Flaws in Monsanto’s Safety Assessment of Roundup Ready Soybeans

Third World Network Biosafety Information Service, 28 July 2003.

Monsanto has maintained that there is no difference between GM soybeans and its conventional strains. But according to a Japanese scientist, whose report is attached below, safety tests conducted by Monsanto are riddled with flaws that include: testing of proteins not derived from the GM plant; soybeans used for tests were not produced with Roundup, therefore the data obtained with such samples may not be valid to guarantee the safety of soybean that human and animals consume in real life; insufficient feeding experiments; and intentional neglect of “inappropriate” data which have a bearing on the final conclusions.

Bron:  OCA: Flaws in Monsanto’s Safety Assessment of Roundup Ready Soybeans

Predicted Hazard of Gene Therapie a Reality

Predicted Hazard of Gene Therapy A Reality

I-SIS was almost a lone voice warning of cancer from foreign genes inserting into the genome in ‘gene therapy’ and other exposures to transgenic DNA. Regrettably, this has now become reality.
Dr. Mae-Wan Ho calls for a comprehensive review of gene therapy and other transgenic technologies, for they carry similar risks.

The French team that made news in 2000 treating children with severe combined immune deficiency (SCID) had to call a halt to the gene therapy trial. One of the ten children treated has developed what looks like leukaemia.
(bron: Source: Science, News of the Week, 4 October 2002)

Minder acres GMO Maïs variëten in 2001 dan een jaar eerder

16-07-2001, Washington.

De American Corn Growers Association deelt mede;
onderzoek laat zien,  dat volgens Noord-Amerikaanse boeren er in 2001, 6 procent minder acres zijn beplant met GMO maïs-variëteiten dan een jaar geleden.

77% Van die boeren gelooft dat de bezorgdheid van de Noord-Amerikaanse consumenten en de bezorgdheid van de buitenlandse consumenten een belangrijke factor zijn om rekening mee te houden.

Publieksdebat “Eten en Genen”

De voormalige Natuurwetpartij (waar Theo Tromp -afd. Flevoland- en Jan Storms -Wetenschappelijk bureau- lid van waren) en Stichting Natuurwetmoeders hebben ook aan het publieksdebat Eten en Genen meegedaan en een kritisch geluid kunnen laten horen. Bij de startmanifestatie in “t Spant” in Bussum had de Natuurwetpartij een standje toegewezen gekregen, Jan Terlouw kwam echter niet langs, maar maakte zich uit de voeten toen hij ons in de verte zag staan. De plaatselijke pers wilde alleen verslag doen als er gevochten zou worden. Dus zijn wij de enigen met wat buitenfoto’s. Greenpeace had een hele stellage gemaakt die buiten de poort was opgebouwd.

Tijdens de pauze mochten de a-select uitgekozen burgers die zouden gaan oordelen over gentech en er geen verstand van hadden niet bij ons aan tafel zitten. Zij kregen een ander kaartje met een andere kleur opgespeld.

Het hele gebeuren was bedacht door een bekend reclamebureau, waar we geen reclame voor gaan maken.  “Publieksdebat “Eten en Genen”” verder lezen

DOMINO-EFFECT?

Amsterdam, 28-2-2001 Syngenta Seeds Enkhuizen, heeft meegedeeld voorlopig te stoppen met de proeven met genetisch gemodificeerde suikerbietplanten, omdat de MARKTACCEPTATIE van deze planten in Europa trager verloopt dan was ingeschat.

Het gaat hierbij om veldproeven met genetisch gemodificeerde glyfosaat-resistente suikerbietplanten, waarbij de herbiciden Roundup Ready(R) en Roundup Ultra(R) werden toegepast.

Demonstratie tegen Gentech bij conferentie The Science and the Impact”.

Demonstratie tegen Gentech, 20 januari 2000, Haags Congresgebouw, Den Haag.

Op 20 en 21 januari 2000 was er in het Haagse Congresgebouw een conferentie over biotechnologie, georganiseerd door de Amerikaanse ambassade te Den Haag.
De titel van deze conferentie was “The Science and the Impact”.

Er waren eerder artikelen geplaatst in de Telegraaf en NRC Handelsblad, waarin de Amerikaanse ambassadeur mevr. Schneider (gepromoveerd op Rembrandt!) een warm betoog hield ten gunste van de Amerikaanse biotechnologie, waarvan wordt beweerd dat het het wereldvoedselprobleem zou kunnen oplossen.

Samen met vertegenwoordigers van de Natuurwetpartij, Nederlands Platform Gentechnologie en Stichting Natuurwetmoeders heb ik hier tegen geprotesteerd

Miep Bos onder spandoek.
(Foto Wieteke van Dort)

Een kort verslag:

“Demonstratie tegen Gentech bij conferentie The Science and the Impact”.” verder lezen