Trendanalyse COGEM regelgeving ontregeld fragmenten 2016

Een fragment:

4. Gentherapie: belofte wordt ingelost Bij gentherapie wordt erfelijk materiaal (DNA of RNA) in lichaamscellen van een individu geïntroduceerd en tot expressie gebracht om een ziekte te behandelen. De afgelopen jaren is het aantal klinische studies toegenomen, zijn veelbelovende resultaten geboekt in klinische studies bij onder meer kanker, immuun- en bloedziekten en zijn de eerste gentherapieproducten op de markt gebracht. De aard van en de risico’s verbonden aan gentherapeutica lopen sterk uiteen. Sommige nieuwe methodieken en technologieën, waaronder het gebruik van replicerende virussen om tumoren te bestrijden, brengen risico’s met zich mee die om
extra maatregelen vragen, terwijl andere typen gentherapie weinig tot geen risico vormen.


Onder de huidige regelgeving moeten alle gentherapiebehandelingen dezelfde vergunningprocedures en veiligheidsbeoordeling ondergaan. Een verkorting van de vergunningprocedures voor gentherapiebehandelingen die geen risico’s voor derden en het milieu met zich meebrengen, kan een belangrijke impuls zijn om de innovatie in Nederland te ondersteunen
en het potentieel dat gentherapie biedt te benutten. Verder speelt bij gentherapie dezelfde problematiek als bij personalised medicine van kleine aantallen patiënten en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. knip

Ethische vraagstukken: Nieuwe biotechnologische mogelijkheden als personalised medicine, gentherapie en next generation sequencing in diagnostiek en screening roepen ethische vragen op over onder meer privacy, eigendom, zelfbeschikkingsrecht, autonomie en vragen over maatschappelijke kosten versus individuele voordelen, en de grens tussen het genezen of behandelen van ziektes en enhancement, veranderingen zonder een directe medische reden. Het meest in het oog springende onderwerp is kiembaan(genoom)modificatie. De klinische toepassing hiervan is vrijwel overal ter wereld op dit moment verboden, maar nu het technisch
mogelijk lijkt te worden om zo bij erfelijke ziekten te voorkomen dat ze worden doorgegeven aan nakomelingen, zal dit verbod ter discussie komen te staan. Dit maakt een discussie over de wenselijkheid, ethische toelaatbaarheid en mogelijke toepassingsgebieden noodzakelijk.
Het vaststellen van ethische kaders en het afwegen van de waarden en belangen van de diverse stakeholders is primair een politieke zaak. knip

Bron: Commissie Genetische Modificatie (COGEM ), Gezondheidsraad, 2016. Trendanalyse biotechnologie 2016, Regelgeving
ontregeld. COGEM ; Bilthoven. MEER.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.