EU-commissie behartigt de belangen van de grote agribusiness met de nieuwste raadpleging over nieuwe GGO’s, geef je mening

Laat via deze (gekleurde) consultatie van de EU (wel heel ingewikkeld) weten hoe je over de nieuwe gentechnieken denkt die de EU wil toelaten. Kan in elke taal. Meer info zie GMWatch.

Consultation period/ consultatie periode: 29 April 2022 – 22 July 2022  (midnight Brussels time). Have your say!

Een fragment van onze opmerkingen:

De Gentechvrije Burgers zijn voor de uitbreiding van biologisch voedsel en willen geen gentech voedsel van welke aard dan ook, eten. Deze consultatie is vooral gericht op het goedvinden van deze technieken. Terwijl er zo veel gezonde alternatieven zijn. Mocht het zo zijn dat u deze gentechnieken die vaak nog maar bestaan uit plannen en niet uit planten, toch toe te laten, dan moeten ze aan de strengste eisen voldoen. Ook moeten herbiciden vanwege herbicidetolerantie die in planten wordt aangebracht, worden onderzocht op schadelijkheid. Dat mankeert nog in de huidige wet.

English

A quote of our comments:

The GMO Free Citizens are in favor of the expansion of organic food and do not want to eat GMO food of any kind. This consultation is mainly aimed at approving these techniques. While there are so many healthy alternatives. If it is the case that you allow these gene techniques, which often only consist of plans and not of plants, they must meet the strictest requirements. Also, due to herbicide tolerance applied to plants, herbicides should be tested for harmfulness. That is still lacking in the current law.

Van de COGEM: onderzoekvraag


1. Ontwikkelingen rond gg-voedsel in de Nederlandse winkelschappen

Quote: “Vanwege de oorlog in de Oekraïne lopen de voedselprijzen sterk op.

En: “Dit roept de vraag op of er een verschuiving zal optreden in het aantal producten in de winkelschappen dat genetisch gemodificeerde (gg-)bestanddelen bevat. Doel onderzoek: Inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen rond het aanbod van ggo-geëtiketteerde producten in de Nederlandse winkelschappen en de mate waarin prijs en kosten hierbij mede bepalend zijn.” Bron COGEM.

Petition: Sign to Keep New GMOs Strictly Regulated

Quote from Slow Food: “Now the European Commission plans to exclude new GMOs, which they call new genomic techniques (NGTs), from the approval processes of the existing EU GMO legislation. Under the current rules, old and new GMOs are subjected to EU authorisation, which ensures risk assessment for human health and the environment, transparency for producers and farmers, and clear labelling for consumers. Excluding new GMOs would prevent farmers, food producers, retailers, and citizens from opting for GM-free choices. We have the right to decide what we eat and grow in our fields!” MORE and to the petition.

Grand Jury


Grand Jury Proceeding by the Peoples´ Court of Public Opinion
Empowering Public Conscience through Natural Law

‘Injustice to One is an Injustice to All’.

“Grand Jury Procedure door de People’s Court of Public Opinion.

Versterking van het publieke geweten door middel van natuurwetten ‘Onrecht aan één is een onrecht aan allen’.

“Grand Jury” verder lezen

Dr. Arpad Pusztai dies at 91

Arpad Pusztai in Amsterdam, Artis. foto: Miep Bos.

In fond memory of Dr. Arpad Pusztai, a true hero who passed peacefully at home on Friday, December 17, 2021 at the age of 91 years. Loving husband of Susan and a good friend to all. A man larger than life, his legacy lives on…         Source GMO free USA.

Ter nagedachtenis aan Dr. Arpad Pusztai, een echte held die op vrijdag 17 december 2021 op 91-jarige leeftijd vredig thuis is overleden. Liefdevolle echtgenoot van Susan en een goede vriendin voor iedereen. Een man die groter is dan het leven, zijn nalatenschap leeft voort… Bron: GMO free USA.

RIP Arpad Pusztai

“Arpad was the embodiment of a true scientist, as well as a wonderful human being. He was always true to the science and was led by the evidence, no matter where it took him. He was a giant in his field and will be sorely missed.” Source and more info: GMWatch.

Vervuiling M en M´s was met illegale gentech rijst

500 tonnes of Indian GMO rice were used in many countries to make, among other things, sweets for the Mars company. https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19879

Many countries affected

These batches of flour were marketed in several European countries (Andorra, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Netherlands, Poland, Romania, Spain, United Kingdom and Ukraine), as well as in the United States, Iraq, Mauritius, Qatar, Dubai, Lebanon, Senegal and Turkey.” GMWatch

Meer info hier.