IFD-25958-3 C/NL/09/01
Florigene Moontea™ SHD-27531-4 C/NL/13/01

Om de bloemen te bekijken klik hier en hier.

Persbericht over het 4de Internationale Ayurveda congres in Leiden

Ayurveda congres Leiden toespraak prof. Baas

Press Release: Fourth International Ayurveda Congress and Ayurveda Health Fair, 1 – 2 September 2018 in Leiden.

Korte Nederlandse samenvatting van dit congres en van het seminar daarna op 3 september 2018 door Gerrit Jan Gerritsma, arts. Bron: SDN, nieuwspagina, oktobernummer 2018, pagina 3.

Ayurveda Congress first day
Ayurveda Congress first day

On Monday 3 September in Leiden the Dutch Minister for Health Care and Sport, Mr Bruno Bruins, shared a platform to discuss India-Netherlands collaboration in health care, including Ayurveda, with the Indian Government’s Minister for AYUSH, H.E. Shripad Naik, responsible for Ayurveda, Yoga, and alternative medicines in India (3nd left, remark webmaster), and Tony Nader (2rd on the left) MD, PhD, the Patron of the International Maharishi AyurVeda Foundation (IMAVF, first on the left).

Ayurveda, the traditional Indian system of natural health care, has been enjoying a worldwide upsurge of scientific, medical, and popular interest for the last 30 years. The seminar, arranged by the Indian Embassy, was the concluding event of the Fourth International Ayurveda Congress (IAVC), organized by the IMAVF, the Netherlands; the All India Ayurvedic Congress, Delhi; and the International Academy of Ayurveda, Pune.

Ayurveda Congress, following seminar on the 3rd day
Ayurveda Congress, the following seminar on the 3rd day

Mr Bruins (fourth on the left, remark webmaster) praised India’s innovation in the field of health care. He shared Ayurveda’s view that health is more than the absence of disease, but includes a sense of well-being and fulfilment, and its recognition that not all health problems require a ‘hard-core medical’ solution.

Ayurveda Congres Minister Bruins
Semminar speech Minister Bruins

The Indian Ambassador to the Netherlands, H.E. Venu Rajamony, (first on the right and below) highlighted the importance of including traditional systems of medicine such as Yoga and Ayurveda in the West’s mainstream health care system, because of the benefits they can bring for health and longevity.

Ayurveda congres Ambassadeur India in Nederland foto Miep Bos
Ayurveda Congress Ambassadeur India in Nederland photo: Miep Bos

Dr Nader spoke about the tremendous potential of AyurVeda for creating a disease-free society. He highlighted the usefulness of Transcendental Meditation as a technique for cultivating a rested state of mind and body, which supports better health choices and better health, as verified by numerous published scientific studies.

‘The mind and psychology have an influence on the nervous system. When you think a thought, experience fear, or have anxiety, this has an effect on your nervous system, which releases hormones influencing the immune system and the entire functioning of the body,’ Dr Nader said.

Ayurveda Congress Mr. A. Peteria
Ayurveda Congress Mr. A. Peterle

Mr. Alojz Peterle, MEP, Co-chairman of the Working Group for Health and Chairman of the Members Against Cancer Working Group in the European Parliament, and former Prime Minister of Slovenia, strongly praised Ayurveda for its scientific nature and completeness. “The fact is that health trends globally have been becoming more concerning for decades despite progress in medicine… all this leads to the conclusion that we need to change some prerequisites, concepts, strategies, and practices. The situation as described demands new approaches, new paradigms and sense for cooperation. … Ayurveda has been one of the treasures of India. I welcome the ambition of the Indian Government to share it with us,” he said.

Ayurveda Congress Amanda Mackintosh Dutch Health Care Task-Force
Ayurveda Congress Amanda Mackintosh Dutch Health Care Task-Force

Amanda Mackintosh, member of the board of Task Force Health Care in the Netherlands presented the Dutch system of health care, elaborating on its strengths. She expressed her openness to collaborating with India and utilizing the wisdom contained in Ayurveda.

Ayurveda congress Leiden medewerker min van AYUS.
Dr D. C. Katoch, Adviser Ayurveda, Ministry of AYUS. Photo Miep Bos.

Dr. DC Katoch, Ayurveda advisor to the Government of India, and Dr. Geetha Krishnan, AYUSH representative at the World Health Organization, where he is the Technical Officer of the Traditional, Complementary and Integrative Medicine Unit, highlighted India’s readiness to collaborate internationally, with its huge infrastructure.

Medical Doctors, Ayurveda Practitioners, and Researchers
from Five Continents Speak at
Fourth International Ayurveda Congress

The seminar immediately followed the Fourth International Ayurveda Congress, which was held at the Holiday Inn, Leiden, on the weekend of 1-2 September. An estimated 300 delegates from 15 countries on 5 continents attended the Congress. Medical doctors practising Ayurveda, Vaidyas (qualified practitioners of Ayurveda from India), western Ayurveda practitioners, and research scientists presented their experience and scientific findings of preventing disease, promoting longevity, and treating chronic disorders with Ayurveda.

