Bijeenkomst over Crispr Cas in Amsterdam op 19 mei 2018.

Zaterdag 19 mei willen wij ons gezamenlijk bezighouden met vraagstukken over de veranderingen die wetenschappers met CRISPR willen invoeren en wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor het embryo en de volwassen mens. Gevolgen met betrekking tot diens vrijheid om te zijn wie hij is. Gevolgen voor de rechten van de mens en van het ongeboren kind.

Waar? Geert Groote School
Hygieaplein 47
1076 RS Amsterdam
11:00-17:00 uurLees hier de uitnodiging.

OVER DE GEVAREN VAN CRISPR een nieuwe DNA manipulatie techniek EN HET LOT VAN DE MENS

U bent zeer welkom om vanuit uw eigen expertisegebied en professionele ervaringen deel te nemen aan een open bijeenkomst, om samen met andere antroposofische artsen, therapeuten, juristen, pedagogen, priesters, journalisten, wetenschappers, filosofen etc. in gesprek te komen over het lot van de mens in het licht van CRISPR – een nieuwe DNA manipulatie techniek.
CRISPR is een ingenieus en controversiële techniek, die het DNA in ieder levend organisme (mens, dier en plant) op een vrij makkelijke maar zeer exacte wijze kan veranderen. Experimenten met CRISPR uitgevoerd in laboratoria, kunnen vervolgens in ons concrete dagelijkse leven enorme, onomkeerbare gevolgen en gevaren met zich meebrengen, die het leven van de mens en de natuur volledig kunnen ontwrichten. Dit baart ons grote zorgen.
Zaterdag 19 mei willen wij ons gezamenlijk bezighouden met vraagstukken over de veranderingen die wetenschappers met CRISPR willen invoeren en wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor het embryo en de volwassen mens. Gevolgen met betrekking tot diens vrijheid om te zijn wie hij is. Gevolgen voor de rechten van de mens en van het ongeboren kind. Wat gebeurt er met de levensloop en het karma van het individu en met diens reïncarnatie, wanneer er in de embryonale fase van deze mens aan diens DNA veranderingen zijn aangebracht?
Deze nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling, vraagt om een bezinnen en verdiepen in de geestelijke implicaties ervan. Wij willen u hier graag voor uitnodigen, ongeacht uw feitelijke kennis omtrent CRISPR of de geestelijke aspecten die wij samen willen gaan onderzoeken. Wij hopen dat u zich niet laat weerhouden door te denken dat u wellicht geen concrete bijdrage zou kunnen leveren. Uit de meest onverwachte hoek in jezelf kan er iets omhoog komen wat kan bijdragen. Antwoorden vinden op de vragen die door de nieuwe ontwikkelingen ontstaan, leiden ons tot een zoektocht. Door hierover met elkaar te bezinnen en spreken, komen we verder.
Wilt u meer lezen over CRIPSR, dan treft u hieronder een korte beschrijving hiervan. Mocht u een uitgebreid verslag wensen te lezen, dan kunt u ons mailen en zullen wij deze u toesturen.
Het afgelopen half jaar hebben we door het land heen informatieavonden gehouden, om enerzijds meer bekendheid te geven aan de ontwikkelingen omtrent CRISPR en de gevaren, en anderzijds te onderzoeken hoe we onze krachten kunnen bundelen om wetgeving of een moratorium mogelijk te maken. Momenteel worden alle experimenten met CRISPR namelijk zonder enige wetgeving of toezicht uitgevoerd. Terwijl via de media onze aandacht vooral naar de zogeheten succesverhalen van het ‘voorkomen’ van ziekten wordt getrokken, ontwikkelen wetenschappers met CRISPR ook tientallen andere plannen om in te grijpen in mens, dier en plant waarop bedrijven vervolgens patenten kunnen kopen. Dat betekent veel geld en veel macht voor deze bedrijven.
Sinds wij in juni 2017 voor het eerst over CRISPR hoorden en een uitvoerig onderzoek en o.a. gesprekken met CRISPR wetenschappers startten, bemerkten wij hoe een ongelofelijk breed en complex onderwerp het is dat raakt aan vele gebieden van het leven. Het is onmogelijk in één dag alles waartoe CRISPR reikt toe te lichten of erop in te gaan.
Waar we in de landelijke bijeenkomsten meer gesproken hebben over de algemene CRISPR ontwikkelingen en wetgeving, hebben wij zaterdag 19 mei geïnitieerd om ons met een groep professionals die werkzaam zijn vanuit een overeenkomstig geestelijk mens- en wereldbeeld, te richten op het aspect van het lot van de mens in het licht van de CRISPR ontwikkelingen. Stuur gerust deze uitnodiging door aan collega’s.
We verheugen ons op een open gesprek met elkaar. Wees welkom!
Met groet namens de groep, Margalit Laufer
Voor vragen of opmerkingen: 06-16452990 Graag aanmelden via: margalitlaufer@me.com

