Nog een brief aan minister Ploumen: TTIP en GGO’s

In uw uitspraak over genetisch gemodificeerde producten “De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten” wekt u de suggestie dat deze genetisch gemanipuleerde Amerikaanse producten momenteel niet in de supermarkten in de EU verkrijgbaar zijn. Dat is niet waar, deze producten worden volop verkocht en dit is ook wettelijk toegestaan. Grote supermarktketens (Jumbo, Jamin, C1000), voeren ook reclamecampagnes in de trant van “Nieuw in ons assortiment Amerikaanse producten”. Rond 2004 is in Europa het moratorium op gentech producten opgeheven onder dwang, dreiging van claims, van de WTO. Vele GGO’s zijn daarna in de EU tot de markt toegelaten. Dat is dus een gevolg van een handelsverdrag,

Het grote verschil met Amerika is dat er in de EU een wettelijke verplichting is tot etikettering van een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit Genetisch Gemanipuleerde Organisme (GGO) bestaat of daarmee is geproduceerd.

Inleiding: reactie op interview minister Ploumen

In de Volkskrant van 18-04-2015 stond een groot interview met Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel. De titel luidde “Die chloorkip komt Europa niet in, ook niet een beetje

In het interview werd als voorbeeld ook genetisch gemodificeerde producten aangehaald.

Een citaat uit dit interview:

En dat spreek je zo gedetailleerd af, op productniveau?
Ja. En ik zeg het vast: het wordt heel veel papier, want de duivel zit in de details. Neem genetisch gemodificeerde producten. De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen we niet.

De navolgende brief aan Minister Ploumen gaat in op bovenstaand gedeelte uit het interview.


Brief aan Minister Ploumen over TTIP en GGO Etikettering

Aan Minister Ploumen
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB  Den Haag.

21-04-2014, Lelystad.

Betreft: Reactie op het interview met u in de Volkskrant  van 18 april 2015

Geachte mevrouw Ploumen,

In uw uitspraak over genetisch gemodificeerde producten “De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten” wekt u de suggestie dat deze genetisch gemanipuleerde Amerikaanse producten momenteel niet in de supermarkten in de EU verkrijgbaar zijn. Dat is niet waar, deze producten worden volop verkocht en dit is ook wettelijk toegestaan. Grote supermarktketens (Jumbo, Jamin, C1000), voeren ook reclamecampagnes in de trant van “Nieuw in ons assortiment Amerikaanse producten”. Rond 2004 is in Europa het moratorium op gentech producten opgeheven onder dwang, dreiging van claims, van de WTO. Vele GGO’s zijn daarna in de EU tot de markt toegelaten. Dat is dus een gevolg van een handelsverdrag,

Het grote verschil met Amerika is dat er in de EU een wettelijke verplichting is tot etikettering van een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit Genetisch Gemanipuleerde Organisme (GGO) bestaat of daarmee is geproduceerd. Ongeacht of dit in het eindproduct kan worden aangetoond. Sommige grondstoffen worden zodanig bewerkt dat het oorspronkelijke DNA niet meer aan te tonen is. Een bekend voorbeeld hiervan is HFCS (High Fructose Corn Syrup) dit is zodanig bewerkt dat er geen aantoonbaar mais DNA aanwezig is, je kunt dus d.m.v. testen zelfs niet eens aantonen dat dit uit mais vervaardigd is. De bewijslast ligt bij de fabrikant. Door deze verplichte etikettering heeft de consument in Europa de keuze tussen wel of niet gentech levensmiddelen te consumeren.

In Amerika, waar naar schatting 70 % van de producten GGO’s bevatten, is er geen verplichting tot etikettering. De fabrikanten verzetten zich daar hevig tegen enige vermelding van genetische manipulatie. Zie bijvoorbeeld de miljoenen dollars die door de fabrikanten beschikbaar waren gesteld om het referendum, die in Oregon is gehouden over etikettering van GGO’s, te laten mislukken. Het zal u niet verbazen dat de firma Monsanto de grootste financier van deze tegencampagne was.

De vrees bestaat dat in de onderhandelingen over TTIP de etiketteringsplicht wordt afgeschaft of uitgehold. Bijvoorbeeld het schrappen van de verplichting tot vermelding van GGO’s als het niet in het eindproduct kan worden aangetoond. Ja, zoals u aangeeft in het interview, “de duivel zit in de details”.

De EU lijkt in de discussie over nieuwe technieken (bijvoorbeeld ODM, Oligonucleotide-Directed Mutagenis) waarin het ook in het eindproduct niet meer te detecteren is,  hierop vooruit te lopen, en dit zonder etikettering toe te staan.

De keuzevrijheid van de eindconsument die geen genetisch gemanipuleerde producten, of met andere nieuwe technieken gefabriceerd voedsel,  wil eten komt dan hiermee te vervallen.

Ik hoop dat u er voor zorg draagt dat de huidige wet- en regelgeving omtrent etikettering van GGO’s onverkort overeind blijft in het TTIP verdrag, mocht dat ooit afgesloten worden.

Misschien bedoelde u in uw interview niet de gentech producten (markttoelating), maar de teelt van gentech gewassen (teelttoelating). Dat laatste is een heel ander verhaal. Teelt van gentech gewassen wordt gelukkig nog maar voor een beperkt aantal gewassen in de EU toegestaan. De gevolgen van introductie van GGO’s in het milieu is nog niet te overzien. Het hanteren van het “voorzorg” principe is daarbij een goed uitgangspunt. We moeten er toch niet aan denken dat biologische landbouw straks alleen nog in kassen mogelijk is.

Een ander probleem bij introductie van GGO in het milieu, vormen de gebruikte bestrijdingsmiddelen waartegen de gentech gewassen resistent zijn gemaakt, bijvoorbeeld het middel glyfosaat. Het gebruik van deze middelen zal alleen maar toenemen en de gezondheid schaden. Het zal de minister ongetwijfeld bekend zijn dat het de regering nog niet gelukt is de verkoop van deze middelen aan de particulier te verbieden, Alleen een verbod tot het gebruik door particulieren kan men juridisch rondkrijgen. Over commercieel gebruik hebben we het dan niet eens. Het is niet de verwachting dat een nieuw handelsverdrag tot bevordering van de vrije handel zoals TTIIP een verbod op dit soort middelen wel mogelijk gaat maken. De macht van de grote fabrikanten, zoals Monsanto en Bayer zal alleen maar toenemen. Politiek en overheid hebben dan niets meer in te brengen.

Ik hoop dat u uw uitspraak in het interview “we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen we niet“, kunt waarmaken.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Bos
XXXXXXXXXXX
Lelystad

email: jw@jwbos.nl

P.m. zie ook de brief van de Gentechvrije Burgers aan min. Ploumen (meer info)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.