Ayurveda Congress Minister of Ayus
Ayurveda Congress Minister of Ayus

H.E. Shripad Naik, Minister of AYUSH, Government of India, and the Indian Ambassador to the Netherlands, H.E. Venu Rajamony, were honoured guests at the event. Dr Tony Nader MD PhD MARR was the Patron of the Congress. Padma Bhushan Dr Devendra Triguna, President All India Ayurvedic Congress was the Congress President.

Ayurveda Congress opening public
Ayurveda Congress opening public

A highlight of the Inaugural Session of the Congress was the conferring of the Maharishi Dhanvantari Award jointly on Rajvaidya Padma Vibhushan Brihaspati Dev Triguna (posthumously) and his son Padma Bhushan Dr Devendra Triguna, and on Dr Tony Nader for their outstanding contribution to and achievements in the field of Ayurveda throughout the world. The Maharishi Dhanvantari Award is conferred in the memory of His Holiness Maharishi Mahesh Yogi, who established AyurVeda as a holistic, scientific system of natural health care. Maharishi’s initiatives throughout the world for over 50 years have been fundamental to the worldwide upsurge of interest in and enthusiasm for Ayurveda that we see today. The award is accompanied by a $10,000 prize.

Ayurveda Congress opening oorkonden
Ayurveda Congress opening, awards

A galaxy of plenary speakers including medical doctors from Austria, the Netherlands, Germany, Switzerland, and Denmark shared their experience of the impact of Maharishi AyurVeda on heart health, arthritis, hormone balance, and ageing. In the Congress as a whole over 50 presentations were given on various topics focusing on the prevention and treatment of chronic disorders.

A strategy and planning session was attended by leaders of various Ayurveda organizations in Europe and prominent physicians and researchers, including the rector of the Free Amsterdam University. The theme was bringing knowledge and practice of Ayurveda into mainstream health care, education, research, training, products, and services. One of the proposals at this meeting was to establish collaboration for research in Ayurveda between AYUSH and a university medical centre in the Netherlands, the University of Graz in Austria, and research institutes and universities in Australia.

AyurVedaCongress
Ayurveda Congress Leiden: Hortus Malabaricus showed by Prof. Pieter Baas, photo Miep Bos.

Hortus Malabaricus – a 340-year-old Dutch treatise
describing Indian herbal medicines

Professors Dr Pieter Baas, Dr Achuthan Menon, and Dr Annamma Spudich explored the historic relationship between the Netherlands and India demonstrated by the Hortus Malabaricus, a 340-year-old Dutch treatise. Hortus Malabaricus (Garden of Malabar) was compiled over a period of nearly 30 years and published, originally in Latin, in Amsterdam between 1678 and 1693 in 12 volumes. This treatise gives a detailed account of the flora of the Malabar region in South India, including copper plate engravings and detailed descriptions of 742 plants. Congress participants visited Leiden University Library to see the treasure treatise of Hortus Malabaricus and the botanical heritage of the Dutch Golden Age represented by herbarium collections, books, and botanical drawings, and enjoyed a tour of the Hortus Botanicus Garden, Leiden – one of the oldest botanical gardens in Europe.

Ayurveda Congres toespraak prof. Baas
Ayurveda Congres toespraak prof. Baas

Citizens of Leiden enjoyed a Health Fair at the Congress featuring an exhibition about the Hortus Malabaricus by Dr Annamma Spudich of Stanford University, and other displays. The Health Fair included public talks about Transcendental Meditation, Yoga, the Ayurvedic approach to digestion, practical Ayurvedic health tips for daily living, and Aroma Therapy.

Ayurveda exhibition Hortus Malabaricus
Ayurveda exhibition Hortus Malabaricus

Ayurveda exhibition Hortus Malabaricus

All photos without the name of the maker and the Press Release are from the International Ayurveda Foundation, Vlodrop, the Netherlands.

More Topics:

Speech of Minister Bruno Bruins, the Dutch Minister for Medical Care & Sports Bruno Bruins who was a guest at the seminar “India-Netherlands Collaboration in Healthcare, including Ayurveda” at Leiden, Netherlands.

Coconut is a Wonderplant.

Tony Nader about the speech of minister Bruins at the Seminar in Leiden 3 sept. 2018
Tony Nader about the speech of minister Bruins at the Seminar in Leiden 3 sept. 2018.

Large photo: Lecture of Prof. Pieter Baas, photo: Miep Bos.

For people in the USA and Canada: Weed-killing chemical linked to cancer found in some children’s breakfast foods

CBS News August 15, 2018, 7:45 AM

Quote: “……The study by the non-profit Environmental Working Group (EWG) discovered trace amounts of the most widely used herbicide in the country in oats, granolas and snack bars. Thirty-one out of 45 tested products had levels higher than what some scientists consider safe for children.”