Wie zijn wij

Wij zijn een groep bezorgde burgers, waaronder therapeuten, (psychiatrisch) verpleegkundigen en pedagogen, Coen de Graaf, Tal Palfrey, Dafne Boukema, Ria Jonker, Naäma Palfrey, Theo Jonker, Joke Appelman, Margalit Laufer, die reeds jarenlang samenkomt en met elkaar samen werkt (basisoefeningen, GMO ontwikkelingen, jaarfeesten, ontwikkelingsfasen van de mens, meditatieve oefeningen, CRISPR ontwikkelingen).

WAAR BLIJFT DE OPENBARE DISCUSSIE EN WETGEVING OVER CRISPR? Het verzwijgen van de gevaren van de CRISPR DNA techniek Bij de controversiële en snelle ontwikkeling die de CRISPR techniek met zich meebrengt in het manipuleren van het DNA van plant, dier en mens, blijft de publiekelijke discussie en regelgeving ver achter. Men moet echter per direct het debat omtrent de risico’s van deze techniek voeren, wetgeving opstellen en een internationaal coördinerend orgaan oprichten, nu de commercie zich deze ‘makkelijk toe te passen’ techniek reeds wil toeeigenen in producten en patenten.
Vooral de vele mogelijkheden voor de gezondheidszorg, landbouw en industriële biotechniek, lokken wetenschappers, de farmaceutische industrie en agrarische bedrijven. De politiek lijkt meer geïnteresseerd in de economische kant van de zaak, in plaats van zich bezig te houden met de gevolgen van deze techniek op juridisch, sociaal-maatschappelijk, ecologisch en moreel terrein. Actuele bedreigingen: 1. Het aantasten van het zelfbeschikkingsrecht van de mens, wanneer reeds vòòr diens geboorte aan zijn DNA veranderingen aangebracht mogen worden. Het ingrijpen in de persoonlijke vrijheid – over leven en dood. 2. Een belangenverstrengeling tussen politiek, bedrijfsleven en wetenschap. 3. Het volledig ontbreken van wetgeving over de toelating van CRISPR onderzoek en door wie het toegepast mag worden. 4. Het ontbreken van een objectief, internationaal coördinerend orgaan, dat wereldwijd alle onderzoeksinformatie verzamelt, beoordeeld en vervolgens toestemming geeft of moratoria oplegt bij experimenten die (ethisch) of medisch niet wenselijk zijn of de ecologie in gevaar kunnen brengen. 5. De mogelijkheid dat bedrijven direct met wetenschappers kunnen bepalen bij wie en bij wat ingegrepen zal worden om DNA van de mens te manipuleren om het vervolgens te Patenteren. 6. Het ongeremd ingrijpen van een wetenschapper met diens beperkte bewustzijn en kennis over de complexiteit van de natuur, kan onomkeerbare gevolgen hebben voor het evenwicht in de natuur. 7. Bedreiging van species in de natuur die door de CRISPR techniek tot uitsterven gebracht kunnen worden. Wanneer men spreekt over het ‘elimineren’ van erfelijke ziekten, blijft de cruciale vraag ‘wie’ zal bepalen óf ingrepen in het embryo mogen worden gedaan, in het duister. De fundamentele beginselen van ethiek en moraal, maar ook de verantwoordelijkheid voor de natuur als geheel, kunnen en mogen niet door wetenschappers en bedrijven gedragen worden. Dit kan enkel de maatschappij, gerepresenteerd door een objectief, internationaal coördinerend orgaan.
Het toepassen van de CRISPR techniek vraagt om een grote publiekelijke discussie, in plaats van achter de gesloten deuren van laboratoria en achterkamertjes. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om dit niet alleen te waarborgen, maar ook te zorgen dat er een referendum komt dat zal bepalen wat de samenleving werkelijk wil.
Tot dit op gang kan komen hebben wij burgers in eerste instantie één taak: onze overheid vragen om wetgevend op te treden en per direct moratoria op te leggen: 1. Moratorium op veranderingen en experimenten met CRISPR techniek bij mensen, of in niet levensvatbare menselijke embryo’s. 2. Moratorium op veranderingen en experimenten met CRISPR techniek op dieren.
Voor meer informatie Margalit Laufer margalitlaufer@me.com Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.